Evangélium - 2016.05.15.

Szerkesztette: Masa Tamás

Pünkösdvasárnap

 

"Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek!'' Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat.
    Jézus megismételte: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.'' E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.''
/Jn 20, 19-23/

 

         

                                                        „Vegyétek a Szentlelket!”(Jn 20,22)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ötven nappal ezelőtt örvendezve ünnepeltük meg az Úr Jézus feltámadásának az ünnepét, a Húsvétot. Lélekben csatlakoztunk az apostolok és a kenetvivő asszonyok örvendező közösségéhez, Ötven napon keresztül énekeltük az Alleluját, azt is az ünnepélyesebb formáiban. A húsvéti időben több alkalommal is átelmélkedtük az apostolok találkozásait a Feltámadottal.

     A mai napon is egy csodálatos ünnepet ülünk. Pünkösd vasárnapját, a Szentlélek eljövetelének az ünnepét, és az Egyház születésének a napját.

     Az evangéliumi szakasz amit felovasunk a mai ünnepen, Húsvét vasárnapjának az eseményét tárja ismét elénk. Jézus megjelenik az apostoloknak, akik  féleémükben bezárkóztak az Utolsó Vacsora termébe. (vö. Jn 20,19). A tanítványokat öröm tölti el, hiszen újra látják szeretett Mesterüket, aki győzött a halál felett, és az embernek szabadulást hozott. Jézus szava:„Békesség nektek! „(Jn 20,21)-megnyugtatja a rémült apostolokat. Ez a bátorítás a mai napon nekünk is szól. A mai kor emberének, aki egy állandó forgatagban él, szüksége van Jézus bátorítására. Béke és nyugalom árad a mai ünnepen a mi szívünkbe is.

     A mai ünnep legkiemelkedőbb mondata: „Vegyétek a Szentlelket!” (Jn 20,22). Ma amikor a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük, meghívást kapunk az Úrtól, hogy újra teljünk el az ő Szentlelkével. Őt már megkaptuk, amikor megkereszteltek bennünket, és a bérmáláskor megkaptuk az Ő teljességét. Ma újra fel akarja lobbantani lángját bennünk, hogy a húsvéti ünnepek elmúltával is tovább éljen bennünk a Feltámadott öröme és ereje. A Szentlélek azért áradt ki az apostolokra, és azért kaptuk meg mi is, hogy a vezetőnk legyen abban a küldetésben, amit Jézustól kaptunk. A tanúságtrevő, tevékeny keresztény életünk segítője és vezetője akar lenni. Ő az aki megtanít minket minden igazságra, ahogy az Úr Jézus ígérte:” S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek”.(Jn 14,26). Isten Lelke, velünk és bennünk akar maradni, életünk minden napján. Ő a harmadik Isteni Személy az életünk minden pillanatát, minden helyzetét át akarja járni, és a nehéz pillanatokban  támogatni akar bennünket.

     Jézus az apostoloknak bűnbocsátó hatalmat adott Húsvét vasárnapjának estéjén (vö. Jn 20,23). Csodálatos ajándék a feltámadott Üdvözítőtől.  A feltámadott Krisztus győzött a bűn és a halál fölött, és kiárasztja a Szentlelket, hogy őrzönk és védelmezőnk legyen. Ő is osztja ajándékait, hogy mi, akiket Ő eltöltött, gyümölcsöző életet éljünk.

     A mai csodálatos ünnep legyen valóban a béke és az öröm napja számunkra. A Szentlélek tüze lángoljon fel bennünk újra, és ez a láng perzselje meg a szívünket, már jó értelemben véve. Ahogyan a Lélek az apostolokat, akik azelőtt félénken, bezárkózva várták az Ő eljövetelét, elindította az igazi apostoli munkára, úgy minket is indítson meg. Engedjük, hogy elvigyen bennünket olyan helyekre, és olyan embertársakhoz, akiknek szükségük van arra, hogy meghallják a megélt hitünk tanúságtételét. Legyünk a Szentlélek rendíthetetlen hírnökei. Szóljon és cselekedjen általunk embertársaink körében, mindenhol, ahol csak vagyunk.

     Az Isteni Irgalmasság rendkívüli Szentévében, a Lélek különleges módon is meg akar nyilatkozni számunkra és bennünk. Engedjük, hogy a gyümölcsei beérjenek bennünk: szeretet, öröm,békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (vö.Gal 5,22-23).

     A Szentlélek ereje legyen mindannyiunkkal minden időben!

Eseménynaptár

Február 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29