Evangélium - 2017.01.08.

Szerkesztette: Masa Tamás

Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése

    "Abban az időben:
     Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: ,,Neked kellene megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?'' Jézus azonban így szólt: ,,Hagyd ezt most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.'' Erre ,János engedett neki.
     Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: ,,Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!''" /Mt 3, 13-17/

                         

           „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?”(Mt 3,14b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Urunk megkereszetelkedésének az ünnepét üljük a mia napon. Ezzel a nappal befejeződik a karácsonyi idő és megkezdődik az évközi idő nagyböjt előtti része. A mai nap evangéliumi szakaszában a mindannyiunk számára ismerős történetet halljuk. Jézus elmegy Jánsohoz a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjék nála. (vö Mt 3,13). A Szentírás elbeszéli nekünk Keresztelő János működésének körülményeit. Kiment a pusztába, és megtérésre, bűnbánatra szólított fel mindenkit. Keresztelő János Jézus előhírnökeként jelenik meg. Nagyon sokan azt hitték, hogy ő a Messiás, de János mindig az utána eljövendő Krisztura akart rámutatni. A mai evangéliumi szakaszban is, röviden le van írva a Keresztelő és Jézus találkozása. A rövid párbeszéd, ami közöttük elhangzik, nagyon is méálységes érelmű és sok tanítást hordoz. Jézus , aki bűn nélkü van, eljön Jánoshoz, beáll a bűnösök közé, hogy alámerítkezzen a Jordánban. János keresztsége tudniillik, nem azonos azzal a keresztséggel, amiben mi részesültünk, hanem egy bűnbánati, tisztulási szertartásnak nevezhető. Mindazokat, akik eljöttek és megvallották bűneiket, János bemerítette őket a vízbe, a megtisztulás jeleként. Jézus tehát beáll a sorba... nem kellene, hiszen Ő az Isten Fia. János ellenkezik is, csodálkozik rajta, hogy miért teszi ezt Jézus: „Nekem van szükségem a te keresztségedre – mondta –, s te jössz hozzám?”(Mt 3,14)-olvassuk. Jézus azonban kitart elhatározása mellett: „Hagyd ezt most! Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.”(Mt 3,15).

     Látjuk, hogy Jézus ezen cselekedetével az alázatosságra mutat példát. Ő aki teljes bűntelen, be tud állni a bűnösök közé, hogy részesedjen János keresztségében- Az Úr ezzel azt üzeni nekünk, hogy az alázat és a szerénység legyen velejárója az életünknek. Nagyon sokakban ott van az a bizonyos gondolat, hogy ő mekkora hívő, mekkora privilégiuma van Istennél, mert ő ezt vagy azt tesz. Jézus erre akarja felhívni a figyelmünket, hogy fennáll a veszélye a kevélységnek. Nem szabad megengednünk magunknak, hogy gőg és a büszkeség elhatalmasodjon rajtunk. Jézus megmutatja az alázat útját.

     Az evangéliumi szakasz folytatásában olvassuk, hogy amikor Jézus alámerítkezik a Jordán vizébe, feljövetele után az Atya hangja, szózata hangzik el:  „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”(Mt 3,17). Maga a Mennyei Atya erősíti meg ezzel a kijelentéssel Jézus kilétét. Mondhatjuk az Atya tanúságtételét hallottuk. Az Isten Fiát látjuk abban a Jézusban, aki a bűnösök közé lépett bűntelenül, azért hogy megmutassa: ezekhez szól a küldetése. Isten azért küldte el Fiát a világba, hogy a bűnösöket megszólítsa, meghívja a megtérésre, de nemcsak ez. Ő maga lesz az engesztelő áldozat a bűnös emberért. Egy ártatlan, bűntelen, jó illatú áldozat lesz majd Jézus, a kereszt oltárán, aki kiengeszteli Istent és az embernek újra istengyermeki méltóságot ad.

     Ilyen csodálatos üzenetet olvasunk ki a mai evangéliumi szakaszból.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a karácsonyi idő lezárásaként adj hálát az Úrnak az Üdvözítő Krisztusért. Engedd, hogy az ő üzenete, amit ma a Jordánban való megkeresztelkedésével átadott neked, mélyen átjárja a szívedet, egész bensődet. Emlékezz arra, hogy  a jézusi keresztség által te is új teremtmény lettél,a Szentlélek temploma vagy, az örök boldogság várományosa, Jézus megváltó halálának és feltámadásának érdeméből. Úgy élj ebben a világban, hogy rád is vonatkozzon a  Mennyei Atya igéje: „akiben kedvem telik”. Élj Istennek tetsző életet, kövesd Jézust mindnkor és boldog leszel!

     Az Úr békéje és kegyelme legyen veled!

 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31