Evangélium - 2017.04.30.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 3. vasárnapja

     "Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely, Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: ,,Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben?'' Erre szomorúan megálltak és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: ,,Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban?''
     Ő megkérdezte: ,,Miért, mi történt?'' Azok ezt felelték: ,,A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.
     Jézus erre így szólt: ,,Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?'' Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban őróla szól.
     Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték: ,,Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.'' Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték De ő eltűnt előlük.
     Akkor azt mondták egymásnak: ,,Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat?''
     Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: ,,Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak!'' Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben." /
Lk 24, 13-35/

               

                                                   „De szemük képtelen volt felismerni.” (Lk 24,16)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Húsvét harmadik vasárnapján az emmauszi tanítványok történetét hallottuk az evangéliumból. A húsvéti időben több alkalommal olvasunk olyan evangéliumi szakaszokat, amelyekben leírják, hogy Jézus a feltámadása után megjelenik a tanítványoknak. A Feltámadott megjelenései arra hivatottak, hogy a kételkedő, ijedt, rettegő tanítványokba erőt öntsenek, és bizonyítsák azt, hogy Mesterük él. A Feltámadottal való találkozások leírásai számomra mindig nagyon megragadóak. Elgondolkodtató az, hogy milyenek is lehettek ezek a találkozások. A címben szereplő verset is azért választottam, mert úgy érzem, hogy nagyon sokszor, és nagyon sokan vagyunk úgy mint az emmauszi tanítványok. Nagyon sokszor mi is a lelki látásunkban akadályozva vagyunk. A mindennapi gondjaink, vagy a saját vágyaink előtérbe kerülnek, és a feltámadásba vetett hit, a húsvéti öröm a háttérbe szorul. Éppen ezért nagyon jó a mai evangéliumi szakasz figyelmesen elolvasni, és részletesen átelmélkedni.

     A szakasz elején híradást kapunk arról, hogy két tanítvány Emmausz felé megy. Miért fontos ez? Csalódottak és szomorúak voltak, ezért hazaindultak. Látták szeretett Mesterüket Nagypéntek délutánján a kereszten meghalni, láthatták a sírbatételét is. Az a gondolat vehetett erőt rajtuk, hogy mindennek vége van. A történet folytatásában halljuk a szakasz egyik fontos mozzanatát. Jézus csatlakozik hozzájuk az úton, és beszédbe elegyedik velük. A tanítványok nem tudják kivel beszélgetnek. Jézus látja rajtuk a szomorúságot és a megrendültséget. Számomra olyan csodálatos, hogy már ott menet közben az Ószövetség irataiból magyarázza a a Messiás küldetésének lényegét.

     A történet csúcspontja pedig az, amikor Emmauszba érnek, és a két tanítvány marasztalja Jézust, hogy maradjon velük : „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.”(Lk 24,29a). Ez a mozzanat azért fotos, mert nemsokára ez után a két tanítvány felismeri Jézust a kenyértöréskor,

     Csodálatosan szép ez a történet kedves olvasó testvérem. Nagyon mély és fontos tanítást hordoz. A mi életünkben is ott vannak a „nagypéntekek”, a nehéz és szomorú napok. Néha mi is a két emmauszi tanítvánnyal együtt elindulunk „hazafelé”, feladjuk a harcot, reményeinket. A legcsodálatosabb az hogy a Feltámadott lép oda a tanítványokhoz, és ugyanúgy oda akar lépni hozzánk. Megszólít bennünket, el akar beszélgetni velünk. A kérdés az, hogy mikor ismerjük fel őt, és mi marasztaljuk e Jézust, akarjuk-e hogy betérjen hozzánk? El kellene gondolkodnunk ezen nagyon mélyen. Jézus velünk akar lenni, tanítani akar bennünket, és a kenyértörésben, a szentmiseáldozatban nekünk akarja adni magát. Rajtunk áll, hogy hogyan fogadjuk, megnyílik-e a szemünk. Lángolni kezd-e a szívünk amikor szavát hallgatjuk, és vele vagyunk?

     Krisztusban kedves testvérem! Az emmauszi tanítványok története segítsen minket arra, hogy napról napra egyre jobban felismerjük Jézus jelenlétét az életünkben. Ő minden tekitetben be akarja tölteni az életünket, teljessé és örömtelivé akarja tenni. Lángra akarja lobbantani, és forróvá akarja tenni a szívünket, úgy ahogy lángolóvá tette az emmauszi tanítványok szívét is, és szomorúságukat örömre változtatta.

     Az ige hallgatása és a legszentebb Áldozatban való részesedés adjon nekünk erőt a mindennapi tanúságtételhez, és az emmauszi tanítványokhoz hasonlóan, mi is lépjünk ki saját otthonunkból, menjünk az emberek közé, és osszuk meg velük a feltámadás és a Feltámadottal való találkozás örömét!

     Áldott és békés húsvéti ünnepnapokat kívánok neked sok szeretettel!

 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30