Evangélium - 2016.06.19.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 12. vasárnap 

   "Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: ,,Kinek tartanak engem az emberek?'' Ők így válaszoltak: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.''
     Ő tovább kérdezte: ,,Hát ti kinek tartotok engem?'' Péter válaszolt: ,,Az Isten Fölkentjének.''
     Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: ,,Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.''
     Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: ,,Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.'' / 
Lk 9, 18-24/

        

                                                           „Az Isten Fölkentje vagy.”(Lk 9,20b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Lukács evangéliuma nagyon sokszor említi, hogy Jézus elvonul egy magányos helyre imádkozni. Ezért is hívják, a sok nagyon szép elnevezése mellett az imádság evangéliumának is. Jézus állandó kapcsolatban van az Atyával az imádság által. Ez ad neki erőt ahhoz, hogy a messiási küldetését végbevigye.

     A mai evangéliumi szakaszban néhány nagyon fontos dolgot hallunk, amik be akarnak hatolni a szívünkbe. Az első dolog, ami megragadja a figyelmünket ,az Jézus kérdése: „Kinek tartanak engem az emberek?”(Lk 9,18b). Olvassuk a különféle válaszokat, amiket az apostolok a nép körében hallottak, és elmondjűák Jézusnak. Nagyon sokféleképpen gondolkodtak a korabeli emberek Jézus kilétével kapcsolatban. A legfontosabb azonban ez a kérdés:  „Hát ti?”(Lk 9,20). Itt érdemes megállni egy kicsit. Nekem is szól ez a kérdés! Ahogyan Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek tartják őt, most minket is megkérdez! Nagyon jó lenne ha elgondolkodnánk azon, hogy milyen választ is adhatnánk erre a kérdésre. Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentje vagy.” (Lk 9,20b) Milyen lesz az én válaszom? Kicsoda számomra Jézus Krisztus? A keresztény embernek is olyan választ kell adnia, mint amilyet Péter apostol adott. Jézus az Isten Fia, az én Megváltóm, aki nem egy kívülálló valaki az életemben, az életemnek nem egy kívülálló szemlélője, hanem az életem része, akire ráhagyatkozom minden pillanatban. Ő az akire odafigyelek, akinek engedem hogy vezessen, és mindenkor magam előtt látom Őt!

     A másik dolog, amire nagyon fontos odafigyelni, és ami az apostolok számára is egy megrendítő kijelentés volt Jézustól: „az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, főpapok és írástudók nem ismerik el, megölik, de harmadnap feltámad.”(Lk 9,22). Nem volt világos a számukra, hogy miért is mondja ezt. Az apostolok Jézust, egy isteni hatalommal, csodatevő erővel felruhátzott Messiásként élték meg, amikor látták a csodáit és hallgatták az Isten Országáról szóló tanítást. Éppen eztért nem volt könnyű megérteniük, hogy mit is akar Jézus mondani nekik ezzel. Jézuzs tudatában van, hogy a megdicsőüléshez vezető út a gyötrelmek, a szenvedések között vezet.  Az apostolok mindezt csak Jézus halála és feltámadása után értették meg teljesen.

     A harmadik dolog, ami nagyon fontos a mai evangéliumi szakaszban, az Jézus követésére vonatkozik Pontosabban a követés lelkületére hívja fel a figyelmünket. Ezt olvassuk: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét mindennap és úgy kövessen.”(Lk 9,23b).  A kereszt kifejezés itt még nem olyan értelemben szerepel mint a feltámadás után, hiszen a kereszt csak Jézus halála és feltámadása után lett a győzelem és a megváltás jele. Itt inkább a Krisztus követés áldozatos mivoltát jelenti. Aki követni akarja Jézust, annak szembe kell néznie sok mindennel. Másképpen szólva nem egyszerű dolog. Jézus fel akarja készíteni a tanítványokat és minket is, hogy ha neki igent mondunk, és elkezdjük Őt követni, akkor az bizony áldozattal jár. Már nem az én személyes kis világom áll a középpontban, nem az én érdekeim a legfontosabbak, hanem a távlati cél, az örök üdvösség kell hogy mozgasson bennünket. Ezt tanultuk Jézustól. Ő az ember üdvössége szemszögéből nézi  dolgokat. Az Atya ezért küldte Őt a világba. Számára ez az első és legfontosabb mozgató erő. Megváltani az embert és elvezetni az üdvösségre.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai vasárnap indítson meg bennünket abba za irányba, amelyet Jézus mutat nekünk. Tisztázzuk le magunkban, hogy kicsoda nekeünk Jézus, akarok-e  a követője lenni? Készen vagyok-e áldozatot hozni Érte, és képes vagyok-e lemondani a saját kicsinységeimről,saját elképzeléseimről és ötleteimről?

     Segítsen mindannyiunkat az Úr kegyelme, hogy jó döntést tudjunk hozni, és a Krisztus követés öröme töltse be a szívünket életünk minden napján!

Eseménynaptár

Február 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29