Evangélium - 2017.06.18.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 11. vasárnap

"Abban az időben: Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Majd odahívta magához tizenkét tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A tizenkét apostol neve a következő: Az első Simon, más néven Péter, azutén a testvére, András, Zebedeus fi a Jakab, és testvére, János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos; Alfeus fi a Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül karióti Júdás, aki később elárulta őt.

Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: „Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat. Űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” /Mt 9,36 – 10,8/

                        

                            „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!”(Mt 10,7)

    Krisztusban kedves testvérem!

    A mai evangéliumi szakaszt Máté vangéliuma 9. fejezetének a vége és a 10 fejezetének első néhány verse alkotja. Ha figyelmesen elolvassuk a ami napra előlátott perikópát vagyis evangéliumi szakaszt, akkor látni fogjuk, hogy nagyon fontos témák kerülnek elő benne. Az evangéliumi szakasz első részében arról hallottunk, hogy Jézus megsajnálja az Őt követő és hallgató néptömeget. Jézus messiási küldetésének legfontosabb mozzanata az, hogy odalép az emberekhez, és a személyes találkozások által hirdeti nekik Isten Országát. Az apostolok, akiket Jézus kiválasztott, részesülnek Jézus misszós küldetésében. A mai evangéliumi szakaszban elhangzik a mindannyiunk számára ismert felhívás: „Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz.”(Mt 9,38). Jézus felhívja a figyelmünket, hogy állandóan kell imádkozni a hivatásokért, azokért, akik elfogadják az Úr meghívását és Isten Országa Örömhírének a hirdetésére vállakoznak. Ebből látjuk, hogy Jézus mennyire fontosnak tartja azt, hogy az emberek a tanúságtétel és csodajelek által felismerjék Isten Országának a jelenlétét. Keresztényként mi is részesülünk ebben a küldetésben. Egyrészt imádkozunk azért, hogy az evangélium eljusson minden emberhez, másrészt pedig, hogy mi magunk is Jézus mellett döntünk, és belevetjük magunkat a misszós munkába.

     Tovább olvasva az evangéliumi szakaszt szemünkbe ötlik, hogy az Úr megerősíti a tanítványokat, mielőtt elküldi őket a világba. Ez nagyon bátorítóan hangzik. Biztosak lehetünk abban, hogy akiket Jézus kiválaszt a küldetésre, de valójában minden benne hívőt eltölti kegyelmeivel. Erőt ad ahhoz a szolgálathoz, amire küldi övéit. Ez megnyugtatóan hat ránk. Tudjuk, hogy nem a saját erőnkre, és okosságunkra vagyunk hagyva a missziós, tanúságtevő szolgálatunk alatt, hanem Isten ereje és bölcsessége működik általunk. Ez be is igazolódott az Egyház történelme során. Minden időben megadatott, hogy az Egyház az adott körülmények között tudta az evangéliumi tanúságtételt folytatni. Mindig vannak akadályok és nehézségek, de Jézus mindig velünk van, és minden alkalommal megmutatja az utat, amelyen járnunk kell. Megmutatja pontosan, hogy az adott helyzetben, és körülmények között mit kell pontosan mondanunk, és tennünk.

      Krisztzusban kedves testvérem! Elolvasva a mai evangéliumi szakaszt, látjuk, hogy az evangélium hirdetése és az Isten Országáról szóló tanúságtétel soha nem szűnhet meg. „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!”(Mt 10,7)- mondja Jézus. Mondta egykor az apostoloknak,akiket először a választott nép fiaihoz küldött, majd a pogányokhoz, és mondja most nekünk is. A mai vasárnapon minket is munkatársnak hív meg az Úr. A mai világban is tanúskodni kell Isten Országának a jelenlétéről. Olyan világban élünk,ahol valóban nagy szükség van az evangéliumi vigasztalásra, és arra is, hogy elmondjuk:Isten ma is működik, működni akar világunkban. Nagyon fontos az, hogy megértsük:az Egyház küldetése, tanúsága, működése, nem egy tőlünk idegen valóság. Mi benne vagyunk ebben a folyamatban. Az Örömhír hozzánk szól, de ugyanakkor hozzánk is szól Jézus megbízása is: „Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!” (Mt 10,7). Miután megéltük a Jézussal való találkozást, miután az evangélium csírája bennünk szárba szökkent, el kell kezdenöünk az aratást! El kell kezdeni megosztani a körülöttünk lévőkkel, az evangélium világosságát, és annak örömét! Jézus biztosít bennünket afelől, hogy az összes szükséges kegyelmeket megkapjuk, amire szükségünk van a küldetésünkhöz!

     Kívánom neked kedves testvérem, hogy a mai evangéliumi olvasmány adjon bátorítást neked és érezd, hogy az Úr aratásában fontos vagy! Fontos vagy te, és fontos a munkálkodásod! Jézus számít rád, és örömmel fogadja a meghívására adott igenlő válaszodat!

 

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30