Evangélium - 2017.01.15.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 2. vasárnap

     "Abban az időben:
     Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: ,,Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.''
     János azután így folytatta tanúságtételét: ,,Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!''
/Jn 1, 29-34/

           

                      A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.(Jn 1,30)

 

     Krisztusban kedves testvérem!

     A karácsonyi időszak befejeződése után, újra évközi időszak áll előttünk. Nagyböjtig hét évközi hét vár bennünket, és a vasárnapi evangéliumok szintén elmélyülésre hívnak minket. Az elmúlt vasárnap Jézus megkereszetelkedésének az ünnepét ültük. Máté evangéliumából olvastuk fel az Úr megkeresztelkedésének a történetét.

     Ma János evangélista elbeszélését hallottuk, amelyben Keresztelő János tanúságot tesz Jézusról. János evangéliuma nem írja le Jézus megkeresztelkedésének a történetét, csak közli a tényt, hogy Jézus eljött a Jordánhoz, beállt a bűnösök közé, hogy felvegye János keresztségét. Ha figyelmesen végigolvassuk János tanúságtételét akkor a szemünkbe ötlik az, hogy ő tanúságtétele Jézust akarja kiemelni. János elmondja a hallgatóságnak, hogy Jézus az , aki a Szentlélekkel van eltelve, Ő a Messiás, aki a Lélek erejében cselekszik.

     Az evangéliumi történetben látjuk, hogy János a maga teljességében bemutatja Jézust: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit.” (Jn 1,29b) Ez a prófétai kijelentés, rámutat arra, hogy kicsoda Jézus: Az Isten báránya-Ő lesz az az áldozati bárány,akit minden ember üdvösségéért meg fognak ölni. Az Ószövetségi engesztelő áldozatok ideje megszűnik Jézus megjelenésével. Már nem lesz szükség állatokat áldozni, égetni, hogy Isten könyörüljön a bűnösökön. Jézusban megvalósul a tökéletes engesztelő áldozat. Jézus feláldozása, egyszer és mindenkorra békességet teremt Isten és az ember között. Codálatos ez a mai evangéliumi szakaszban szereplő jelenet. János keresztel a Jordánnál, és amikor Jézus megjelenik, János szinte repesve, örvendezve kiált fel: „Nézzétek, az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit. (Jn 1,29b). Ez a kép elvisz bennünket abba z időbe is, amikor még egyikük sem született meg, és János is ujjongott Erzsébet méhében, a Szűzanya látogatásakor. A mai evangélumi szakasznak ez a mondata, minket is meghív egy elmélkedésre. Feltehetjük kérdést, hogy mi az én reakcióm, amikor Jézussal találkozom? Igaz, nekem nem áll módomban olyan módon találkozni Jézussal mint ahogy Jánosnak ez megadatott, de van rá alkalmam. János példája serkent bennünket arra, hogy minden egyes találkzás Jézussal, töltsön el bennünket ilyen örömmel. Merjünk mi is felkiáltani az örömtől. Merjük kimondani, hogy Jézus, akivel találkozom a szentáldozásban, vagy a Szentírás-olvasásban és a többi szentségek vételekor. Ilyen örvedezés kell hogy eltöltse a szívemet, amikor megtapasztalom Jézus jelenlétét az imádkozó, ünneplő közösségben, ahová tartozom. Igen, nekem is megvan az okom az örömre. Jézus az Isten Báránya, értem is engesztelő áldozattá let, Nerkem is szabadulást hozott a bűn sötétségétől.

     Az evangéliumi szakaszt tovább olvasva, ráakadunk János további tanúságtételére: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. (Jn 1,30). Itt Jézus istenségére utal a Keresztelő. Jézus, az Atyánál volt mielőtt még emberi testet öltött volna. Ezért mondja János hogy: “mert előbb volt, mint én.” (Jn 1,30b). Jézusban felismeri János az Istentől küldött Messiást, és azt akarja, hogy mindenki ismerje fel Őt. Ugyanakkor benne van ebben a kijelentésben, az is, hogy ne cask tudomásunk legyen Jézus Messiási mivoltáról. Legyünk tudatában annak is,hogy személyesen mindenkit meg akar szólítani, meg akar hívni az üdvösségre. A Messiás működése nem egy általános messiási, megváltói cselekedet, hanem személyes, minden egyes emberhez szóló küldetése van.

     Keresztelő János tanúságtétele minket is megszólít, és meghív bennünket is a Jézusról szóló tanúságtételre. A krisztusi keresztség szentsége által, mibennünk is ott lakozik Isten Lelke. Ő az aki bennünk is végbe akarja vinni az újjászületést és az újjáteremtést. Rajtunk múlik, hogy mennyire működünk vele együtt. Kereszténynek lenni, egy életre szóló döntést jelent. Dönteni Jézus mellett, és dönteni amellett, hogy követni akarjuk Őt. A bennünk lakó Szentlélek segítségünkre lesz ennek a küldetésnek a teljesítésében. Jézus mindent a Lélekkel eltelve vitt végbe. Tanít bennünket arra, hogy a Lélek indításait mi is hallgassuk meg. Ne mi legyünk azok, akik akadályt állítunk Isten Lelkének a működése  elé. Keresztelő János tanúságtétele legyen a segítségünkre. Nyissuk meg a szívünket, most az ünnepek elmúltával is, a hétköznapi munkálkodásaink között is, hogy a bennünk lakó Lélek nagy dolgokat vihessen végbe az életünkben és a környezetünkben is.

     Krisztusban kedves testvérem! Az évközi időszak is adjon neked sok kegyelmet! Isten igéje járja át a szívedet, egész bensődet és indítson krisztusi cselekvésre, és Keresztelő Jánoséhoz hasonló tanúságtételre!

 

 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31