Evangélium - 2016.12.11.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 3. vasárnapja 

      "Abban az időben:
      Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: ,,Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?'' Jézus igy válaszolt nekik: ,,Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem!''
      Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: ,,Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ô az, akiről ezt írták:
    Íme, elküldöm követemet színed előtt,
    hogy elkészítse az utat teelőtted.
    Bizony, mondom nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában.
" /Mt 11, 2-11/

        

                                            Boldog, aki nem botránkozik rajtam (Mt 11,6)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Advent harmadig vasárnapját a II. Vatikáni Zsinat előtt „Gaudete” vagyis „Örvendezzetek” vasárnapnak nevezték. Régen a szentmisék a kezdőénekük alapján  voltak elnevezve. Ennek a kifejezésnek a kiindulópontja: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek” (Fil 4,4) Pál apostol örvendezésre hívja a Krisztusban hívő lelkeket. Ebben az adventi időszakban, nekünk is szól az örvendezésre szóló meghívás. Miért? Lehet egy ilyen világban, ameilyenben most élünk örülni valaminek? Nem kellene inkább gyászt öltenünk magunkra, és megrendelni a koporsónkat, és a sírhelyünket? Nem! Az adventi szent időszak egy ilyen mozzanatot is tartalmaz. Amellett, hogy az elmúlt vasárnap a bűnbánatra való felhívást hallottuk Keresztelő Jánostól, ma egy örvendezésre szóló meghívást kapunk. Az evangéliumi szakasz, amit ma hallottunk, megerősíti ezt az üzenetet. Olvassuk, hogy Keresztelő Jánost bebörtönözték. Miért? Mert féltek tőle, és mert az eljövendő Messiásról tett tanúságot. Az igazság, és a megtérésre szóló felhívás nem nagyon tetszett sokaknak, így az uralkodónak sem. Ezért került a Kerssztelő rács mögé. A felolvasott evangéliumi szakaszban hallottuk, hogy János elküldi tanítványait Jéuzushoz ezzel a kérdéssel: „Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?” (Mt 11,3). Jézus erre egy csodálatos választ ad: elküldi a kérdezőket, és azt mondja nekik, beszéljék el mindazt amit láttak. Mondhatjuk azt is, hogy Jézus egy tanúságtételre hívja meg a tanítványokat. Az Isten Országának jelenlétéről tanúskodnak azok a jelek amelyeket Jézus felsorol: „Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot”(Mt 11,5).  Jézus itt egy bizonyos formában megfogalmazza küldetésének lényegét. Ezekkel a szavakkal kifejezi, hogy kikhez szól a küldetése, és hogy milyen Messiás ő.  Nagyon sokakban élt a politikai, hadvezér típusú Messiás képe abban az időben. A választott nép fiai idegen nép fennhatósága alatt él, és vágyakozik a szabadságra. Ezért alakult ki bennük a harcos Messiás képe. Jézus éppen ezért mondja a cínben szereplő igét a tanítványoknak: „Boldog, aki nem botránkozik rajtam.” Boldognak mondja Jézus azt az embert, aki megérti, milyen Messiás érkezett. Nem a kezében fegyvert tartó, és az elnyomó hadsereg ellen harcoló hadvezér mutatkozik meg benne, hanem a szelíd és irgalmas Isten megtestesült Fia, aki a legelesettebekhez fordul elsőként. Nagyon fontos megérteni, hogy Jézus Messiás képe más mint amire vártak abban az időben. Ezért történt az, hogy nagyon sokan megbotránkoztak benne, sőt rossz szemmel nézték mindazt, amit Jézus mondott vagy cselekedett.

      Advent ideje a mi számunkra is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy elgondolkodjunk azon, milyen a bennem élő Messiás képe? Mit várok el Jézustól? Milyennek tapasztalom őt a saját életemben? Lehet, hogy  még én sem ismertem fel az Ő igazi arcát, és nem a helyes Messiás-kép él bennem. Jézus ebben az adventi időben is meghív, hogy botránkozás, és a nagy, mondjam azt evilági elvárások helyett, lássuk meg az Ő igazi mivoltát. Hozzám is szól a küldetése. Lehet hogy lekileg vak vagyok még, homályosan látok, vagy sántikálok az élet útján, vagy az életszentség útján. Az is lehet hogy a bűneim „leprája” akadályoz a szabad haladásomban Jézus megismerése és szeretete felé, az is előfordulhat, hogy a világ hangoskodása süketté tesz Isten igéjének meghallására. Minden lehetséges. Ezért kínálja fel az Úr ezt a kegyelmi időszakot, hogy mindezektől megszabaduljunk, és ránk is érvényes legyen Jézus kijelentése: BOLDOG! Az örvendező vasárnap segítsen bennünket, hogy felismerjük Jézus igazi mivoltát. Engedjük meg, hogy hozzánk is odalépjen, helyesebben mondva belépjen a szívünk legbelsejébe, és ott vigye végbe az igazi szabdítást, átformálást. Ha ezt megengedjük, asaját életünkön fogjuk tapasztalni az Ő megváltói erejét,ami a szeretetében, irgalmában és jóságában tárul majd fel. Ekkor tudunk majd mi is igazi tanúságot tenni róla mások előtt.

     Az Úr kegyelme legyen veled!

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31