Evangélium - 2017.01.22.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 3. vasárnap

     " Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
    Zabulon földje és Neftali földje,
    a tenger útja, a Jordán vidéke,
    a pogányok Galileája:
    A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
    és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
    Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: ,,Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!''
    A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: ,,Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!'' Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. őket is elhívta. ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
    Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet."
/Mt 4,12-23/

         

                             Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. (Mt 4,20)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai evangélium szakasz elvezet bennünket abba az időbe, amikor Jézus megkezdte nyilvános működését Gallilea földjén. Máté evangéliuma, mint ahogyan már említettük zsidóságból megtért keresztényeknek lett címezve. Erre utal a szövegben szereplő ószövetégi idézet:” Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában és árnyékában ültek.” (Mt 4,15-16) Az evangélista az ószövetségi prófétát idézi, azért, hogy a zsidó származású olvasó számára érthető legyen: Jézusban valóban betejesedett az Ószövetség ígérete a Messiás eljöveteléről. Ugyanakkor nekünk, mostani keresztényeknek is szól az evangélista tanúságtétele. Meghív bennünket, hogy mi is gondolkodjunk el Isten csodálatos működésén az emberi történelemben.

     Jézus a működésének kezdetén, Keresztelő Jánoshoz hasonló felhívással fordul a hgallgatósághoz: „Tartsatok bűnbánatot – hirdette –, mert közel van a mennyek országa!”(Mt 4,17b). Nagyon jó ha, odafigyelünk erre a felhívásra. Advent idejében Keresztelő János szájából hallottuk a megtérésre szóló felhívást, most Jézustól halljuk. Miért? Jézus nyilvános működésének a megkezdésével épülni kezdett Isten Országa. Ahol ott van Jézus, ott jelen van Isten Országa. A megtérésre és a bűnbánatra szükség van ahhoz, hogy a meghívott ember birtokolhassa azt. Nekünk is szól Jézus szava: Induljunk el a megtérés és a bűnbánat útján, és akkor Isten Országa növekedni fog bennünk.

     Az evangéliumi szakasz folytatásában az első tanítványok meghívásáról hallunk. Elsőként Simont és Andrást hívja meg, utána pedig a Zebedeus fiúkat: Jakabot és Jánost. Jézus munkatársakat választ magának, tanítványokká teszi őket, megosztja velük Isten Országának a titkait. Ezek a meghívott halászlegények lesznek később azok, akik továbbadják Jézus tanításáat, üzenetét,-az evangéliumot.

     „Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.” (Mt 4,20) - olvassuk a mai evangéliumnak ezt a csodálatos versét, amelyet ezen elmélkedés címéül is választottam. Azért érintett meg ez az ige, mert nagyon szépen kifejezi a tanítványok reakcióját Jézus hívó szavára. Nincsenek kérdések,feltételek. A halászlegények azonnal Jézus nyomába szegődnek, otthagyva mindenüket. A mai keresztények számára is nagyon jó ez az evangéliumi törénet. Elmondhatjuk, hogy Jézus minket is meghív. Meghív, hogy a tanítványai legyünk, naponta hallgassuk őt, és utána menjünk a tanítványokhoz hasonlóan. Ennek a mai evangéliumi szakasznak kapcsán feltehetjük a kérdést, én döntöttem-e már a Jézus-követés mellett vagy nem? Elindultam-e már a megtérés felé, engedem-e hogy Jézus magával ragadjon engem is. Ő azt szeretné, ha igenlő választ adnánk neki. Ő akarja, hogy megismerjük Őt a maga teljességében, táplálni akar bennünket az Isten Országának igazságaival, és ezáltal elvezetni az üdvösségre.

     Krisztusban kedves testvérem! Most itt januárban, az évközi idő elején, a karácsonyi ünnepek elmúltával, amikor visszatértünk a mindennapi munkánkhoz, vagy tanulmányokhoz, ne feledjük el: Jézus minden nap meghív minket. Akarja hogy kilépjünk a megszokott kis életvitelünkből. Ő valami újat és szebbet akar nekünk adni. Isten Országának a szépségeibe akar elvezetni minket. Rajtunk múlik, hogy milyen lesz a hívásra adott válasz.

     Kívánom neked kedves testvérem, hogy téged is érintsen meg Jézus szava, meghívása. Bátran válaszolj! Induls utána, és biztosan nem fogod megbánni a döntésedet. Jézus boldoggá teszi a szívedet, az általa meghirdetett Országnak részese leszel már itt a földi életben, és majdan pedig a maga teljességében!

     Az Úr Krisztus kegyelme legyen veled! Ámen

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31