Evangélium - 2016.05.08.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 7. vasárnapja

 

    "Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: ,,Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
    Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél.
     Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.
    Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te küldtél engem.
    Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.'' /
Jn 17, 20-26/

             

                                                  „Legyenek mindnyájan egyek.” (Jn 17,21a)

     Krisztusban szeretett testvérem!

     Az Úr Mennybemenetelének ünnepe  utáni vasárnapon vagyunk. Azt a tíz napot éljük át mindannyian lelkiekben, amiket az apostolok átéltek miután szeretett Mesterük a mennybe ment, és várakoztak a megígért Szentlélek eljövetelére. Ez a tíz nap az apostolok életében nem egy üres várakozás volt, hanem ahogyan a Szentírás tanúskodik róla, imádsággal kitöltött idő volt. „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.” (ApCsel 1,14).

     Hogy miért is említem az imádságot, és azt hogy nem üres várakozás volt ez a tíz nap. Szándékosan teszem, mert valóban, nekünk is Krisztus követőknek, az imádság embereinek kell lennünk. Nincs keresztény élet imádság, és belőle fakadó tettek nélkül.

     A mai evangéliumi szakaszban Jézus Főpapi imájából hallunk hat verset (Jn 17,20-26). Ebben a részben azokért imádkozik, akik az apostolok szavára hinni fognak. Értünk imádkozik Jézus ebben a néhány evangéliumi versben!.

     Szenvedése előtt az Úr, égre emelt tekintettel imádkozik Atyjához, aki Őt a világba küldte. (vö Jn 17,1). Imádkozik azért, hogy az Atya dicsőítse meg őt magát, a küldetés  elvégzése által, imádkozik az apostolokért és a ma felolvasott szakaszban értünk, akik az apostolokra alapozott Egyház tagjai vagyunk.

     Jézus imájának első és legfontosabb kérése:” Legyenek mindnyájan egyek.”(Jn 17,21). Ez ma is nagyon aktuális és fontos dolog. A keresztények, azaz Jézus követői egyek kell hogy legyenek. Ennek az alapja Jézus kijelentése: „Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk,” (Jn 17,21). Az Atya és Jézus egysége alapozza meg a hívőközösség egységét. Mondhatnám azt, hogy ez a  biztosítéka annak hogy egyek legyünk. Az egység nem azt jelenti hogy mindenki egyforma, vagy egyforma kell hogy legyen. Ez lehetetlen dolog. Arról van itt szó, hogy a híveknek egy a céljuk: eljutni a célhoz, vagyis az üdvösségre. Közös a cél, annak ellenére hogy különbözőek vagyunk. Ez a szépsége a mi Egyházunknak. Annyi csodálatos nép, nyelv, kultúra, meghívást kapott Jézustól az örök hazába. Minden különbözőség ellenére elmondhatjuk: egy csónakban evezünk.. A Mennyei Atya szeretete mindenki felé kiárad és szerte az egész világon felhangzik a húsvéti Alleluja, az öröm hangja. Jézus, az Atya küldötte, Örök Főpapként ma is imádkozik, közbenjár az egész világért, mindenkiért aki az Egyház szolgálata által hallgatja az Örömhírt. Jézus imája  ami evangéliumi szakaszban bátorítólag hat mindannyiunkra. Jézus és az Atya egyek. Nekünk is vágyakoznunk kell az egységre, már itt a földön, hogy mindezek után a megígért Örök Hazában is egyek legyünk.

     Imádkozzunk mi is egy szívvel –lélekkel az egységért. Jézus mindenkiért feláldozta magát,minden ember Üdvözítője és Megváltója lett. Mindannyiunkat el akar vezetni az Atyához, aki végtelenül szeret minket, és mindannyiunkat gyermekének tekint.

     Jézus Főpapi imája, indítson minket imádságos lalkületre. Lángoljon fel a szívünk az örömtől, és Isten magasztalásától. Cselekedjünk bátran, hogy mindenkihez eljusson az Evangélium üzenete: Isten, mindannyiunk Atyja, Jézus, aki tőle jött  be akar avatni minket az ő szeretet egységük titkaiba, és itt a földön zarándokló Egyházat egységesnek szeretné látni. Szűnjön meg körünkben minden szakadás, széthúzás, káros versengés, és minden ami károsítja az Egyház életét. Egymásban lássuk meg az értéket, elsősoron azt: Isten meghívottja vagy te is és én is. A meghívólevelünk a Mennybe ugyanaz, a vezető ugyanaz: Jézus Krisztus, akinek adassék magasztalás, dicséret és hála mindörökké! Ámen

Eseménynaptár

Augusztus 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31