Evangélium - 2016.12.04.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 2. vasárnapja   

 "Abban az idôben: Keresztelô János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: ,,Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!''
     Ô volt az, akirôl Izajás próféta ezt mondta:
        A pusztában kiáltónak szava:
        Készítsétek elô az Úr útját,
        tegyétek egyenessé ösvényeit!
     János öltözéke teveszôrbôl készült, és bôrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ô megkeresztelte ôket a Jordán folyóban.
     Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: ,,Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgô harag elôl? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten ezekbôl a kövekbôl is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem!
     Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erôsebb nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ô Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!''
/Mt 3, 1-12/

        

                         Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. (Mt 3,11b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai és a következő vasárnapi evangéliumi szakaszokban Keresztelő János alakja magaslik ki előttünk.  Jánosnak, az Úr előhírnökének a felhívását tárja elénk a mai evangéliumi szakasz. Mindannyian ismerjük a történetetet. Mielőtt Jézus elkezdte volna nyilvános messiási működését, Isten meghívta Keresztelő Jánost, Zakariás pap és Erzsébet asszony fiát, hogy a pusztában böjtölve, és a próféta által jövendölt „pustában kiáltó „ (vö Mt 3,3b) legyen. Küldetése az, hogy a választott nép fiait előkészítse a Messiás eljövetelére. Az evangélium beszámol nekünk arról, hogy János, a világtól távol, a pusztában él. Újra előkerül a puszta képe. Ez a hely a teljes kiszolgáltatottság helye is lehet, de ugyanakkor az Istennel való együttlét kiemelkedő helye is. János szerényen él, a világi gazdagságtól távol, és Isten meghívására válaszol az életvitelével. „János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét pedig bőröv vette körül, sáska és vadméz volt az eledele.” (Mt 3,4).-olvassuk. Ez a valóság az evangéliumban arra mutat rá, hogy a Keresztelő életvitele is Isten Országának a közelségét mutatja. A szerény öltözet, és a szerény élelelem, amivel  táplálkozik, mutatja, hogy ő teljesen független a világ javaitól. Isten Országának a boldogsága és öröme él benne.

      Keresztelő János felhívása a megtérésre, nagy visszhangot keltett hiszen:” Kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész vidéke. 6Megvallották bűneiket, s ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban” (Mt 3,5-6). Ebből látszik, hogy a Messiás várása mennyire eleven volt a választott nép fiainak körében. A Keresztelő bűnbánatra és megtérésre való felhívása megmozdítja az egész környéket, és tömegesen jönnek hozzá a bűnbánat keresztségét felvenni. Nagyon szép, hogy János azonnal a hozzá tódulő tömeg tudtára adja saját küldetésének a lényegét:” Én csak vízzel keresztellek, hogy bűnbánatra indítsalak benneteket, de aki a nyomomba lép, az hatalmasabb nálam. “ (Mt 3,11a) . Az ő küldetése az volt, hogy a bűnbánat keresztségével előkészítse a népet a Messiás eljövetelére. Nem akarja magát kiemelni, vagy éppen azt elérni, hogy az emberek magasztalják őt.” Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam (Mt 3,11b)”- mondja János az eljövendő Messiásról.

     Krisztusban kedves testvérem! Advent napjaiban nagyon jó lenne, ha mi is odafigyelnénk Keresztelő Jánosra. Nemcsak a kinézetére, hanem a szavaira is. Mert ahogyan akkor a pusztában Izrael fiaihoz szólt, és meghívta őket a bűnbánatra, a Megváltó fogadásának az előkészítésére, most ugyanúgy ezt teszi velünk. Azért kerül elő ez az evangéliumi szakasz, éppen itt advent idején, hogy tudatosítsa bennünk: nem egy kis eseményre készülünk. Az elmúlt vasárnap említettük advent hármas vonatkozását János üzenete nagyon aktuális mind a háromra. Szemlélhetjük a múltat, Jézus első eljövetelének, és János működésének az idejét, elgondolkodhatunk az idei karácsonyi készületünkön, és nem feledhetjük el Jézus második eljövetelének a várását. Mindháromra aktuális János felhívása. Készülődnünk kell, teremnünk kell a bűnbánat méltó gyümolcseit (vö. Mt3,8). Igaz hogy advent nem olyan szigorú böjti, vagy bűnbánati időszak mint a Nagyböjt, de nem lenne jó, ha kifelejtenénk a megtérés, és a bűnbánat  gyümölcseit megteremni. Miért is fontos ez? János, amikor kfejti hogy ő kicsoda, és miért van ott a pusztában. Közöl egy nagyon fontos dolgot a Megváltóról:” Ő Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni.”(Mt 3,11b). Igen Jézus eljövetele egy új valamit fog hozni. Isten Országának a jelenlétét, a Szentlélekben való életet. Erre hívja fel a figyelmet a Keresztelő! Igen, meg kell nyitnunk a szívünket Krisztus előtt, aki meg akar tisztítani minket minden felesleges dolgainktól, be akar tölteni bennünket a Szentlélek lobogó tüzével, hogy új emberekké váljunk.

     Krisztusban kedves testvérem! Fogadd a szívedbe János  szavait! Engedd meg, hogy a nyitott szívedet betöltse a megtérés és a bűnbánat iránti vágy. Ez segíteni fog, hogy a Jézus által adott keresztség kegyelmei fellángoljanak, és működjenek az életedben. Így lesz teljes ígéret. Így fogsz biztosan haladni az üdvösség útján!

    Krisztus kegyelme legyen veled!

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31