Evangélium - 2017.06.04.

Szerkesztette: Masa Tamás

Pünkösdvasárnap

     "Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
     Jézus megismételt: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.'' /
Jn 20, 19-23/

             

                              „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket”(Jn 20,21b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkezett a Húsvét utáni ötvenedik nap a Pünkösdvasárnap. Ötven nappal ezelőtt elkezdtük a húsvéti ünneplést, az örömmel teli, hálaadó napok sorozatát, amikor a Feltámadott Krisztust dicsőítettük. A mai napon a Szentlélek eljövetelének a napját,és az Egyház születése napját ünnepeljük. A székesegyházakban a mai napon a püspök atyák ünnepélyesen szolgáltatják ki a bérmálás szentségét, és a plébániákon, és a családokban is emelkedett hangulatú az ünneplés. A Szentlélek kiárádásak az ünnepe, Húsvét mellett, minden igazi keresztény számára egy erőforrás. Egy olyan esemény jelenül meg a mai liturgiában, ami megváltoztatta a világ arculatát. Ahogyan Krisztus feltámadásának az ünnepe, a Húsvét mindannyiunknak a halál fölötti diadalt sugallja, Pünkösd vasárnapja az Egház küldetéséről ad tanítást.

     A felolvasott evangéliumi szakaszban, Húsvét estéjének az eseményét hallottuk. Jézus megjelenik a remegő tanítványoknak. A Feltámadottal való találkozás örömmel tölti el az akkor még ijedt, rettegő tanítványokat. (vö Jn 20,20b). Igen, a mai ünnepen is úgy mint Húsvétkor jelen van az öröm. A Feltámadott Krisztus a saját békéjét és örömét akarja most is megosztani velünk. A kiárasztott Szentlélek éppen azért jött el, és azért akar ma is kiáradni újra, hogy mindannyiunkban megújítsa az örömet, és békét adjon a mi nyugtalan, bizonytalan napjainkba.

     Krisztusban kedves testtvérem! Nagyon jó lenne, ha a mai napon, amikor az Egyház születését ünnepeljük, elgondolkodnánk a küldetésünk mélységeiről, és arról, hogy mire is kaptunk küldetést.

     Jézus a Szentlelket leheli a tanítványokba Húsvét napjának estéjén. Ugyanezt a Szentlelket kaptuk meg mi is már a kerestségünkkor, és ennek a Szentléleknek a teljességét kaptuk a bérmálásban, illetve kapják meg a mai napon a bérmálkozók is. A Szentlélek, aki erőt adott a tanítványoknak ahhoz, hogy az evangélium üzenetetét és örömét elvigyék az akkor ismert világ minden tájára, ugyanúgy ma minket is újra el akar tölteni erejével. Minket is el akar indítani, egy cseppet sem könnyű, de csodálatos misszióra. El akar indítani minket az emberek közés, hogy Krisztusról tegyünk tanúságot, és az evangélium tanítását életünkkel jelenvalóvá tegyük a világban.

      „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20 21b)-mondta Jézus a tanítványoknak feltámadásának napján. Ugyanezt mondja nekünk Jézus a mai szép ünnepen is. Pünkösd vasárnapja amellett hogy az Egyház születése napja, a mi keresztény küldetésünknek is az ünnepe. A Szentlélek aki bennünk lakozik, minket is apostolokká, Jézus küldötteivé akar formálni, minket is meg akar erőswíteni abban a hivatásban amit kaptunk. Általunk is nagy dolgokat akar végbevinni az emberek között. A mai nap legyen számunkra egy olyan nap amikor a Szentlélek erejével eltelve magasztaljuk Feltámadott Krisztusunkat, és a Lélekkel eltelve mi is lekes hiretőivé válunk az Ő evangéliumának.

     Krisztusban kedves testvérem! Szeretettel kívánom neked, és kívánom a mai napon a bérmálás szentségében részesülő fiataloknak, hogy életük minden napján legyenek tudatában annak, hogy Szentlélek bennünk lakozik, de nem úgy hogy elrejtőzik a szívünk mélyén, hanem úgy lakozik bennünk, mint Éltető és Megszentelő Lélek. Úgy lakozik bennünk mint Vigasztaló és Gyámolító! A Szentlélek minden pillanatban úgy akar jelen lenni bennünk, mint az aki mindent mindenben végbevisz, és erejének nem lehet ellenállni.

     Kedves testvérem, kívánok neked áldott és szent pünkösdi ünneplést! A Szentlélek lobbantsa lángra minden ember szívét, és segítségével építsük Isten Országát, majdan pedig a teljességében birtokoljuk a megígért örök boldog ságot! Ámen

 

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31