Evangélium - 2017.02.26.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 8. vasárnap

"Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.
    Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani?
    És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek?
    Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk? vagy: mit igyunk? vagy: mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja."
/Mt 6, 24-34/

                   

                                   “.. az Isten országát és annak igazságát keressétek…” (Mt 6,33)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkeztünk az Évközi idő Nagyböjt előtti részének az utolsó vasárnapjához. Szerdán elkezdődik a negyvennapos böjti idő, ami majd ráhangol bennünket a legszentebb ünnepünk,  Húsvét megünneplésére és megélésére.

     A mai evangéliumi szakaszban nagyon sok szép kijelentést és tanítást hallunk az Úr Jézustól. Mindjárt az elején egy nagyon fontos tanítást hallunk:” Senki sem szolgálhat két úrnak”(Mt 6,24a). Jézus felhívja a figyelmünket, hogy a keresztény élet középpontja Ő maga. Isten szeretetének a látható megnyilvánulása. Jézus megmutatja nekünk a saját életével és tanításával, hogy milyen az Isten. Éppen ezért hangzik el a figyelmeztetés, hogy helyes döntést hozzunk. Kihez akarunk tartozni, és kit akarunk szolgálni. Jézus világosan kijelenti, nem lehet szolgálni egy időben Istennek, és a világ javainak. Ez a kijelentés nagyon is megfontolandó és nagyon könnyen félreérthető. Nagyon sokan éppen azért tartják magukat távol a Krisztust követő élettől, mert azt gondolják, hogy akkor minden nélkül kell az életüket leélniük itt a földön. Pedig nem erről van szó. Az evangéliumok tanúskodnak arról, hogy az ember Jézus használta a világ dolgait, de nem istenítette őket. Isten tudja, hogy az embernek szüksége vana világ javira: élelemre, ruházatra, lakásra, sőt még a mai világban a pénzre is. Ezek a világban szükségesek a mindennapi megmaradáshoz, de a legfontosabb az, hogy ezek ne váljanak életünk céljaivá,hanem maradjanak az eszözök szintjén. Mi keresztények, akik hallgatjuk Jézus tanítását, e földi dolgokon túl kell néznünk. A címben szereplő ige megmutatja, hogy mit kell keresnünk: Isten országát és  annak igazságát! (vö Mt 6,33). Ha ezt valóban megértjük és elfogadjuk, akkor nem válunk a világi, múlandó javak rabjaivá. Felhasználva a javainkat, napról napra előre tudunk haladni Isten Országa igazságának megismerésében. Ezért kell sokat imádkoznunk az Úrhoz, hogy legyen a segítségünkre. Nyissa meg a szívünket az igazi Érték, Isten Országa iránt.

     Az evangéliumi szakasz  egy másik nagyon fontos üzenete az, hogy ne legyünk aggodalmaskodók. Jézus az ég madarait és a mező liliomait hozza fel példaként.  Rámutat arra hogy ha Istennek ezekre mennyi gondja van, akkor mennyire inkább a szívén viseli az ember sorsát.

     Krisztusban kedves testvérem! Az evangéliumban hallott atnítás meg akar bennünket erősíteni abban, hogy ha Krisztus követőnek valljuk magunkat, keresztények, hívők vagyunk, akkor valóban a világban birtokolt dolgokat Isten ajándékának  kell tekintenünk, és okosan, bölcsen fel kell használnunk arra, hogy Isten Országa növekedjen bennünk.

     Szolgálatom során találkoztam nagyon sok emberrel, férfival és nővel, akik a javaikat valóban az evangélium tanítása szerint használják fel. Gondolok itt a mások megsegítésre, adakozásra, de nagyon szép és szerintem a legfenségesebb dolog amikor valakiért, élőért vagy megholtért szentmisét mondatunk. Ez cask néhány dolog amit említettem, de mindannyiunknak alaposan ki kell nyitnunk testi és lelki szemeinket, hogy meglássuk hogyan és milyen módon tudjuk bölcsen, Isten Országát keresve és építve felhasználni földi javainkat!

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallott evangéliumi szakasz nagyon jó indítás és segítség a nagyböjti szent idő megkezdéséhez is. Engedjük, hogy a hallott tanítás átjárja s zívünk mélységét, döntsünk Isten mellett, neki szolgáljunk, és a javaink bölcs használatával szebbé tegyük a családunk, egyházközségünk, és az egész világ életét!

     Isten kegyelme legyen veled!

 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30