Evangélium - 2017.02.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 6. vasárnap

 "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
     És mondom nektek: Ha igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
     Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: ,,Te esztelen!'', méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: ,,Te istentelen!'', méltó a kárhozat tüzére.
     Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
     Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
     És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét -- kivéve hűtlenség esetét --, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
     Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek ,,igen, igen, nem, nem''; ami ennél több, az a gonosztól van."
/Mt 5, 17-37/

                           

                                                     „Én pedig azt mondom nektek” (Mt 5,34a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon a az elmúlt vasárnap evangéliumának a folytatását hallottuk. Ez a meglehetősen hosszú evangéliumi szakasz (20 vers) a bibliatudományban az „antitézisek” nebvet viseli. Ez az elnevezés abból ered, hogy Jézus a : „Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták” (Mt 5,21a) és „Én pedig azt mondom nektek” (Mt 5,22a) mondatokkal ad nyomatékot a tanításnak. Első olvasásra talán úgy tűnik, hogy teljes ellentmondás van az ószövetségi parancsok és Jézus tanítása között. Az evangéliumi szakasz elején azonban Jézus kimondja: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” (Mt 5,17) Ez nagyon fontos kijelentés, mert nagyon sokan talán félreértenék Jézus mondanivalóját. Ez a világos és egyértelmű kijelentés azt mutatja, hogy Jézus nem egy felfordulást, forradalmat akar csinálni, hanem az ószövetségi törvényt beteljesíteni. A legnagyobb probléma az volt, hogy a farizeusok és az írástudók nagyon is jól ismerték a törvény előírásait, tanították azokat, de az életükben nem igazán valósult meg az, amit tanítottak, vagy amit másoktól elvártak. Jézus erre is kitér az evangéliumi szakaszban amit hallottunk: „ha igazságotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába.”(Mt 5,20). Jézus figyelmeztet bennünket arra, hogy a törvény előírásait nem elegndő csupán kívülről megtanulni, hanem az életünk minden mozzanatában elevenné kell hogy váljon. A keresztény ember alapvető tulajdonsága, hogy a a parancsok, a mi esetünkben az evangélium, nem egy tőlünk távol álló írás, vagy beszéd, hanem az életünk vezetője, és az evangélium igéi mindig a bensőnkben lakoznak. Erre a nagy dologra karja Jézus ráirányítani a figyelmünket a mai evangéliumi szakaszban szereplő antitézisekkel.

     Ma 3 antitézist hallottunk. A haragról, a házasságtörésről, és az esküről szóló tanítást tárja ma elénk az Egyház.

     Az emberölés tilalma nagyon szépen megfogalmazódik a Tízparancsolatban. Az ötödik parancsot tökéletsíti Jézus, amikor azt mondja:” Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával.”(Mt 5,22). Nagyon érdekes, hogy Jézus szorosabban értelmezi az emberölés tilalmát. Már a haragtartást is bűnös dolognak tartja, mert abból származik az élet kioltásának a vágya is.

     A házasságtöréssel kapcsolatban azt olvassuk, hogy már a puszta vágyakozások is mennyire veszélyesek. (vö Mt 5,28). A harmadik antitézis pedig szintén egy napjainkban is nagyon aktuális dologra hívja fel a figyelmet. Az eskü. Az emberek körében nagyon is elterjedt, hogy nagyon sűrűn esküdöznek, erre vagy arra. Jézus erről akar „ leszoktatni” minket. A keresztény embernek nincs szüksége esküdözésre, mert ha Krisztus követi, szavaiban és életvitelében is, akkor az igazság valósul meg benne.

     Krisztusban kedves testvérem! Nagyon jó lenne ha most, elolvasva a mai evangéliumi szakaszt feltennénk magunknak néhány kérdést. A mi igazvoltunk (keresztény életvitelünk) mennyiben különbözik az Istentől távol járó lelkek életvitelétől? Imádkozzunk sokat azért, hogy az evangélium ne csak egy pusztán, rajtunk kívül álló parancsok és előírások sorozata legyen, hanem valóban Öröhír legyen bennünk, és az életünk minden mozzanatában vezesse szavainkat, gondolatainkat és cselekedeteinket! Jézus meghívott bennünket, hogy a tanítás és a törvények megtartása által szebbé tegyük az életünket, és a körülöttünk élők életét is, ezzel is munkálva magunkban az üdvösséget!

     Krisztus kegyelme és ereje legyen veled!

 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31