Evangélium - 2016.06.12.

Szerkesztette: Masa Tamás

Évközi 11. vasárnap

 

"Abban az időben:
    Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig megkente illatos olajjal.
    Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: ,,Ha ez próféta volna, tudná, hogy ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.'' Jézus akkor hozzá fordult: ,,Simon, mondanék neked valamit.'' Az így válaszolt: ,,Mester, beszélj!''
    ,,Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most jobban?''
    ,,Úgy gondolom az, akinek többet engedett el'' – felelte Simon. ,,Helyesen ítéltél'' – válaszolta.
    Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: ,,Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra.
    Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, az kevésbé szeret.'' Aztán így szólt az asszonyhoz: ,,Bocsánatot nyertek bűneid. Menj békével!''
    Erre a vendégek kezdték mondogatni magukban: ,,Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?'' Ő pedig ismét az asszonyhoz fordult: ,,A hited megszabadított téged. Menj békével!''
    Ezután bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla." /
Lk 7, 36 – 8, 3/

 

       

                                       „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” (Lk 7,49b)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Lukács evangéliumát a szentíráskutatók nagyon sok helyen az emberszeretet és az irgalmasság evangéliumának nevezik. Joggal, hiszen ha végigolvassuk az evangélium szövegét, látni fogjuk hogy a szerző mennyire előtérbe helyezi Jézus kapcsolatát a szegényekkel, bűnösökkel, sőt a vámosokkal is, akik a zsidóság körében a gyülölet és a megvetés tárgyai voltak.

     A mai evangélium szakasz is egy olyan eseményt örökít meg, amelyikben a megbocsátás és az irgalom áll előtérben. Egy vezető farizeus házában vagyunk, ahová meghívást kapott Jézus. A bűnös nő, akinek a nevét nem említi az evangélista, elmegy abba a házba, ahol Jézus van és olyan dolgot visz végbe, ami az ott lévőkből némi botránkozást vált ki: „Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal.” (Lk 7, 38). Jézus azonban nem botránkozik, hanem a bűnös nő bűnbánatát megdicséri és egy példabeszédet mond. (vö.Lk 7,41-47). Ebből. Látjuk, hogy Istennél nem úgy van mint az embereknél. A farizeus emberileg gondolkodik, megbontránkozik azon, hogy Jézus közel engedi magához a bűnös asszonyt. Az irgalmasság és a megbocsátás Jézusnál határtalan. Látja az asszony könnyeit, látja, hogy igazán meg akar szabadulni a bűnös állapotából.  Bocsánatot nyernek a bűnei.(vö. Lk 7,48b). Igen, mindaz, aki bűnbánó lélekkel, bűneit megsiratva Jézushoz fordul, bocsánatot nyer és megszabadul. Leveszi a lelkéről a terhet, és új életet kezdhet Jézus irgalmának köszönhetően.

     A jelenlévők kérdése nagyon érdekes: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?(Lk 7,49). Számunkra Jézus az Isten irgalmának és emberszeretetének a megtestülése. Benne mutatkozik meg Isten igazi arca, amelyet feltár az emberek előtt. Isten, nem a harag, a büntetés, és a bosszúállás Istene, hanem ahogyan a mai evangéliumi történetben is hallottuk, Ő maga az irgalom, és ő maga a megbocsátás. A példabeszéd is amit hallottunk Isten irgalmasságát akarja bemutatni. Mindkét adósnak elengedte a tartozását. (vö Lk 7,42). Így van ez a mi életünkben is. Isten ismer bennünket, tudja hogy mennyivel tartzozunk neki, de ha őszinte bűnbánattal felé fordulunk, irgalmasságért esedezünk, Ő megbocsát, elengedi a tartozást.

     A másik dolog, ami szorosan idekapcsolódik, az az hogy mi hogyan viszonyulunk azokhoz, akik megbántanak bennünket. Emberi kapcsolatainkban ott vannak a súrlódások, nézetetltérések. Az irgalmasság rendkívüli Szentévében, nagyon jó lenne, ha Lukács evangéliumát többet olvasnánk, és az irgalmasságról szóló példabeszédeket, történeteket részletesen átelmélkednénk. Imádkozzunk azért, hogy Jézus irgalmas szeretete megérintsen bennünket. Nyissuk meg szívünket az ő megbocsátó áés irgalmas szeretete előtt. Csak az az ember tud másokkal irgalmasságot gyakorolni, aki már tapasztalta, érezte Isten irgalmát a saját életében. Ez a Szentév, nagyon jó idő arra, hogy magunkba tekintsünk, és megkeressük azokat a pontokat, időszakokat az életünkben, amelyeket meg kell siratnunk, meg kell bánnunk. Ha megtaláltuk bátran vigyük őket Jézus elé. Szabaduljunk meg a terhektől. Minek hordozzuk azokat feleslegesen? Minek gyötörjenek bennünket hiábavalóan? Csak gátolnak bennünket az üdvösség útján való haladásunkban. Amikor már tapasztaltuk Isten irgalmas szeretetét, akkor tudunk mások felé is irgalmasok lenni. Ehhez nagyon sokat kell küzdeni. Le kell győznünk magunkban a haragot, a bosszúállás vágyát, és nagyon sokat kell imádkoznunk. Engedjük át magunkat bátran Jézusnak, merjük előtte megsiratni bűneinket, engedjük, hogy Ő elvegye azokat és szabddá tegyen bennünket. A hozzánk forduló embertársakban is ismerjük fel a megbánást, és mi is legyünk hasonlóak azz irgalmas Jézushoz.

     Segítsen meg az Úr kedves testvérem ezen a csodálatos utazáson és árasszon el bőséges áldásával!

 

Eseménynaptár

Július 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31