Evangélium - 2016.11.27.

Szerkesztette: Masa Tamás

Advent 1. vasárnapja ​     

"Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:

     Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezôn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony ôröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
     Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok." /
Mt 24, 37-44/
 

          

                   Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok (Mt 24,42)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai nappal megkezdődik az új egyházi év. Advent első vasárnapját ünnepli az egész Katolikus Egyház. Négy héten keresztül készülünk az Üdvözítő születésének,vagyis Karácsony megünneplésére. Advent a bensőséges és meghitt várakozás ideje. Isten az idők teljességében elkülde Fiát, aki asszonytól született. (vö. Gal 4,4). Ilyenkor meg szoktuk említeni az advent hármas jelentését is. Az első vonatkozása egy visszatekintés az Ószövetség idejére, amikor a választott nép fiai várták a Messiást. A második vonatkozása adventnek az idei Karácsonyra való felkészülés, megtéréssel és bűnbánattal. A harmadik pedig, amiről a mai evangéliumi szakasz is beszél, Jézus második eljövetelére való felkészülés. Mindhárom vonatkozás nagyon szép tartalommal rendelkezik, nagyon szép tanítást és üzenetet hordoz. A mai vasárnap mi jobban a harmadik vonatkozásra szeretnénk kitérni. A címben szereplő Jézusi mondat, nagyon szépen felhívja a figyelmünket arra, hogy a mindennapi kötelezettségeink, és feladataink végzése közben, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy bizony meg fog történni az Úr második eljövetele. Nagyon sok emberben ez a gondolat egyfajta félelmet, és mondjam azt, rettegést vált ki. Feltevődik a nagy kérdés: vajon milyen lesz a világ vége, és Jézus második eljövetele? Vajon mi lesz a sorsom akkor? Bejutok-e a Jézus által megígért Mennyországba? Jézus a mai evangéliumban szereplő tanítást nem félelemkeltésnek szánja. Nem azt akarja, hogy mi, az Ő tanítványai rettegésben és félelemben éljünk, hanem hogy tudatában legyünk annak, hogy majd eljön az a nap is amikor a maga teljességében meglátjuk majd Őt. Jézus ezt a találkozást sz ő szeretetével és irgalmával akarja átszőni.

     Az evangélium,mint már a neve is mondja:Örömhír. Örömteli hír, mert Jézus kifejezi, hogy a földi szenvedések, és megpróbáltatások után a Mennyország öröme vár majd ránk. Jézus a mai evangéliumban az éberségre hívja fel a figyelmet:” Gondoljatok erre: Ha a ház ura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, bizonyára virrasztana, és nem engedné, hogy házába betörjön.. Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!”(Mt 24,43-44). Ezekből a szavakból világosan kitűnik, hogy a várakozásunk nem egy tétlenséget jelent. Az éberség egy áldozat. Azt jelenti, hogy odafigyelünk magunkra, és a körülöttünk lévő emberekre és az eseményekre is. Az evangéliumban szereplő hasonlat a ház uráról, minket akar jelképezni. Nekünk is úgy kell berendeznünk az életünket, úgy kell élnünk mintha a világ vége már nagyon közel lenne. Mit is jelent ez? Advent egyik üzenete az, hogy a Jézussal való találkozásra fel kell készülnünk. A bűnbánat és az imádság azok a dolgok, amelyek a várakozásunkat ki kell hogy töltsék. Az éberség és a virrasztás nem puszta nemalvást jelent, hanem imádsággal, reménnyel és bűnbánattal betöltött időt.

     Krisztusban kedves testvérem! Advent napjai segítenek nekünk abban, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Bármelyik vonatkozást nézzük is, mindegyik Hozzá vezet. A mi dolgunk az, hogy már itt az advent kezdetén megfogadjuk, hogy ez az idő nem egy üres, tétlen várakozás lesz. Ígérjük meg az eljövendő Meesiásnak, hogy a szívünk nyitva lesz neki, bármikor is érkezzen hozzánk. A készületünk ne csak egy külsőséges ünnepi készülődés legyen. Mindennél fontosabb, hogy tudatosítsuk magunkban azt, hogy mi a hivatásunk. Isten az üdvösségre hívott minket. Jézus eljövetele, legyen az amit Karcsonykor ünneplünk, legyen az az idők végén megörténő eljövetele, a mi üdvösségünkért történik. Száljon el belőlünk a félelm és a rettegés. Ha imádságban és bűnbánatban virrasztunk, amellett hogy a mindennapi feladatainkat elvégezzük, nem fog váratlanul érni bennünket a Jézussal való találkozás, hanem a végtelen öröm és a megnyugvás pillanata lesz az számunkra!

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy az idei Advent is legyen gyümölcsöző és békés. Hálaadással és magasztalással fordulj az Úrhoz, és kérd tőle a kegyelmet, hogy az adventi szent idő teremje meg benned a gyümölcseit!

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31