Evangélium - 2016.08.07.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 19. vasárnap

    "Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot.
     Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.
     Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.
     Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák.
     Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.''
     Péter megkérdezte: ,,Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?''
     Az Úr így válaszolt: ,,Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az ideje, kiadja részüket az élelemből?
     Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom nektek, hogy minden vagyonát rábízza.
     De ha a szolga azt mondja magában: Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura megérkezik olyan napon, amikor nem is. várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja.
     Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap.
     Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.'' /Lk 12, 32-48/

 

           

                             „..Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát.”(Lk 12,31b)

    Krisztusban kedves testvérem!

    A mai vasárnapon folytatódik Lukács evangéliuma 12 fejezetének az olvasása. Ha visszeemlékezünk az elmúlt vasárnap hallottakra, akkor  látjuk, hogy ebben a fejezetben Jézus a kerszetény élethez ad útmutatásokat. Az elmúlt alkalommal arról hallottunk, hogy az anyagi javak iránti féktelen vágy romlásba dönt, távoltart Isten Országától, ma pedig az éberségről és a szolgálat lelkületéről hallunk.

    Az elmélkedésünk címéül válsztott ige bátorítást ad minden olvasónak és Krisztust követni akaró embernek. Folytatva az elmúlt alkalommal megkezdett gondolatsort, az anyagi javak eszközként és nem célként való felhasználása után, Jézus az Isten Országát ígéri. Ez az Atya ajándéka mindazoknak akik befogadják Jézus evangéliumát már itt a földi életükben.

    Az evangéliumi szakasz kiemeli, hogy az aki független az anyagi dolgoktól, éber kell hogy legyen. Az éberség nem puszta nem alvást jelent, hanem felkészültséget  az Istennel való találkozásra, és az általa ígért Országba való belépésre. Jézus a mindennapokból szokta a hasonlatait meríteni, és most is a szolgák életéből vett dolgokat használja fel szemléltetésként. A csípő felövezése, és a kézben tarott égő lámpás képei (vö. Lk 12,35), a az úton lévő ember ismertető jegyei. A felövezés egy praktikus dolog volt abban az időben. Hosszú ruhákban jártak az emberek régen, és az övvel való megkötés, könnyítette a járást. Itt abban az értelemben szerepel, hogy az Isten Országába vezető útra fel kell készülni, el kell hárítani az akadályokat, nehézségeket, úgy ahogyan az öv segített a hosszú ruha vislésénél. A lámpa megvilágítja z utat előttünk. A Jézus követő ember a hit és bizalom lámpását kell hogy égve tartsa. Akkor biztosan tud haladni az útján, és segítségével látja az akadályokat, amlyek nehezítik a haladást. A lelki életben ilyen lámpás Jézus örömhíre, annak tanítása. Ha őt hívjuk segyítségül, nem fogunk vakon tapogatózni, és lépéseink sem lesznek bizonytalanok. Ha ilyen lelkület van bennünk, akkor az Úr megérkezése nem lesz váratlan a számunkra.

    „Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál.” (Lk 12, 37)-mondja Jézus. Boldog, aki nem alszik el és nem bágyad el a várakozásban. A szolgákról szóló hasonlat arra mutat rá, hogy ők nem tudják mikor érkezik meg uruk a menyegzőről. Mi sem tudjuk, mikor fogunk találkozni az Úrral, vagy mikor érkezik el az ítélet napja. Arra kapunk buzdítást, hogy a ránk bízott szolgálatot  végezzük el. A szolgálataunkat is tekintsük ajándéknak, adománynak. Jézus azt is boldognak mondja, akit ura annak a szolgálatnak végzésében talál, amit rábíztak. (vö Lk 12,43).  Igen, a keresztény életünk egy folyamatos ténykedés. Állandóan tart, nincs benne szünet vagy megszakítás. Nem úgy van hogy néhány napig keresztények vagyunk, aztán egy ideig nem. A keresztény életünkre a folyamatosság  a jellemző. Mindig Jézus követője vagyok, nemcsak néhanapján! Nem tudhatom, hogy mikor kell számot adnom a rámbízott dolgokról. Csodálatosan hangzik az evangéliumi szakasz befejező igéje: „ Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak.”(Lk 12,48). Itt a felelősségről van szó. Az üdvösségünk nem játék, nem egy komolytalan ígéret vagy ilyesmi. Isten üdvözíteni akar, és ezt nagyon komolyan vette, mert ő a saját Fiát adja engesztelésül és áldozatul értünk.  Jézus egész élete és működése erről szólt:az Atya üdvözítő akaratát véghezvinni. Ezért kaptuk mi is a meghívást, hogy az üdvösségünket tekintsük a legfontosabb dolognak, a világ dolgait bölcsen felhasználva, éberen, odafigyeve a Mester szavára,szolgáatunkat buzgón végezve, Isten jutalmát kiérdemeljük. Így leszünk hasonlóak a boldognak mondott szolgákhoz, akiket uruk ébren talál amikor hazaérkezik.

    Az Úr adjon neked éber és befogadó szívet kedves testvérem, felövezett csípővel és égő lámpással a kezedben légy jó szolgája a téged üdvözíteni akaró Úrnak!

 

Eseménynaptár

Szeptember 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30