Evangélium - 2017.05.21.

Szerkesztette: Masa Tamás

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik.
     Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
     Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat."
/Jn 14, 15-21/

        

                    „Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok” (Jn 14,18)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Húsvét hatodik vasárnapján az evangéliumi szakaszt, Jézusnak az Utolsó Vacsorán mondott beszédéből vett részlet alkotja. Ebben a hét evangéliumi versben Jézus arról beszél, hogy a tanítványok, az Ő eltávozása után sem maradnak majd árván. Beszél a Paraklétoszról-a másik Vigasztalóról,akit majd az Atya küld el a tanítványoknak Jézus megdicsőülése után. A Szentlélekről szóló tanítás húzódik végig ebben az evangéliumi szakaszban. A Szentírásmagyarázatok szerint, amelyeket elolvastam ezzel a szakasszal kapcsolatban, azt mondják, hogy a  Paraklétosz egy görög jogi kifejezés. Paraklétosznak nevezték az antik világban azt a hatóság által kinevezett felnőtt személyt, aki a kiskorú gyermekeket védelmezték attól hogy a felnőttek ne bántalmazzák őket.Ugyanakkor Paraklétosznak nevezték a vádlottak védőjét a bíróság előtt. Jézus ezt a kifejezést a Szentlélekre használja. A tanításban amit hallottunk, Jézus a Szentlelket úgy mutatja be mint Paraklétoszt, mint Vigasztalót és Védelmezőt. Nagyon jó ez a kifejezés, mert szépen kifejezi a Szentlélek tulajdonságait. Az Atya kiárasztja Lelkét a Krisztusban hívőkre, és azokra, akik megtartják az evangéliumba belefoglalt parancsokat. Isten Lelke az, aki segíti a tanítványokat, minket, hogy az evangélium tanítását életre keltsük magunkban és mindenkiben akivel csak találkozunk.

     Azt mondja Jézus, hogy az iránta való szeretet kifejeződése az, ha megtartjuk parancsait. Az evangélium azt tanítja tehát, hogy Krisztus követés nem egy elméleti szintű dolog, hanem cselekvés, életmód és életvitel. A Szentlélek, a Paraklétosz az, aki a krisztushívőt segíti, védelmezi ezen az aúton, és ennek a küldetésnek a megvalósítása közben. Ezért hangzik el Jézus ígérete: „Nem hagylak árván benneteket”(Jn 14, 18a). Megígéri a Paraklétoszt, akit az Atya küld majd el, és mindig velünk marad. Ő a biztosítéka annak, hogy valósággá fog válni mindaz, amit Jézus az evangéliumban parancsba adott. Jézus azt mondja, hogy a tanítványok ismerik a Paraklétoszt, a világ viszont  nem ismeri(vö Jn 14,17). Az egyik szentírásmagyarázat szerint (http://www.ktabkbih.net/info.asp?id=535), János evangéliuma kifejezetten tanúsítja a Lélek erőteljes működését a tanítványok, vagyis minden hívő életében. Az evangélium megírása Jézus halála és feltámadása után több mint ötven évvel történt, és János evangélista az írásában hangsúlyozza, hogy a Lélek működését állandóan meg lehet tapasztalni. Ő az aki valóban mindent végbevisz. Ő az aki az evangéliumot eljuttatta a világ minden tájára, és Ő az aki a hirdetett evangáliumot befogadókban gyümölcsöket érlel.

     Krisztusban kedves testvérem! A húsvéti szent időszak, amikor nagyon sok szép tanítást hallunk az evangéliumokból, bátran álljunk meg és engedjük, hogy a hallott igék minket is megszólítsanak. Jézus tanítása és ígérete mindannyiunkhoz szól! A Parakléstoszt, a Vigasztalót belénk is kiárasztotta az Atya. Bennünket is védelmezni, vigasztalni és tanítani akar. Rajtunk múlik, hogy mennyire működünk vele együtt. Mennyire engedjük, hogy megragadjon bennünket? Akarjuk-e, hogy mi is az Ő gyümölcsit teremjük. Akarjuk- e hogy minket is szeressen az Atya, mert teljesítettük Jézus parancsait? (vö Jn 14,21). Akarjuk-e, hogy az életünkben valóban Krisztus nyilatkoztassa ki magát? Nagyon jók ezek a kérdések, és nagyon jó lenne ha valóban elmélkednénk ebben a kérdéskörben.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, aki ezeket a sorokat olvasod, hogy legyen bátorságod Jézusban bízni, teljesíteni az ő akaratát és ezáltal Isten szeretete átöleljen teljesen!

     Kegyelem és békesség veled! Ámen

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30