Evangélium - 2016.07.10.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 15. vasárnap 

     "Abban az időben:
     Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: ,,Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus így felelt: ,,Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.'' Jézus ezt mondta neki: ,,Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.''
     A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: ,,De hát ki az én felebarátom?''
     Jézus történettel felelt a kérdésre: ,,Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták.
     Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette.
     Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette.
     Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked.
     Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?'' A törvénytudó így válaszolt: ,,Aki irgalmasságot cselekedett vele.''
     Jézus így folytatta: ,,Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!'' /Lk 10, 25-37/

        

                                            „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”(Lk 10,37b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     A szeretet parancsa, amellyel a mai evangéliumban találkozunk, a Krisztus követés egyik alapvető parancsa. Aki magát Jézus követőjének mondja, annak a gondolkodása, cselekedetei, és egész életvitele ezen a parancson kell hogy alapuljon. Jézus az, aki életével mutatta meg ,mi is a szeretet. Az szeret igazán, aki megtanul teljesen másokért élni. Jézus ezt véghezvitte, mert ő teljesen odaadta magát az ember üdvösségéért.

     A mai evangéliumi szakasz első részében arról olvasunk, hogy egy törvénytudó próbára akarja tenni Jézust. Arra gondolt talán, hogy Jézus arra a kérdésre: „mit tegyek, hogy eljussak az örök életre?”(Lk 10,25b), másfajta választ fog adni, mint ami megegyezik az ő felfogásával, és ezért vád alá helyezheti. Jézus kédéssel válaszol: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?”(Lk 10,26).  A törvénytudó válaszát Jézus megdicséri, és egy csodálatos pédabeszéddel szemlélteti, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban.

     Az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd is Lukács evangéliumát egy saját parabolája. Máté és Márk evangéliumában is találkozunk a szeretet parancsával, de a példabeszéd csak Lukácsnál szerepel.

     A példabeszéd nem túlzottan hosszú, mindössze  5 vers (Lk 10, 30-35), de nagyon szépen kifejezi az irgalmasságról, és a szeretetről szóló tanítást. Mindjárt az elején érdemes felfigyelni arra, hogy ki is az, akit Jézus a példabeszédben megdicsér: egy szamariai ember. Tudjuk azt, hogy Jézus korában a szamariaiak lenézett , és kitaszított csoport voltak. A zsidók nem érintkeztek velük, mondhatom azt is hogy ellenségnek tekintették őket. Jézus a példabeszédben mégis a szamariai ember irgalmas cselekedetét emeli ki. A történetben látjuk, hogy a rablók által félholtra vert szerencsétlen emberen, a saját népének tagjai nem segítenek, elkerülik őt, míg az idegen készségesen a segítségére siet. Jézus ezzel azt a tanítást akarja világossá tenni, hogy minden ember a felebarátom. Nem az számít, hogy melyik néphez tartozik, vagy milyen nyelven beszél. Az irgalmasság és a szeretet nem ismer ilyen korlátokat és akadályokat. A szeretet és az irgalmasság gyakorlásakor nincsenek előítéletek, és nincs helye az emberek rangsorolásának, vagy kategóriákba sűrítésének.

     Napjainkban is nagyon érdemes elgondolkodni azon, hogy a mi életünkben miként valósul meg, vagy miként nem valósul meg a szeretet parancsa. Az Irgalmasság Szentéve, ezért is nagyon jó időszak, hogy újra áttekintsük a lelkivilágunkat ezzel kapcsolatban  A mai evangéliumban szereplő példabeszéd bátorítás mindannyiunk számára, hogy az irgalmasság és a szeretet a mindennapokban valósággá válhat, és nem marad meg pusztán a tanítás, vagy a holt betű szintjén.

     Jézus bátorító igéje:  „Menj és tégy te is hasonlóképpen.” (Lk 10,37b), nagyon is fennehangon szól a mai napon.  Az evangélium mai üzenete az, hogy az irgalmasságot és a szeretetet nem lehetetlen tettekre váltani. Mi kell hozzá? Jóakarat! Nem kell hozzá túl sok tudomány. Irgalmasságot gyakorolni mindenki tud. Csak akarni kell.

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom neked és mindenkinek, hogy az irgalmas szamaritánus története indítson meg t a látható cselekedetek útján. Tegyük széppé a körülöttünk élő, nehézségekkel küzdő, és bajban lévő felebarátaink életét. Egy kis figyelmesség, egy-két jó szó, egy bátorítás, egy készszorítás, egy ölelés is elég ahhoz, hogy  a fájdalmak megszűnjönek, a könnyek felszáradjanak, és a lélek sötétségére a Krisztusi szeretet és öröm hajnala virradjon fel.

     Az Úr Krisztus kegyelme legyen veled mindenkor! Ámen

Eseménynaptár

Február 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29