Evangélium - 2016.08.21.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 21. vasárnap

    "Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.
    Valaki megkérdezte tőle: ,,Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?''
    Ő így válaszolt: ,,Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.
    A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.«
Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!«
    Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.
    Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában.
Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!'' /Lk 13, 22-30/

                

                                             „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni..” (Lk 13,24a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Minden emberben benne vannak a kérdések, amelyek a jövőjével, a sorsával kapcsolatosak. Nagyon szeretnénk tudni, hogy mi vár ránk a következő időben. A mai evangéliumi szakasz rámutat arra, hogy az ember üdvössége a legfontosabb. Nem szabad semmilyen más dolgot elébe helyezni.

     Lukács evangéliuma, úgy mutatja be Jézust, mint egy állandóan az Isten Országát hirdető küldöttet. Erre utal a következő vers:”A városokban és falvakban, amelyeken áthaladt, mindenütt tanított...” (Lk 13,22a). Ez az ige azt tárja elénk, hogy Jézus nem egy alkalmi prédikátor, hanem ő állandóan, minden időben, és mindenhol Isten Országát hirdeti. Ez azt jelenti, hogy számára ez a  legfontosabb. Tudtára adja a hallgatóságnak, hogy ő valójában miért jött, és mi az ő küldetésének a célja.

     Arra a kérdésre, amit a tanítványok feltesznek : „Uram, ugye kevesen üdvözülnek?” (Lk 13,23), Jézus egy olyan választ ad ,ami talán első hallásra érthetetlen. Igyekezzetek a szűk kapun bejutni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni rajta, de nem fognak tudni.”(Lk 13, 24) –halljuk Jézus válaszát. A tanítványok körében is el volt terjedve a régi felfogás, hogy az üdvözültek száma korlátozott. A választott nép fiai magukról azt vélték, hogy az üdvösség biztos várományosai, és a pogány népek ki vannak rekesztve onnan. Jézus azonban, olyan választ ad, ami szokatlan és talán megbotránkozattó egyesek számára. „Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában.” (Lk 13, 29)-mondja Jézus. Ez a a kijelentés arra utal, hogy az üdvösség, vagy a mennyország mindenki számára elérhető, nem csak a választott nép fiainak készült.  Az üdvöség elnyeréséhez nem a származás, vagy egy néphez tartozás a követelmény, hanem a lelkület. Ezért mondja Jézus, hogy  „Igyekezzetek a szűk kapun bejutni”(Lk 13,24a). Az üdvösségre az jut el, aki igazán oda vágyakozik, és az evangélium tanítása fényében intézi a földi dolgait. Isten Országába minden ember meghívást kapott. Nincsenek előre kijelölt lelkek, akik biztosan oda jutnak. Jézus ebbn az evangéliumi szakaszban világosan rámutat arra, hogy nem szabad elbizakodottbnak lennünk. A választott nép fiainak üzeni, hogy vigyázzanak, nehogy a kirekesztettek között találják magukat.

     Krisztusban kedves testvérem! Az evangéliumi szakasz, amit hallottunk, üzeni hogy Isten Országába hivatalos vagy. Nem  a leszármazás, vagy az elődök érdemei, hanem a te szíved tisztasága, és az hogy hogyan fogadod  Isten Országát juttat be téged oda. Jézus szava figyelmeztet, nem ijesztget, hogy óvakodj az elbizakodottságtól, de ugyanakkor ne érezd magad kirekesztettnek sem. Isten irgalma és szeretete el fog téged vezetni az üdvösségre. A szűk kapun való belépés (vö Lk 13, 24a) arra buzdít, hogy haladéktallanul térj meg, ne halogasd az üdvösség útjára való lépés napját. Most indulj. Az evangélium most hív meg téged, hogy a kapott időt és a kegyelmeket felhasználd.

     Isten Országában mindenkinek helye van.  Te is megkaptad a meghívást. Jézus ezért jött, ezért szenvedett, halt meg és támadt fel, hogy a bűnben sínylődő és a kirekesztett embert elvezesse az ígért Országba.

    Isten segítsége és kegyelme legyen veled mindenkor! Ámen

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31