Evangélium - 2016.09.18.

Szerkesztette: Masa Tamás

 

Évközi 25. vasárnap

     "Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:
     ,,Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.«
     Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.«
     Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?
     Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.''
/Lk 16, 1-13/

         

                                           „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak.” (Lk 16,13)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi szakasza a hűtlen intézőről szól, és  tanítást ad a földi javak használatával kapcsolatban. A történetnek valóságos alapja van. A kommentátorok szerint Jézus a valós életből veszi a példát. Abban az időben valóban nagyon sok gazdának voltak intézői, akikre az egész birtok kezelése és vezetése volt bízva. A gazda nagyon sokszor évekig nem látogatta birtokot, csak időnként látogatott el azért, hogy a hasznot összeszedje és elvigye. A mai evangéliumi történetben is egy ilyen intézőről hallunk, akit hűtlen vagyonkezeléssel vádolnak. Az intéző tudja, hogy ebbőkl baja fog származni, ezért az adósok tartozásának egy részét elengedi. Jézus dicséri ezt a magatartást.  Az evangéliumi szakaszban szerepel a „hamis  mammon” kifejezés. Jézus ezt a pénzre érti elsősoron, de lehet atöbbi anyagi jacvakat is érteni rajta a szentírásmagyarázatok szerint.

     Az anyagi javak helyes felhasználásáról többször is hallunk az evangéliumokban.  Ez egy nagyon kényes téma, amiről sokat lehet vitatkozni, de tanulni is lehet belőle. Nagyon sokan félreértik az anyagi javak kezeléséről szóló tanítást. Arra gondolnak, hogy Jézus teljesen ellene van a pénznek, és ellene van a javak birtoklásának. Ez nem igaz. Jézus egy szóval sem mondja, hogy az ember ne birtokoljon senkit. Az evangéliumi tanítások, így a mai is arra figyelmeztet, hogy okosnak kell lenni, és meg kell találni a helyes megoldást az életünkben. Az anyagi javak eszközök, amelyek segítik a földi boldogulásunkat, de nem szabad hogy célokká váljanak, Szükségesek a mindennapi megélhetéshez, de az igazi cél az valami más. Jézus meg is fogalmazza az igazi célt: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.”(Lk 16,9). Buzdít az Úr bennünket, hogy az anyagi javak használata  munkálja bennünk az üdvösséget. Úgy kell viszonyulnunk a világ javaihoz, hogy ne tévesszük szem elől az igazi értéket. Isten jelennléte, az Ő Országának építése, a lelkiekben való gyarapodás, az irgalmasság gyakorlása legyenek a segítőink.

     Az evangéliumi szakaszban felhangzik a felhívás, ami nagyon lényeges a keresztény életünkhöz. Az elmélkedsünk címéül is ezt az igét választottam: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”(Lk 16,13). Jézus figyelmeztet bennünket ezzel a kijelentéssel, hogy a megosztottság a romlásba vezet. Nem lehet az üdvösségre jutni, ha az ember a világ javait előbbre tartja mint Isten Országának igazságát. A mai ember számára nagyon is aktuális ez a felhívás. A rohanó világ, az értékrendek sokasága és zavara el akarja nyomni bennünk Isten Országa utáni vágyakozásunkat. Olyan rafináltan, és cselesen próbálja ránksózni a dolgait. Az értéktelen, és semmirevaló dolgokat úgy állítja be, hogy azok az igazi értékek.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnapon felolvasott evangéliumi szakasz üzenete, hatoljon be a belső világunkba. Düntsünk, hogy számunkra mi a fontos. A múlandó földi javak imádata, vagy az  Isten szeretetének, irgalmának a befogadása, amely az üdvösségre vezet. Kívánom neked és saját magamnak is, hogy a Szentlélek tanítson meg minket az igazi érték felismerésére. A földi, anyagi világ javait fordítsuk a saját magunk és embertársaink üdvösségének a munkálására. Szolgáljunk az igaz Úrnak, az egy elő és igaz Istennek.  Váljék valóra Jézus ígérete:  „..befogadjanak benneteket az örök hajlékokba” (Lk 16,9).

     Isten segítsége és kegyelme legyen veled mindenkor! Ámen

Eseménynaptár

Április 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30