Evangélium - 2017.05.07.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 4. vasárnapja

     "Abban az időben így szólt Jézus:
     ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.''
     Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.
     Jézus ezért így folytatta: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.'' /
Jn 10, 1-10/

         

               „Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem” (Jn 10,14)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Húsvét negyedik vasárnapja az egész Egyházban a Jó Pásztor Vasárnapjaként ismert. Minden évben, ezen a vasárnapon az evangélium a Jó Pásztorról szóló tanítást hozza elénk. János evangéliumában is egy hosszabb tanítást hallunk ezzel kapxsolatban. Jézus saját magát Jó Pásztornak nevezi. A pásztor képe nagyon ismert a Szentírás könyveiben. Már az ószövetségben is nagyon szépen kirajzolódott a tanítás a Pásztorról, aki gondoskodik nyájáról. Istent úgy tapasztalják meg a választott nép fiai mint Pásztor, aki biztonságosan és szeretettel terelgeti nyáját vagyis választott népét.

     Az evangéliumi szakaszban Jézus önmagát nevezi pásztornak, aki nevükön szólítja övéit. (vö Jn 10,3). Ez az ige nagyon is megragadó kedves testvérem. A néven szólítás azt jelenti, hogy Isten mindenkit személyesen meg akar szólítani, mindenkire személyesen gondja van. Természetesen  közösség nem számit mellékes dolognak, de az egyén személyes üdvössége élesen kifejeződik ebben a tanításban. Jézus a Jó Pásztor, minden egyes embert az Atyához akar vezetni. Ez a küldetése. Az evangéliumi szakasz arról beszél, hogy a Jó Pásztor, Jézus életet és bőséget akar adni övéinek! Az élet teljessége Benne tárulkozik fel, benne az Isten Fiában! Ő maga ígéri, hogy aki hallgat az ő szavára annak bőséges „legelője” lesz. Ez a hasonlat az örök javakat szeretné szemléltetni. A bőséges legelő Isten legnagyobb ajándékára, a mennyországra irányítja a figyelmünket. Csodálatos a most olvasott evangéliumi szakasz tanítása. Isten gyengéd és szelíd Pásztorként vezet minket Jézus által. Az Ő jelenlétében biztonságban vagyunk, nem úgy mint az előtte érkezett „hamis pásztorok” idejében. Az ő eredményük csak pustulás és káosz volt, mert emberi módon akarták a népet vezetni. Isten gondoskodása teljesen más. Aki Jézusra bízza magát, annak nem kell félnie az ellenség támadásától. Nem kell tartania a gonosz áskálódásaitól és cseleitől.

     A mai vasárnapot a II. Vatikáni Zsinat után VI. Pál pápa a hivatások világnapjának nevezte el. Utána Szent II. János pápa még jobban pártfogásába vette ezt a témakört, és állandóan arra buzdította z egész Egyházat, hogy imádkozzon lelki hivatásokért, és minden eszközzel támogassa a kibontakozó lelki hivatások beérését! Mi is évről évre, ezen a vasárnapon szeretettel gondolunk azokra, akik papi, szerzetesi hivatást gyakorolnak, de nem feledjük el azokat semm, akik hitoktatói, katekétai, kántori, vagy más egyházi szolgálatot végeznek. Mindegyiküknek megvan a sajátos helye a hívőközösségek szolgálatában. Csatlakozunk az egész Egyház imájához, nemcsak ezen a vasárnapon, hanem ha tehetjük szinte minden nap. Kérjük Jézust a Jó Pásztort, hogy hívjon meg nyitott szívű férfiakat és nőket, adjon nekik kegyelmet és erőt a lelki hivatások vállalásához és gyakorlásához! A hívek közössége, vagyis azok, akik nem papi, szerzetesi vagy más lelki hivatást kaptak, hanem a családi életre hívattak el, azoknak is jelentős a hozzájárulása ebben a dologban. A családok a hivatások elsődleges „melegágyai”. A keresztény katolikus hitét megélő családok nagyon sokat adhatnak az egész világegyháznak azzal, hogy bennük szárba szökkenhetnek a hivatások, és imádságukkal egy állandó lelki hátteret biztosítanak a felnövekvő hivatásoknak.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom, hogy ez a vasárnap, Jó Pásztor vasárnapja segítsen ennek a csodálatos valóságnak a felismerésére, hogy Isten Krisztusban, és Krisztus áltl Jó Pásztorként vezet minket az üdvösség útján, és ugyanakkor minket embereket is meghív a pásztori szolgálatra!

     Kegyelem neked és békesség! Ámen

 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30