Evangélium - 2017.05.28.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 7. vasárnapja

     "Abban az időben:
     Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott:
     Atyám! Elérkezett az óra! Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
     Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
     Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
     Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, – mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd! – És én megdicsőültem bennük.
     Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád." /
Jn 17, 1-11a/

         

          “Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád…”                                                                                            (Jn 17,11)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkeztünk a Pünkösd előtti vasárnaphoz, Húsvét hetedik vasárnapjához! A Húsvéti Időben nagyon szép igéket hallottunk az evangéliumi szakaszokban, amelyek hitünk legmélyebb titkaiba vezetnek be bennünket. A mai evangéliumi szakaszban Jézus Főpapi imájának az első tizenegy versét olvastuk. Az első olvasásra nehéznek tűnő szöveget, mégis imának nevezik a szentíráskutatók. Jézus a szenvedése, halála és feltámadása előtt az Atyához imádkozik. Imádkozik mindazokért, akik meghallgatták tanítását, és elfogadták Őt Isten Küldöttének. Jézus, több alkalommal beszélt a tanítványoknak arról, hogy neki el kell mennie, vissza kell térnie az Atryához. Ebben az evangéliumi szakaszban, a Főpapi imában egy közbenjárást hallunk. Imádkozik az Üdvözítő a tanítványokért és mindazokért akik az ő szavukra hinni fognak. Bátran elmondhatjuk, hogy ebben az imában mi is benne vagyunk. Értünk is elhangzottak Jézus szavai a Főpapi imában. Mi is a hitben élünk, hallgatjuk Egyházunk tanítását, amely az apostolokra épült. A Főpapi Imában Jézus azt is elmondja, hohgy minden amit cselekedett az Atya dicsőségére let, vagyis az Atya dicsőült meg az Ő megváltói működésében, halálában és feltámadásában. Nagyon szép Jézus közbenjárása értünk, akik az  az Egyház által közvetített tanítást elfogadtuk. Imádkozik értünk az üdvözítő, hogy a világban maradva folytassuk az Ő művét, tanúságot tegyünk róla az emberek előtt!

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap evangéliuma egy bátorítás mindenki számára. Jézus közbenjár értünk, mint Örök Főpap, aki Áldozat is egyben! Az Ő egész élete, halála és megdicsőülése biztosíték  számunkra arra, hogy az Atya mindenkit, aki befogadta Jézus tanítását meg fog dicsőíteni, ugyanabban a dicsőségben fogja részesíteni mint amilyenben az örök Főpapot Jézust részesítette!

     A mai evangéliumi szakasz hordoz egy másik nagyon fontos üzenetet is! Jézus Főpapi imája megtanít minket is, hogy hogyan kell bensőségesen az Atyához fordulni. Jézus szavaiból sugárzik a teljes bizalom és a teljes ráhagyatkozás az Atya akaratára és szeretetére! A mindennapi imáinkhoz mi is meríthetünk erőt ebből az imából, amit hallottunk!

     Jézus mindenkiért feláldozta magát,minden ember Üdvözítője és Megváltója lett. Mindannyiunkat el akar vezetni az Atyához, aki végtelenül szeret minket, és mindannyiunkat gyermekének tekint.  Jézus Főpapi imája, indítson minket imádságos lalkületre. Lángoljon fel a szívünk az örömtől, és Isten magasztalásától. Cselekedjünk bátran, hogy mindenkihez eljusson az Evangélium üzenete: Isten, mindannyiunk Atyja, Jézus, aki tőle jött  be akar avatni minket az ő szeretet egységük titkaiba. A meghívólevelünk a Mennybe ugyanaz, a vezető ugyanaz: Jézus Krisztus, akinek adassék magasztalás, dicséret és hála mindörökké! Ámen

 

Eseménynaptár

Január 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31