Evangélium - 2017.06.11.

Szerkesztette: Masa Tamás

Szentháromság vasárnapja

     "Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
     Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában."
/Jn 3, 16-18/

       

               „Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy                                                                  üdvösséget szerezzen a világnak.” (Jn 3,17)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon Szentháromság vasárnapját ünnepli egyházunk. A Szentháromság tisztelete nagyon régi gyökerekkel rendelkezik. Az Egyház kezdeti időszakában nagyon sokféle tévtanítás jelent meg, és ennek ellensúlyozására kezdte az Egyház erőteljesebben hangoztatni a Három Isteni Személy egységét.

     A középkortól kezdve ünnepli az Egyház Szentháromság vasárnapját,pontosabban az avignoni fogság óta, amikor is XXII.János pápa 1334-ben liturgikus ünnepként vezette be. (forrás: http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=539)

     A mai ünnep evangéliumi szakasza Jézusnak Nikodémussal folytatott beszélgetéséből való. Nikodémus egy farizeus,szimpatizánsa Jézusnak és tanításának, de csak éjjel merte a Mestert felkeresni. Egy csodálatos tanítást ad Jézus Nikodémusnak ebben az éjszakai beszélgetésben. Jézus a lelki újjászületésről és Isten irgalmáról tanítja Nikodémust. A mai rövid evangéliumi szakaszban pedig előkerül Jézus világbajövetelének a célja. A Mester világosan kimondja, hogy az Ő küldetése az ember felemelése és üdvözítése. A címben szereplő kijelentés csodálatos igazságot szeretne a szívünkbe írni. Az Örökkévaló Isten, aki az embert a saját képmására alkotta meg, az idők teljességében Jézusban kinyilatkoztatja végtelen szeretetét és Jézus által üdvösséget ad az embernek.

     Nagyon érdekes számomra Nikodémus alakja is. Jézust éjjel, a sötétségben keresi fel. Ennél a valóságnál meg kellene állni egy kicsit. A sötétség és a világosság fogalmai János evangéliumában többször is előfordulnak. A sötétség jelképezi a bűn és a halál hatalmát. Nikodémus is éppen a sötétségben, úgymond az Istentől távoli napszakban, éjjel jön Jézushoz, aki a világosságot és az istenismeretet hozta el. Ebben a találkozásban a világosság, Krisztus isteni világossága felülkerekedik azon a sötétségen, amely beborítja Nikodémust, de az akkor élt többi izraelitát is. Jézus kijelentései ebben a beszélgetésben egyértelműen sugározzák, Isten emberszerető irgalmát és jóságát. Jézus az Isten akartából lép be az emberek világába, hogy megmutassa mi Isten akarata, mi az ember igazi hivatása.

     Krisztusban kedves testvérem! Szentháromság vasárnapjának az üzenete csodálatos erővel hangzik fel. A Szentháromság egy Isten, az Atya ,a Fiú, és  Szentlélek szeretetközössége Jézus eljövetelében, működésében, találkozásaiban, de mindenekfölött halálában és feltámadásában nyilvánul meg. Isten a teljességében megossza belső, titokzatos és csodálatos életét az emberrel. A mai szép ünnep mindannyiunkat arra tanít, hogy Isten nagyon közel van hozzánk,és Jézus által részesülünk az Ő életében. Jézus kimondja azt is, hogy az ember, akihez küldetést kapott Jézus,dönthet. Elfogadja az üdvösséget Jézustól,vagy inkább marad a sötétségben, és így ítéletet von magára (vö Jn 3,18)

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a mai ünnep is erősítse meg benned és mindannyiunkban a Jézustól kapott világosságot. Engedjük, hogy a Lélek által újjászülessünk, a keresztségben és a bérmálásban kapott adományok gyümölcsöt teremjenek bennünk, és ezáltal dicsőüljön meg életünkben a Szentháromság egy Isten, kinek legyen dicséret, áldás és magasztalás mindenkor és örökké! Ámen

 

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31