Evangélium - 2017.01.29.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 4. vasárnap

      "Abban az időben:
      Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
      ,,Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
      Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
      Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
      Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.
      Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
      Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ,, ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.'' /Mt 5,1-12a/

          

             „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok” (Mt 5,12a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangéliumi szakaszban a Hegyi Beszéd első verseit hallottuk. Jézus boldogmondásai kerültek elő. Mindannyian nagyon jól ismerjük ezeket az igéket, de érdemes ezeket, újra és újra elolvasni, és elgondolkodni rajtuk. Az evangélista elbeszéli, hogy Jézus leül a tömeget látva, a tanítványai pedig köréje (vö Mt 5,1). Ez a kép emlékeztet bennünket az ószövetség világára. A tanító ülve tanítja a hozzá csatlakozott tanítványokat. Az evangélium szerzője, aki evangéliumát a zsidóságból megtért keresztényekek címezte, ezzel is bizonyítja, hogy Jézus az Ószövetség beteljesítője. Az igaz Tanító, aki a törvényt nemcsak magyarázza, hanem beteljesíti. Szavainak súlya van, és hogy az Ő tanítása felülmúlja az eddigi tanítókét.

     Ha figyelmesen végigolvassuk a boldogmondásokat, akkor leszögezhetjük, hogy eléggé szokatlan tanításról van szó. Ha emberileg nézzük Jézus boldogmondásait, akkor egy teljesen abszurd dolognak tarthatjuk. Miért mondja Jézus boldognak a szegényeket, a sírókat, a szelídeket, az igazságszeretőket,az irgalmasokat, a tiszta szívűeket, a békességszeretőket, sőt azokat is akiket az igazságért üldöznek? Az ember gondolkodásában, és ennek a világnak a körülményei között ezek az emberek inkább szerencsétlenek mint boldogok. A mi világunkban, napjainkban is nagyon idegennek tűnhetnek a boldogmondások, jobban mondva azok akiket Jézus boldognak nevez, azok a mai gondolkodás szerint úgy lennének tekintve mint valami „földönkívüliek” Olyan világot élünk, ahol az irgalom, a béke, a tzisztaszívűség nagyon távol áll az emberek nagy részétől. Az anyagiasság, a saját érdekek előtérbe vannak állítva, és nem sok hely marad a Jézus tanításában szereplő dolgok megvalósítására. Mégis mi a boldogmondások üzenete? A címben szereplő vers megadja a választ erre a kérdésre:” Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok” (Mt 5,12a). Jézus a boldogmondásokat az eljövendő jutalom, azt üdvösség szemszögéből nézi. Ha mi is így tekintünk a Hegyi beszéd ezen soraira, akkor világos lesz számunkra, mit is akar Jézus üzenni nekünk a boldogmondásokkal. Az eljövendő üdvösséget, a mennyei jutalmat kell előtérbe helyeznünk. Ha a szívünkbe íródik Isten üdvözítő szándéka,az hogy az örök élet örömébe akar miket elvinni, akkor Jézus szavait a magunkénak ismerjük el. A szegények, a sírók,a szelídek, a az igazságra éhezők, az irgalmasok, a tiszta szívűek a békességszerzők, az igazság miatt üldözöttek,a földi áldozatok után remélhetik az örök jutalmat! Jézus tehát értelmet ad a földi gondolkodás szerint értelmetlen, és elkerülendő dolgoknak. A nyolc boldogság megélésére vagyunk meghívva. Lehet, hogy a környezetünk, nem fog annyira lelkesedni az elhatározásunk miatt. Nem biztos hogy „okos dolognak” fogja tartani azt hogy Jézus szavát a magunkba fogadtuk, és meg akarjuk élni. Nem biztos, hogy ők is meg fogják érteni, hogy a boldogmondásokba foglalt tanítás nekünk örmet okoz, és békét ad a szívnknek. Mi ne torpanjunk meg ezen az úton. Jézus ígérete legyen előttünk minden időben:” Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok”(Mt 5,12a). Ez legyen az életünk vezetője, minden időben és minden helyzetben. Ha éppen a szegénység, a szomorúság, vagy üldözés miatt szenvedünk, és ha az igazságot kerssük, irgalmasságot gyakorlunk, akkor azt mindenképpen az eljövendő égi jutalom várományosaként viseljük el, vagy tegyük meg.

     Krisztus kegyelme,az Atya szeretete, a Szentlélek ereje legyen veled testvérem!

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31