Evangélium - 2016.07.17.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 16. vasárnap

     "Abban az időben:

     Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.
     Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: ,,Uram – méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.''
     Az Úr azonban így válaszolt: ,,Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is veszíti el soha.'' /Lk 10, 38-42/

 

        

                         “….a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha”(Lk 10, 42)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A mai napon hallott evangéliumi szakaszban egy rövid történetet hallunk Jézus életéből, mégis egy hatalmas tanítást hordoz magában.

     A néhány vers, ami a mai evangéliumi szakaszt képezi (Lk 10, 38-42), elbeszéli nekünk , hogy Jézus betér egy faluba. Az evangélista nem nevezi meg a falut, de János evangéliumában arról olvasunk, hogy ennek a falunak a neve Betánia, amely Jeruzsálem közelében van. Ebben a faluban lakott  Lázár, Jézus barátja, nővéreivel, Máriával és Mártával. (vö. Jn 11, 1-2).

     A lukácsi szöveg nem említi Lázárt, Jézus barátját. Mária és Márta története azonban  nagyon tanulságos a számunkra.

     A történetben látjuk, hogy Márta méltatlankodik azon, hogy nővére Mária odaül Jézus lábához és hallgatja szavait (vö. Lk  10,39-40), és egyedül hagyja a sok házimunka végzésében. Jézus válaszol neki:”Márta, Márta, sok mindenre gondod van, és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszik el tőle soha” (Lk 10,41-42)

     Jézus válasza megdöbbentő lehet az első olvasásra. Úgy tűnik, mintha nem sokra becsülné  a mindennapi munkálkodásokat. Pedig nem így van. A szentírásban megtaláljuk az idevonatkozó tanításokat. Az Isten igéjének a hallgatása, és a mindennapi munka az elengedhetetlen az életünkben. Nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy nincs idejük az imára, szentírásolvasásra, vagy a szentmisén való részvételre, mert túl sok az evilági kötelezettsége.

     Az evangéliumi szakaszban a mai napon Jézus azt üzeni, hogy meg kell, és meg lehet találni mindenre az időt. Istennel tudunk találkozni minden nap, és ugyanakkor az nem gátol meg bennünket a mindennapi kötelezettségeink elvégzésében. Az időnket okosan be tudjuk osztani. Jut időnka z imára, az Istennel való együttlétre, és helyt tudunk állni a világi munkánkban is. Meg kell próbálni, és biztosan menni fog.

     Olvastam egy történetet Luther Márton  életéből. Arról szól a történet, hogy egy pap azt panaszkodta, hogy annyi munkája van, hogy nem marad ideje az imára. Erre Luther azt válaszolta neki: ”Annyi munkám van, hogy előtte imádkoznom kell!” Igen, az Istennel való együttlét, az ima megerősít bennünket, és a küldetésünket is el tudjuk végezni. A ma hallott evangéliumi történet is bátorít bennünket, hogy nem kell megijedni a kötelezettségektől. El kell mindent végezni, ami ránk van bízva, de ne engedjük meg, hogy a sok hajsza elvonja a figyelmünket az igazi fontos dolgokról. Nem szabad megengedni, hogy a sok rohanás közepette a lelkünk kárt valljon, és lelki táplálék nélkül maradjon. Isten minket az üdvösségre hívott meg, de azt csak akkor érhetjük el, ha helyt adunk neki az életünkben. A szerzetesi életből vett üzenet is nagyon idevágó ezzel kapcsolatban: Szent Benedek apát regulájában röviden és értelmesen meg van fogalmazva: „imádkozzál és dolgozzál”.

     A mai kor emberének nagyon is fontolóra kell vennie ezt a dolgot. Egyensúlyt kell teremteni a lelki életünk és a világban végzett munkánk között.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked, hogy a mai rövid kis evangéliumi tötrénet tanítson meg erre a nagy igazságra. Isten igéjének hallgatása, a Jézussal való együttlét széppé és gyümölcsözővé teszi az életünket és annak minden területetét.

     Az Úr áldása és kegyelme legyen veled!

 

Eseménynaptár

Január 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31