Evangélium - 2017.02.05.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 5. vasárnap 

   "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     ,,Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.
     Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!'' /Mt 5, 13-16/

                

                                                    „Ti vagytok a föld sója”(Mt 5,13)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon, az elmúlt vasárnap evangéliumi szakaszának a folytatását hallottuk. A boldogmondások után következő szakasz került ma felolvasásra.Ebben a mindössze négy versben Jézus nagyon határozott és világos utasítást ada tanítványoknak. A boldogmondásokban össze van foglalva a Krisztus-követő ember lelkülete. Jézus megfogalmazta, hogy milyennek kell llenni ahhoz, hogy igazán boldogok lehessünk. A mai evangéliumi szakaszban három hasonlattal világítja meg az Úr a tanítását. A só, a világosság, és a hegyre épült város. Mindegyik ismerős a hallgatóság számára.

     A só, a mindennapi életben használatos ízesítő, és tartósító szer. Nem véletlen mondja Jézus a tanítványoknak: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13a). A só elengedhetetlen ahhoz, hogy az étel ízesebb legyen és ugyanakkor megóvja azt a romlástól. Krisztus tanítványának a világban olyannak kell lennie, mint a sónak az ételben. Ízesítenie és tartósítania kell azt. A keresztény ember, aki hallgatója Jézus evangéliumának, a világba kilépve, arra van meghívva, hogy a hallott tanítást váltsa tettekre és ossza meg másokkal. Napjainkban különösképpen is szükséges, hogy mi keresztények igazi sója legyünk a világnak. Ha jobban megnézzük a valóságot, amiben élünk, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy a mai világ elééggé íztelen és majdhogynem romlott. Nincs benne a só, ami ízesítené és tartósítaná. Éppen ezért nagyon is időszerű a mai evangéliumi szakasz üzenete. Nekünk Krisztus- követőinek, tanítványainak sürgősen el kell kezdenünk a körülöttünk lévő világ ízesítését! Hogyan? Jézus példája erre a kérdésre is megadja a választ. Olvassuk el az evangéliumokban, hogy miként cselekedett Jézus mindenütt ahol csak megfordult. Mindenhol csak a jót cselekedte. Nekünk is ez a hivatásunk. Bármerre menjünk is ezen a világon, Jézushoz hasonlóan, szeretettel kell fordulnunk azokhoz, akikkl találkozunk. Az irgalmasság, a megbocsátás, az egymásért végzett ima, de még a testvéri intés is ez a só, amiről szó van. Ezek a dolgok által más lesz a környezetetünk. Ha Jézushoz hasonlóan megtesszük, akár a legapróbb dolgokat is, a környezetünk „íze” megváltozik. Olyan mint amikor egy sótlan, szinte ehetetlen ételbe, egy csipetnyi sót szórunk. Más lesz az íze! Így a körülöttünk élő embertársaink élete is más lesz, ha mi Krisztus szeretetével és irgalmával megyünk el hozzájuk.

     A hegyre épült város képe is nagyon érdekes a mai evangéliumi szakaszban. Nem tudjuk pontosan, hogy Jézus melyik városra gondolt, amikor a példabeszédet mondta, de az biztos, hogy az üzenete hatalmas. A Krisztus tanítását befogadó, és az szerint cselekvő ember olyan kimagasló, mint a hegyen épült város. Különbözik azoktól, amelyek a síkságon épültek. A hegyen épült várost messziről látni lehet. Így a tanúságtevő keresztény ember példája nagyon sokak számára látható, és szinte kiáltásként jut el másokhoz.

     A világosság a keresztény ember egyik legfontosabb tulajdonsága. Mindaz, aki megismerte és befogadta Krisztust az életébe, világít mint egy mécses, vagy lámpa. A mai keresztény ember, csodálatos hivatása az, hogy éppen ilyen lámpája és mécsese legyen a sötétségben bukdácsoló embertársainak. Erre van szüksége a mi társadalomnak, az egész emberiségnek.

     Krisztusban kedves testvérem! A ma hallot viszonylag rövid evangéliumi szakasz legyen egy jó elmélkedési pont számunkra. Kezdjünk el a környezetünkben sóként ízesíteni, hegyre épült város módjára kimagaslani a Kriszutus követésben, és lámpásként segítségére lenni a sötétben tévelygőknek.

     Az Úr kegyelme és ereje legyen veled!


 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31