Evangélium - 2016.07.03.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 14. vasárnap

     "Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
    Így szólt hozzájuk: ,,Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.
    Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.
    Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra.
     Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!
    De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.''
    A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. ,,Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.'' Ő így válaszolt: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek.
     Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.'' /Lk 10, 1-12. 17-20/

         

                      „.. inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”(Lk 10,20b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Elmúlt a június hónap, amely közismerten a pap-és diakónus szentelések hónapja. Nagyon sok újonnan szentelt pap, ezekben a napokban mutatja be, vagy mutatta be az első szentmiséjét. Csodálatos ajándéka Istennek, hogy a gyarló és bűnös emberek közül választ magának hírnököket, munkatársakat. Mindannyia hálásak kell hogy legyünk ezért. Isten megbízik bennünk. A mai evangéliumi szakasz elején az apostolok és a tanítványok kiválasztásáról hallottunk.   A tizenkét apostol mellé, akik Jézus közvetlen munkatársai, Jézus kiválaszt még másik hetvenkét tanítványt. Nagyon érdekes, hogy éppen hetvenkettőt.  A Teremtés könyve szerint ennyi a föld népeinek száma. (vö Ter 10.fejezet). Jézus ebből kiindulva küldi a tanítványokat minden néphez, hogy hirdessék Isten Országát.

     A mai vasárnapon elhangzik Jézus felhívása: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat az aratásra.” (Lk 10,2). Nekünk Jézus követő keresztényeknek hivatásunk az is, hogy imádkozzunk a hivatásokért, hogy mindig legyenek, akik Isten Országának az Örömhírét hirdetik nekünk. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy mindannyian küldetésben járunk. Az Evangélium hirdetése, nemcsak a felszentelt papok és diakónusok feladata, hanem minden megkeresztelt emberé. Ezt a lelkületet erősítsük magunkban. Az apostoli és a tanítványi hivatás nem könnyű. Jézus előrebocsátja hogy: „Úgy küldelek benneteket, mint bárányokat a farkasok közé.”(Lk 10,3),tehát a küldetés amit kaptunk az egy kihívás, amit csak Isten segítségével tudunk végbevinni.

     Az evangélium szakasz következő részében felfigyelünk, egy érdekes és nagyon fontos szóra: Béke! Isten Országának a hírnöke a béke embere is kell hogy legyen. A világgal ellentétben nekünk, nem a bosszúállást, megtorlást, erőszakot kell propagálnunk, hanem az Istentől  jövő békét kell hogy hordozzuk magunkban. Nagy kihívása ez a mai keresztény világnak. Erre a szándékera, sokat kell imádkoznunk, és kérnünk kell Isten segítségét, hogy a támadó világgal ellentétben, mi a nyugalom és a béke megtestesítői legyünk:” Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok.”(Lk 10,5-6).

     A béke az ember szívében lakozik. Belőle származik. Szokták mondani, hogy nem az a béke, amikor az ágyúk nem dörögnek, hanem amikor az emberek szíve nyugalommal és jóakarattal van telve. Akkor beszélünk békéről, amikor az ember szíve nem háborog és nem forral gonoszságot. A mai embernek ez is egy nagy hivatása. Előmozdítani a belső békét. Ez csakis akkor lesz lehetséges ha Krisztus lakik bennünk.

     Befejezésként szeretném említeni azt a mondatatot ami ennek az írásnak is a címe:”.. inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”(Lk 10,20b). Jézus ezzel arra mutat rá, hogy mi is az ember végső célja. A földön tanúságot tenni hitéről, hirdetni Isten Országát (vö. Lk 10,10-11), és a földi élete után a maga teljességében birtokolni a mennyi javakat!

     Krisztusban kedves testvérem! A mai evangéliumi tanítás is járja át a szívedet. Örvendezve adj hálát az Úrnak, hogy csodálatos hivatást kaptál. Isten Országának az Örömhírét hirdetheted, nemcsak szavakkal, hanem tettekel és életvitellel. A béke legyen az, ami mozgat bennünket. Isten jelenlétében, az Ő szeretetével és irgalmával kell járnunk az élet útjait. A mennyei örökség ígérete legyen mindig előttünk, és ne féljünk felvállalni a hivatásunk terheit.

     Béke és szeretet legyen veled minden időben!

Eseménynaptár

Február 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29