Evangélium - 2017.02.19.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 7. vasárnap

     "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
     Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
     Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!"
/Mt 5, 38-48/

         

                         „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A most felolvasott igék az „antitézisek” második részét képezik. Két nagyon fontos üzenet rejlik a sorok között. Jézus a tanítványoknak megemlíti a régi törvényt, amely nemcsak a zsidó nép körében volt ismeretes, hanem más népeknél is. A megtorlás törvénye (lex talionis), jelen volt a keleti népek életében. Ennek az volt a lényege, hogy az elszenvedett testi sérelmet, ugyanolyan mértékű sérelemmel viszonozni lehetett. Jézus tanításában azonban nincs helye az ilyen törvénynek. Ő az irgalmas és szerető Atya Fia, aki az ember üdvösségéért jött a világba, nem pedig azért, hogy a már így is a bűn miatt elesett embert még jobban megalázza. A megtorlás törvényével szemben Jézus inkább a békülékenység erényét hangsúlyozza:”Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!”(Mt 5,39). Ez a kijelentés akkor is és most is heves reakciókat váltott ki. Hogyan lehet tűrni a bántalmakat, és a megaláztatásokat?-tehetjük fel a kérdést. Jézus a saját szenvedésével adott útmutatást mindannyiunknak. A szenvedéstörténetben világosan kirajzolódik a mindent eltűrő Jézus alakja. Ez ad nekünk is támogatást ahhoz, hogy a mindennapjainkban mi legyünk azok, akik a békülékenységet fontosabbnak tartjuk a megtorlásnál. Ha így gondolkodna minden ember, akkor a világ másképpen nézne ki. Biztosan másképpen! Ezért nagyon fontos, hogy Jézus tanítását gyakran felidézzük magunkban. Az erőszakos válaszok a bántalmakra, még nagyobb kárt okoznak. Isten irgalmas szeretete, amely Jézusban mutatkozott meg, mindannyiunkat arra oktat, hogy hasonlóképpen cselekedjünk. Imádkoznunk kell ezért a lelkületért, és szemlélnünk kell Jézust akiki a bántalmakat elviseli anélkül hogy átkozódna vagy valami erőszakosat cselekedne.

     Az evangéliumi szakasz második felében is egy nagyon megfontolandó és mély tanítást olvashatunk. Az ellenség szeretetére tanít minket Jézus. Ez az ami talán a legnehezebb minden ember életében. Mennyire nehéz szeretni azokat, akik gyűlölnek és bántalmaznak minket. Igaz! Nehéz, de nem lehetetlen. Jézus, és nagyon sok vértanú szent példája mutatja hogy lehetséges. A címben szereplő ige üzenete is ide tartozik: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!”(Mt 5, 48) Az Atya irántunk tanúsított szeretete abban mutatkozik meg, hogy gonoszságaink ellenére is kitart mellettünk. Ez számtalanszor beigazolódott az üdvösségtörténet eseményeiben. Jézus biztat bennünket, hogy ne csak azokat szeressük, akik irántnk is szeretettel viseltetnek, hanem azokat is, akik gonoszul bánnak velünk. Az Úr tanításában benne van az is, hogy ezekért is imádkozni kell. (vö Mt 5,44b). Mindennapi imáinkkal helyezzük az irgalmas Atya szeretetébe azokat, akik gyűlölnek minket. Jézus segíteni fog minket, hogy ezt valóra váltsuk. Ha elindulunk ezen az úton, amegbocsátás és az ellenségszeretet útján, higgyük, hogy a mi lelkünk is emelkedettebb állapotban lesz. Meg fognak szűnni a gyötrő feszültségek, a harag, és a bosszú érzései. Ezek helyett Isten békéje fogja betölteni a szívünket, és ugyanez a lelki béke és öröm ki fog sugározni mások felé is. Engedjük, hogy Jézus evangéliumának ma hallott igéi elkezdjék formálni a lelkületünket. A tökéletsségre vezető út első állomása ez. Akarunk hasonlítani a Tökéletes Istenre, aki a rosszat nem rosszal viszonozza, hanem irgalmasan és szeretetteljesen fordul még a gonoszokhoz is. Kövessük ez az utat, még akkor is ha lehetetlennek tűnik, ne fáradjunk bele a gonoszokért végzett imádságba. Isten szeretete le fog győzni minden akadályt és gyűlöletet az életünkben és mi magunk is és környezetünk is boldogan tudja majd dicsérni a Mennyei Atyát!

     Az Atya szeretete, a Fiú kegyelme és a Szentélek ereje legyen veled! Ámen

Eseménynaptár

December 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31