Evangélium - 2016.11.13.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 33. vasárnap

     "Abban az időben:
     Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta:
     ,,Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent lerombolnak.''
     Erre megkérdezték tőle: ,,Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?''
     Ő így válaszolt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket.
     Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!''
    Aztán így folytatta: ,,Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen.
    De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek.
     Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.
    Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.''
/Lk 21, 5-19/

         

                                         Állhatatossággal fogjátok megõrizni lelketeket. (Lk 21,19)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elérkeztünk az egyházi év utolsó előtti vasárnapjához. A mai evangéliumi szakaszban az utolsó időkről szóló tanítást halljuk. Az evangéliumi szakasz első részében Jézus a végidő jeleiről beszél. A második részben pedig a tanítványoknak ad útmutatásokat, hogy hogyan viselkedjenek amikor a jövendölések bekövetkeznek.

     Az evangéliumi szakasz első felében arról hallunk, hogy a zsidók csodálják a jeruzsálemi templom szépségét. Tudnunk kell, hogy zsidók számára a templom szent hely volt, Isten jelenlétének a helye. Nagyon nagy becsben tartották, és nagyon nagy tisztelet övezte. Jézus azonban tesz egy kijelentést, ami felkavarja a hallgatóság érzéseit : „Jönnek napok, amikor mindabból, amit itt láttok, kõ kövön nem marad, mit le nem rombolnának." (Lk 21, 6). Valóban nagyon keményen hangzik ez a  kijelentés. Jézus megjövendöli a templom pusztulását, ami Kr. u 70-ben be is következett. A rómaiak elfoglalják Jeruzsálemet, és a templomeot sem kímélik meg. Miért is mondja Jézus ezt a tanítást? A végidőkről szóló tanítás nagyon lényeges része Jézus tanításának, mert fel akarja készíteni az őt követőket az Istennel való nagy találkozás napjára. Az evangéliumokban több helyen is olvasunk arról, hogy Jézus éberségre és keszenlétre hívja fel a tanítványokat. Nekünk is hozza az üzenetet ez az evangéliumi tanítás.  Napjainkban, ahogy én szoktam mondani, a zajos világ forgatagában felmerül annak a veszélye hogy a jövővel keveset, vagy egyáltalán nem törődünk. Mindenekelőtt fontos az a tanítás, hogy az üdvösségünket itt a földi életben munkáljuk ki. Erről elmélkedtünk, amikor a dúsgazdag és a szegény Lázár történetét olvastuk. Jézus nem véletlen hív bennünket éberségre. Ugyanakkor arról is beszél a mai evangéliumban, hogy nem kell minden dologban a világ végét látni (vö. Lk 21,8-9). Az akkor következik be, aikor Ísten jónak látja. Ő alkotta a világmindenséget, és az aki véget is vet a létezésének. Az üztenet tehát az, hogy mindaz ami most van, annak egyszer vége lesz.

     Az evangéliumi szakasz második részében Jézus kihangsúlyozza, hogy a keresztényeknek szenvedniük kell a világban és a világtól.(vö Lk 21, 12). Nem ijesztgetni akar bennünket Jézus, hanem meghív bennünket egy igazi tanúságtételre(vö Lk21, 13).. Nekünk itt a földi életben a szenvedések és az üldöztetések közepette is Jézusról kell tanúságot tennünk. Ő ígéretet tesz hogy a megpróbáltatásokban is velünk lesz:”Véssétek szívetekbe: ne törjétek fejeteket elõre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelynek egy ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani.” (Lk 21, 14-15). Ez a buzdítás erőt akar nekünk adni. Biztosíték számunkra Jézus állandó segítsége. Ebből kiindulva, azt mondhatjuk, hogy nem sok időnk van tétlenkedni. A Jézusról szóló tanúságtételünk nem szünetelhet. Minden időben és minden helyzetben az Ő tanúi kell hogy legyünk. Jézus kijelentése : Állhatatossággal fogjátok megõrizni lelketeket”(Lk 21,19) serkent bennünket, arra, hogy a világban mi vagyunk azok, akik folytatják Krisztus művét. Minden megpróbáltatás és nehézség ellenére folytatnunk kell a keresztény tanúságtételt és tevékeny keresztény életet. Erre vonatkozik az „állhatatosság” kifejezés. Arra utal, amiől már több alkalommal elmélkedtünk: Jézus mellett dönteni, elfogadni az ő meghívását, és abban mindhalálig kitartani. Ez az ami az üdvösségre vezet minket.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi szakasz legyen a számodra egy bátorítás, egy buzdítás. Ne rettegj a világ végének a közeledtétől, hanem inkább arra legyen gondod, hogy Jézus Krisztus evangéliumát a magadévá tedd, és másoknak is add tovább. Nem lesz ugyan könnyű dolgod, de nem kell félned. Az Úr ereje veled van, és veled lesz mindig. Bízz benne! Állhatatosan haladj az üdvösségre vezető úton. Nem fogsz jutalom nélkül maradni!

     Jézus Krisztus kegyelme legyen veled! Ámen

 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31