Evangélium - 2016.10.30.

Szerkesztette: Masa Tamás

 Évközi 31. vasárnap

     "Abban az időben:
     Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia.
     Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: ,,Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom.''
     Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.«
     Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: ,,Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.''
     Jézus ezt felelte neki: ,,Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.''
/Lk 19, 1-10/

                                          

             “Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” (Lk 19,10)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnapon egy mindannyiunk számára ismerős evangéliumi történetet hallottunk. Jézus találkozása Zakeussal. Ezt a címet is lehet adni ennek az evangéliumi szakasznak. A címsorban szereplő Jézusi kijelentés megmagyarázza az egész előttünk álló, felolvasott evangéliumi történetet. Olvassuk, hogy amint Jézus áthalad Jerikó városán, egy Zakeus nevű ember, a vámosok feje (vö Lk 19,2) látni szerette volna Jézust. Ismrős számunkra, hogy a vámosok egy sorba voltak véve a nyilvános bűnösökkel, lenézettek és kitaszítottak voltak a nép körében. Az evangélista szépen leírja : “Szerette volna látni Jézust szemtől szemben” (Lk 19,3a).Ez azt jelenti, hogy bizonyosan hallott Jézusról, és mindarról amit ő Gallilea földjén végbevitt. Zakeus egy olyan e,mber lehetett, akinek nem sok barátja volt. Az életvitele odáig vitte, hogy bizonyosan sok ellensége volt. Jézus megjelenése Jerikóban, a reménység sugarát villantotta fel számára. Érezte, hogy találkoznia kell azzal, aki olyan szépen beszél Isten Országáról, a bűnbocsánatról és az üdvösségről. Vágyott rá Zakeus, hogy őt is megragadja Isten szeretete és irgalma. Olvassuk továbbá az evanéliumi szakaszban, hogy alacsony termetű volt, és egy fára mászott hogy láthassa Jézust (vö. Lk 19,4). Ez a mozzanat is nagyon megrendítő lehet, ha jobban belegondolunk. Ha nem igazán érdekelte volna  Jézussal való találkozás elbújt volna a forgatagban. De nem ezt teszi. Felmászik egy fára hogy az arra haladó Jézus eszrevegye őt. Úgy is történik. Jézus értékeli Zakeus tettét és így szól: „Zakeus, gyere le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” (Lk 19,5b). Csodálatos ez a történet. Jézus elmegy a vezető vámos házába. A kívülállók méltatlankodnak is emiatt, de Jézus nem törődik a véleményükkel. Az ő számára a legfontosabb, hogy Zakeus megtérjen, és Istennel békességben éljen. Csodálatos azután mindaz, ami Zakeus házában történt. Az ő kijelentései, majdhogynem fogadalomszerű szavai a megtérésről tanúskodnak: „Íme, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megcsaltam, négyannyit adok helyette.” (Lk 19,8). Csodálatos, hogy a Jézussal való találkozás mekkora változást hozott Zakeus életébe. Ő aki eddig mindig a saját javát kereste, vagyonát gyarapította, biztos hogy nem becsületes módon, egyszerre jóvá akarja tenni a bűneit.

     Jézus kijelentése is csodálatosan hangzik: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” (Lk 19, 9-10). Igen, a megtérés és a bűnök jóvátevésének a szándéka az üdvösségre vezet. Isten megbecsüli a bűnbánó lelkületet, és a jóvátétel szándékát. Nem hagyja jutalom nélkül.

     Krisztusban keedves testvérem! A ma hallott evangéliumi szakasz a mi számunkra is nagyon elgondolkodtató. Helyezzük bele magunkat Zakeus helyzetébe. Lehet hogy nem vagyunk éppen annyira távol Istentől, de mindannyian  rászorulunk a Jézussal való gyógyító találkozásra. A  mindennapok forgatagában gondolunk-e arra, hogy Jézust meglássuk, vagy cask egyszerűen elvegyülünk a tömegbe? Zakeus példája serkentően hat ránk. Ő fára mászott hogy lássa Jézust. Mi mit teszünk azért, hogy meglegyen a találkozásunk Jézussal?  Kihasználjuk-e a lehetőségeket a Vele való találkozásokra?. Azután láttuk, hogy Zakeus elégtétetlt akart adni bűneiért. Minket is serkent az ő példája, hogy a bűneinkért engesztelésül valami jót tegyünk. Széles a tárháza a lehetőségeknek, amelyekkel ezt végbe tudjuk vinni.  Kérjük Jézust, hogy minket is látogasson meg, ahogyan Zakeust meglátogatta. A mi otthonainkban is engedjük, hogy elhangozzon Jézus kijelentése:  „Ma üdvösség köszöntött erre a házra” (Lk 19,9). Bátorítson bennünket az Úr szava, amely ennek az írásnak is a címe: Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.”(Lk 19,10). Ismerjük fel Jézusban az irgalmas Mennyei Atya Fiát, aki nem az embert jott elitélni, hanem az Atyához vezetni!

     Kegyelem és békesség veled! Ámen

Eseménynaptár

Április 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30