Evangélium - 2016.12.18.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 4. vasárnapja

     "Jézus Krisztus születése így történt:
      Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.''
     Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott:
        Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül,
        és az Emmánuel nevet adják neki,
        ami azt jelenti: ,,Velünk az Isten''.
     Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét." /
Mt 1, 18-24/

        

              „Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől” (Mt 1,21)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Az Úr kegyelméből elérkeztünk Advent negyedik vasárnapjához. Pontosan egy hét múlva fogjuk ünnepelni a Megváltó Születésének Ünnepét a Karácsonyt. Az előttünk álló egy hét is egy jó elmélkedésre hív meg bennünket, és ezzel is el akarja mélyíteni bennünk a Megváltó Születésének a jelentőségét.

     A mai evangéliumi szakaszban Jézus születésének a körülményeit tárja elénk Máté evangélista. A felolvasott szakaszban kiemelkedik Szent József alakja. Lukács evangéliumában Mária van előtérben, itt Jézus nevelőatyja József. Hallottuk az evangéliumi történetet. Amikor József megtudja, hogy jegyese Mária gyermeket fogant a Szentlélektől,titokban el akarja bocsátani. Az evangélista megjegyzi hogy József” igaz ember volt”(Mt 1,19a). Ez azt jelenti, hogy Istenfélő, hívő, és a törvényt tisztelő ember. Az evangélista leírja, hogy nem akarja szégyenbe hozni leendő feleségét Máriát, ezért titokban bocsátja el. (vö Mt 1,19b). Tudjuk azt, hogy mekkora zűrzavar lett volna ha kitudódik mi történt.

     Ha figyelmesen végigolvassuk a mai evangéliumi szakaszt, és a másik két miseolvasmányt , akkor szembe fog tűnni egy nagyon ismerős név! Emmánuel. Az ószövetségi jövendőlés is amit hallottunk megjelenik a mai evangéliumi szakaszban. Máté evangélista, aki könyvét a zsidóságból megtért keresztényeknek címezte, ezt az ószövetségi nevet használja fel kiindulásként. Jézus Krisztusban válik valósággá az, ami a prófétai jövendölésben szerepel. Ő az az Emmánuél, vagyis velünk az Isten. Jézus Krisztus az az eljövendő Messiás, aki szűztől kell hogy megszülessen. József, a mai evangéliumi szakaszunk kulcsszemélyisége, álmában ugyanazt a jövendölést kapja, mint amit Izajás próféta mondott Acház királynak:” Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a neve.” (Mt 1,23). Abban a pillanatban amikor József álmában ezt az üzenetet kapja, megszűnik minden kételkedése és félelme. Úgy celekszik ahogyan az Úr angyala mondta neki (vö. Mt 1,24b)

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz arra szeretné felhívni a figyelmünket, hogy az életünk minden pillanatában bíznunk kell Isten ígéreteinek a megvalósulásában. József példája mutatja, annak ellenére, hogy időnként erőt vesz rajtunk a bizonytalanság és a félelem, Isten bátorító ígérete felülmúl mindent. József is ráhallgatott Isten szavára, amit az angyal által közölt. Mint igaz és hívő zsidó, ismeri az ószövetségi írásokat, így ismerős számára az Emmanuelről szóló jövendölés is. Amikor pedig megtudja, hogy jegyese Mária az a szűz akinek a Messiást kell megszülnie, azonnal úgy tesz ahogyan Isten mondja neki. Ez egy csodálatos és hatalmas buzdítás a számunkra is. Advent ideje nagyon jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk rajta és megkérdezzük magunktól: bízunk-e eléggé Isten ígéreteinek beteljesedésében az életünkben? Hiszem-e hogy amit Isten tesz az életemben az a javamra válik? Merek-e Józsefhez hasonlóan ráhagyatkozni Istenre és az Ő gondviselésére? Meghívást kapunk mi is, hogy Jézus megváltói művében, ami most is folytatódik az Egyház szolgálata által, részt vegyünk. József a példaképünk ebbe. Ő Jézus nevelőatyja csupán, de mindent megtesz azért, hogy az isteni Gyermek felnövekedjen és majdan minden ember megváltását végbevigye.

     Az Úr kegyelme és segítsége legyen veled!

 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31