Evangélium - 2016.11.20.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja

     "Abban az időben:
     Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: ,,Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.''
     Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: ,,Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!'' – mondták.
     Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya.
     Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: ,,Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát magadat és minket is.'' A másik rászólt: ,,Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.''
     Aztán hozzá fordult: ,,Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.''
     Ő ezt válaszolta neki: ,,Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.'
' /Lk 23, 35-43/

                

                          „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” (Lk 23,42)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkeztünk az egyházi év utolsó vasárnapjához, amelyet 1925 óta Krisztus Király vasárnapjaként ünneplünk. Ezt az ünnepet a nicea-konstantinápolyi Zsinat 1600 éves jubileumára vezettek be. Eredetileg október utolsó vasárnapján ünnepelték, Mindenszentek előtt, jelezve azt, hogy Krisztus a Mindenség Királyának kegyelméből lehetősége van a halandó embernek az üdvösségre jutni, vagyis szentté lenni. Az egyházi év utolsó vasárnapja is nagyon jó időpont ezt a csodálatos ünnepet megülni. Az egész egyházi év az üdvösség történetét jeleníti meg, helyesebben az Újszövetség jelenül meg benne, és Krisztus Király vasárnapja lezárja az eseménysort. Jézus aki megdicsőülten feltámadt, felment a mennybe, most az Atya jobbján ül és ő a Mindenség Királya, aki majd a világ végén eljön mindeneket megítélni.

     A mai napon van az Irgallmasság Rendkívüli Szentévének a lezárása is. Nagyon jó lenne, ha megmaradna bennünk a Szentév üzenete, és annak elmúltával is folytatnánk az irgalmasság gyakorlását, és természetesen továbbra is nyitva hagynunk a szívünket-lelkünket Isten irgalmának a befogadására. Ezt nem véletlen mondják, mert csak akkor tudunk irgalmasak lenni másokkal, ha mi magunk megengedtük, hogy Isten irgalma megmutatkozzon rajtunk.

     A mai evangéliumi szakaszban Lukács szenvedéstörténetéből hallottunk néhány verset. Nagyon is idevágó evangéliumi szakasz ez. Előttünk áll, a megfeszített Krisztus, a bámészkodó sokaság, a a gúnyolódó főtanács, és a két gonosztevő, akiket Jézussal együtt keresztre feszítettek. Miért is érdekes ez a jelenet? Jézus, aki az Atya irgalmas szeretetének testet öltött képmása. Nem szól vissza az őt káromlóknak. Nem átkozza, nem ítéli el őket. Ebben is az irgalmas szeretet mutatkozik meg. Ha belegondolunk a saját életünkbe, akkor elmondhatjuk, hogy milyen jó lenne olyannak lenni mint Jézus. Tudni megbocsátani, tudni elviselni a megbántásokat, és imádkozni a minket üldözőkért, bántalmazókért, Ilyen király Jézus. Nem a földi uralkodók „palástját”, „ jogarát” és „koronáját” hordja. Őt levetkőztetik, mielőt a keresztre szegezik,és a kereszt lesz az ő palástja! Nem arany korona díszeleg a fején, hanem egy tövisből font, szúrós, kegyetlen koszorú! A jogara pedig amivel ő uralja a világot, az a végtelen, önmagát feláldozó, teljesen odaadó szeretete és irgalma. Ilyen a Mindenség Királya, ami Jézusunk! Szemléljük őt szeretettel.Vésődjön bele a szívünkbe, hogy minden szenvedést értünk vállalt fel. Nem olyan mint a földi uralkodók, akik a seregüket előreküldik, hogy a harcot megvívják! Nem! Jézus maga harcol, ő az aki szembeszáll a sötétség és bűn hatalmas „hadseregével” teljesen egyedül. És győz! Győz, mert a kereszt és a nagypéntek drámája után az Atya megdicsőítette őt, és többé nem hal meg.

     Krisztusban kedves testvérem! Nerm szabad kihagynunk az elmélkedésünkből a mai evangélium egy másik eseményét. A jobb lator kérése, amit címként használtam fel: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” (Lk 23,42). Milyen súlyos, de csodálatosan szép mondat. A jobb lator ezzel kifejezi hitvallását. Jézust elismeri üdvözítő Istenének. Annak, aki be tudja őt vezetni az örök boldogság hazájába. Csodálatos! Milyen jó lenne ha mi is ilyen bizalommal telten fordulnánk Jézushoz. A mai világban nagyon is szükség van erre, vagy ehhez hasonló esesdezésre. Emlékezzen meg rólam, vagy rólunk Jézus abban az Országban, ahová meghívást kaptunk. Ez azt jelenti, hogy oda vágyakozunk. Oda akarunk menni, ott akarunk maradni Jézussal a Miundenség Királyával! Imádkozzunk bátran hozzá. Minden gyengeségünkben, és bajainkban forduljunk hozzá olyan bizalommal, és akkora hittel, mint ahogy a jobb lator is tette! És itt még nincs vége. A lator bizalommal és hittel teli kérése választ kap Jézustól: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”(Lk 23,42b). Igen. Jézus a töredelmes szívet megbecsüli, a bűnbánatot elfogadja, a aki megvallja Őt királyának és Szabadítójának, azt ő nem hagyja jutalom nélkül! Megjutalmazza az Ő országának örömével. Hála és dicséret legyen a Mindenség Királyának Jézusnak, a Mennyei Atyának, mindannyiunk Alkotójának,és az Éltető, Vigasztaló és mindeneket betöltő Szentléleknek, mindörökké. Ámen

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31