Evangélium - 2016.05.22.

Szerkesztette: Masa Tamás

 

Szentháromság vasárnapja

 

"Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
    ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
    Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
    Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.'' /
Jn 16, 12-15/


      

                                        Minden, ami az Atyáé, az enyém is (Jn 16,15a)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Pünkösd vasárnapjával befejeződött a Húsvéti Idő.  A mai napon Szentháromság vasárnapját ünnepli Egyházunk. A szentháromság a mi katolikus hitünk legnagyobb misztériuma, titka. Olyan valóság, amit az emberi értelem, és a tudomány a maga teljességében képtelen felfogni, de a hitünk által nagyon közel áll hozzánk a Szentháromság titka.

     Keresztény életünk kezdetén a Szentháromság nevében keresztelnek meg bennünket. Minden vasárnap és ünnepnap a predikáció után elimádkozzuk a Hitvallást, amivel kifejezzük a Szentháromság Egy Istenbe vetett hitünket. Minden imánkat keresztvetéssel kezdjük és végezzük, miközben a Szentháromság nevét mondjuk ki. Még sorolhatnám, hogy milyen sok alkalommal említjük a Háromszemélyű Egy Istent katolikus életünk, és vallásos gyakorlataink közben. Ez kifejezi azt, hogy a mi életünk a Szentháromságra alapozódik, és belőle merít erőt a mindennapi küldetésünkhöz.

     A mai evangéliumi szakasz, Jézus búcsúbeszédének egy része, előre mutat a Szentháromság titikára. Jézus az Igazság Lelkét ígéri meg nekünk:” Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra.” (Jn 16,13). Ezzel jelzi azt, hogy a Szentlélek, aki kiárad az Egyházra, továbbviszi, és befejezi Jézus művét. Jézus üzeni, hogy a Lélek azt mondja el amit hall (vö Jn 16,13b), és a hívek közösségét vezeti az üdvösség útján.

     A mai szent ünnep mindannyiunknak egy bátorítást ad. Isten, aki az idők teljességében elküldte Fiát a világba,hogy tanúságot tegyen az igazságról, és kiárasztja Lelkét minden benne hívőre, ma is be akar minket kapcsolni az Ő titokzatos életébe. Nem foghatjuk fel teljesen A Szentháromság titikát, de mégis a hitünnkel meg tudjuk ragadni. A mai vasárnap fel akrja hívnii a figyelmünket arra, hogy Isten mindig az ember üdvösségén munkálkodik. Ezért jött el Jézus, ezért halt meg és ezért támadt fel, hogy az ember Istennel békességben éljen. Meghívást kaptunk Jézus követésére, arra hogy az evangélium tanítását életre váltsuk a mindennapok forgatagában, bízzuk magunkat a Szentlélekre, aki : „majd elvezet benneteket a teljes igazságra.”(Jn 16, 13). Tehát itt a földi életünkben, a Lélekre hagyatkozva, a hitben élünk, és majd odaát jutunk el a Szentháromság titkának teljes megismerésére.

     Jézus kijelentése: „Minden, ami az Atyáé, az enyém is” (Jn 16,15a), rámutat arra, hogy a Szentháromságban egység uralkodik. Jézus az Atya akaratát teljesíti, amíg a földön jár.  Az ember üdvözítése és felemelése a küldetésének a középpontja.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai csodálatos ünnep nyissa meg a szívedet, hogy átjárja a Lélek világossága, lobbanjon fel benned a hit, a felfoghatatlan Háromságos Egy Isten titka iránt. Mindannyian boruljunk le a minket embereket végtelenül szerető, és hozzánk lehajoló irgalmas Isten előtt. Töltsön el bennünket az Ő szeretete, és ez vezéreljen bennünket minden munkálkodásunkban, emberi kapcsolatainkban, közösségi életünkben. Életünkkel tanúskodjunk arról, hogy az Atya gyermekei, a Fiú testvérei, és a Szentlélek hajlékai vagyunk.  Imádkozzunk az Úrhoz, hogy dicsőüljön meg a mi életünkben is, és majdan mi is jussunk el a Szentháromság boldogító színelátására!

     Kegyelem és békesség legyen veled mindenkor!

Eseménynaptár

Január 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31