Evangélium - 2017.05.14.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 5. vasárnapja

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     ,,Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!''
     Ekkor Tamás így szólt: ,,Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?'' Jézus ezt felelte: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.''
     Fülöp megjegyezte: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!'' Jézus így válaszolt: ,,Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
     Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.'
' /Jn 14, 1-12/

                      

                                  “Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14,2b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban Jézus búcsúbeszédének egy részét hallottuk. Működése során Jézus több alkalommal beszélt a tantványoknak arról, hogy Ő nem less mindig velük, el kell mennie. Beszélt arról is, hogy neki sokat kell szenvednie, meg kell halnia, de az Atya feltámasztja majd Őt. A tanítványok számára Jézusnak ezek a kijelentései érthetetlenek és szomorúságot okoznak nekik. Emberi gondolkodásuk, és értelmük akkor még nem tudják befogadni ezeket az állításokat, amelyeket Jézus mond nekik,

     Ha figyelmesen elovassuk a mai evangéliumi szakaszt, akkor látni fogjuk, hogy milyen mélységes üzenete és tanítása van. A hitünknek egyik legfontosabb üzenete fogalmazódik meg a felolvasott evangéliumi szakaszban. Jézus kijelenti, hogy aki Őt látja, látja az Atyát is (vö Jn 14,9). Jézus az akkor még elég bizonytalan és félénk tanítványoknak a hitét akarja erősíteni. Ő Isten! Ő azért jött, hogy a világban a nehézségekkel küzdő embernek megmutassa Istent. Megmutassa neki Isten irgalmát és szeretetét! Jézus elmondja a tanítványoknak és velük együtt nekünk is, hogy mi Isten terve. Az atyai házról beszél Jézus, amelyben nagyon sok lakóhely van (vö Jn 14,2). Rámutat arra, hogy elsőként elmegy az Atyához, és előkészíti minden benne hívőnek a helyet, hogy a földi élete elmúltával újra együtt lehessenek. Jézus a földi működése során több alkalommal beszélt a tanítványoknak arról, hogy mi lesz az ő sorsa. Miképpen fog megdicsőülni, és miképpen fog megdicsőülni benne az Atya! Most a húsvéti időben, amikor Krisztus győzedelmes feltámadását szemléljük, akkor elénk tárul az is hogy mekkora  szenvedés árán jutott el Jézus az Atya dicsőségébe. A tanítványok számáraez, a feltámadás előtt teljesen idegen, és számukra nagyon távoli dolog volt. Ők megragadtak a látványos dolgokon, amelyeket Jézus végbevitt. Láttak a különféle csodákat és jeleket, ahogyan János evangéliuma nevezi Jézus csodáit. Számukra, ez nagyon érdekes volt, látták, hogy valami nagyon erős hatalom működik Jézusban, de még az istenségébe vetett hit nem tisztázódott le bennük.

     A feltámadás után lesz világos a tanítványok számára, hogy valójában ki is volt az a Jézus, aki velük volt, aki tanította őket, és aki csodálatos jeleket művelt! Az Isten Fia!

     Krisztusban kedves testvérem, aki ezeket a sorokat olvasod, a mai evangéliumi szakasz egy ugyanolyan csodálatos ígéretet hordoz, mint abban az időben Jézus tanítványainak. Jézus ígéretei nekünk és hozzánk is szólnak!

     Jézus nekünk is azt mondja, hogy elmegy és helyet készít az Atya házában, ahol sok lakóhely van. Igen! Mindannyiunkank helye van az Atya házában. Mindannyian meghívottak vagyunk, mindannyian ugyanazon meghívást kaptunk. Meghívott bennünket a Mennyei Atya Jézus által, hogy az Ő házának, vagyis a mennyországnak legyünk majdan a lakói. Az ember beteljesédésére gondola itt az evangélium. Ott a Mennyei Atya házában érjük majd el a teljességet, éppen azt amire Isten megalkotott bennünket. Jézus éppen ezért nyugalomra biztat bennünket: “Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” (Jn 14,1)  Jézus tudja, hogy a tanítványok, és  velük együtt mi is most, egy állandó nyugtalanságban és bizonytalanságban élünk. Ő el akarja oszlatni a kételyeket, és a hitatlenséget. Arra hív meg minket hogy higgyünk benne és bízzunk abban, hogy az Ő ígéreti mind valóséggá fognak válni.

     Krisztusban kedves testvérem! A Húsvéti időszak arra hivatott, hogy a Krisztusba vetett hitünket évről-évre erősítse, tanúbizonyságot tegyen arról, hogy Jézusban valóban Istent ismerjük meg, és Ő az aki valóban mindannyiunkat magával fog vinni az Atya házába!

     Legyen ez a mai evangéliumi szakasz egy igazi bátorítás mindannyiunk számára!  Krisztus  szava:  “Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek” (Jn 14,2b) legyen a biztosíték a számunkra, hogy amikor majd kiköltözünk ebből a világból biztos lakóhelyet kapunk az Atyától! Ámen

 

 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30