Evangélium - 2017.03.05.

Szerkesztette: Masa Tamás

Nagyböjt 1. vasárnapja

     "Abban az időben:
      A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!'' Jézus ezt felelte: ,,Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.''
      Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: ,,Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van:
Angyalainak megparancsolta:
A tenyerükön hordozzanak téged,
hogy kőbe ne üsd a lábadat!''
      Jézus ezt válaszolta: ,,De az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!''
      Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: ,,Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem!'' Ekkor Jézus azt mondta neki: ,,Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!''
      Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki."
/Mt 4, 1-11/

                                     

                                                     „..a Lélek a pusztába vitte Jézust..”(Mt 4,1)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Hamvazószerdán megkezdtük a negyvennapos előkészületet Húsvét ünnepére. Az Egyház a kezdetektől fogva nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre a szent negyvennapos időre. A böjt, az ima, az önmegttartóztatás, a megtérés és az alamizsnálkodás ideje ez. A Szent Negyvennap, vagy ahogyan másképp hívjuk a Nagyböjt, arra hivatott, hogy mindannyiunkban felébressze a megtérés és a bűnbánat lelkületét, közelebb vigyen minket Krisztushoz. Nagyböjt napjai a kegyelem napjai. Meghívnak bennünket egy mélyebb önvizsgálatra, és lehetőséget akarnak adni, hogy mélyebben átérezzük és átéljük Krisztus szenvedését, halálát és feltámadását.

     A mai evangéliumi szakaszban arról hallottunk, hogy Jézus, mielőtt megkezdte volna nyilvános működését, a Szentlélek indítására negyven napra a pusztába megy, és ott megkísérti őt a sátán. Itt megállunk egy kicsit. A puszta és a negyven napos böjt nagyon mély értelmű fogalmak az evangéliumban, és mélységes üzenetet hordoznak. A pusztaság és a sivatag, felhívja a figyelmünket az emberi esendőségre és a kiszolgáltatottságra. Jézus egy ilyen helyet választ az ima és böjtölés helyéül. Itt valóban magányban tud lenni, teljesen Istenre tud figyelni, és valóban nagyon sok erőt kap a messiási működéshez. A negyven napnak is érdekes jelentése van. A Szentírásban nagyon sokszor fordul elő a negyvenes szám. Jézus böjtje negyven napig tart. Visszamutat az ószövetség nagy eseményeire is. A negyvenéves pusztai vándorlásra, vagy arra, hogy Mózes negyven napig volt a hegyen amikor a Tízparancsolatot kapta. A negyvenes szám tehát nagyon fontos ebben az evangéliumi szakaszban is. Mutatja, hogy valami hatalmas és csodálatos dolog fog következni. Ahogyan az Ószövetségben is nagy dolog történt a negyvenéves pusztai vándorlás után, a választott nép fiai megérkeztek azz Ígéret Földjére, vagy Mózes negyven napos Istennel való együttlét után lehozta a Törvény kőtábláit, úgy itt is Jézus megkezdi azt a szolgálataot, amiért a világba jött.

     A kísértések leírása a mai evangéliumi szakaszban is nagyon fontosak. A hármas megksértés a sátán részéről, rámutat arra, hogy az az ember, aki Istennel akar együtt lenni, hallgatni akarja Isten szavát a magányban és a szív csendjében, annak a kísértésekkel is szembe kell néznie. Nekünk is nagy veszélyként jelennek meg a sátán kísértései. Mindent meg akar tenni, azért, hogy ne figyeljünk Istenre, önmagunkat állítsuk a középpontba, és az anyagi világot kezdjük el isteníteni. Jézus csodálatosan ellenáll a kísértőnek. Érdekes megfigyelni, hogy nem elegyedik beszélgetésbe vele, hanem minden kísértésre Isten igéjével válaszol ( vö Mt 4,4. 4,7. 4,10).

     Jézus ezzel nekünk is tanítást ad. A kisértővel nem kell szóba állni, hanem Isten igéjébe kell kapaszkodnunk, és akkor a sátán erőtlenné fog válni, és el fog hagyni bennünket.

     Krisztusban kedves testvérem! Nagyböjt napjaiban mi is kezdjünk el Istenhez közelíteni! Találjuk meg azt a „pusztaságot” a böjt és az imádság  helyét a saját életünkben. A legfontosabb az, hogy Jézus példáját követve nem a kísértőre hallgatunk, hanem Isten hangját és igéjét akarjuk meghallani!

     Kívánom neked kedves testvérem, aki e sorokat olvasod, hogy idén is a Nagyböjt szent negyven napja vigyen közelebb Jézushoz. Hozzá, aki érted és mindenkért vállalta az emberi létet, annak minden fájdalmával és esendőségével együtt. Vállalta, hogy emberek kezére adják, keresztre feszítsék, és utána feltámadjon. Ez volt az útja és ára a te és minden ember megváltásának! Vésődjön a szívünkbe Jézus üzenete amit most a Nagyböjt kezdetén az evangéliumban üzen nekünk. Közelítsünk Istenhez, nyissuk meg a szívünket neki, engedjük az Ő szava átjárja egész lényünket, életünket, és ha jönnek is kísértések, bátran szembe tudunk szállni velük, mert Isten ereje győzelemre fog vinni bennünket!

     Áldott és kegyelemteljes nagyböjti szent negyvennapot kívánok neked sok szeretettel!

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30