Evangélium - 2016.05.01.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 6. vasárnapja

 

"Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak:
    ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála.
    Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.
    Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
    Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek.
    Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.
    Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek
.'' /Jn 14, 23-29/
 

        

                 „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja.” (Jn 14,23)

 

    Krisztusban szeretett testvérem!

    Húsvét 6. vasárnapjának az evangéliumi szakaszában Jézus búcsúbeszédének egy részét hallottuk. Ez a beszéd közvetlenül megelőzi Jézus főpapi imáját és elfgatását (vö. Jn 17 és 18 fej). Az Úr ezzel a beszéddel fel akarja készíteni a tanítványokat mindarra ami be fog következni. Jézus teljesen tudatosan cselekszik. Tudja, hogy egy a tanítványok közül el fogja őt árulni, és tudja, hogy szenvednie kell. A tanítványok még nem értik teljesen, hogy Jézus mit is szándékozik tenni, és hogy mi fog történni. A búcsúbeszéddel Jézus meg akarja nyugtatni a tanítványokat.

     Ebben a  beszédben Jézus  elmondja, hogy aki őt szereti, az megtartja tanítását (vö: Jn 14, 23). A Jézus –követés alapvető ismertetőjele az, ha megtartjuk amit Ő nekünk az evangéliumban tanít. Jézus küldetése az Atya szeretetének látható megnyilatkozása.  Jézus azért jön, hogy az Atya akaratát teljesítse, engesztelő áldozat legyen az ember üdvösségéért. Ő az Atya tanítását tolmácsolja nekünk: „A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött.”(Jn 14,24). Mindannyian meghívást kapunk, meghallgatni az üzenetet és  az szerint cselekedni.. Aki ezt megteszi, azt: „Atyám is szeretni fogja.”(Jn 14,23b). Jézus az Atya akaratából  cselekszik, mindig az van a szeme előtt. Erre buzdít minket is, amikor a tanítás megtartásáról beszél. A mi keresztény katolikus életünk alapja az, hogy odafigyelünk az evangélium üzenetére, és törekszünk Jézushoz hasonlókká válni.

     A beszéd folytatásában, Jézus a Szentlélek  eljövetelét ígéri meg a tanítványoknak. Tudja, hogy még nem igazán értették meg mindazt amitt hallottak és láttak. A Szentlélek, akit az Atya küld Jézus nevében meg fogja világosítani a tanítványok szívét és értelmét. A Lélek az aki vezetni fogja hívő közösség életét, és segíteni fogja mindannak megvalósításában, amit Jézus az evangéliumban elénk tárt.

     Krisztusban kedves testvérem!  Napjainkban is ,amikor az világban nagyon sok mindennel találkozunk, és nagyon nehéz eligazodni a különféle információk sűrűjében, nekünk is a Szentlélekre kell bíznunk magunkat.  Napjaink Egyházának is ugyanaz a küldetése, mint ami az ősegyháznnak a küldetése volt. Jézus evangéliumát  hirdetni, megélni és építeni Isten Országát, amíg az Úr újra el nem jön. Erről is hallottunk a mai evangéliumban:”Elmegyek, de visszajövök hozzátok.”(Jn 14,28). A mi hivatásunk az, hogy engedjük Isten Lelkét működni bennünk, hogy megértsük Jézus üzenetét, eltöltsön bennünket az ő békéje: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.”(Jn 14,27)

     Jézus meghív bennünket ebben az esztendőben is, most a húsvéti időben, hogy megújuljunk az Ő követésének lelkületében. A Szentlélek indításai ma is itt vannak, Krisztus békéje ma is el akar bennünket tölteni. Nekünk, az a feladatunk, hogy ebből a tapasztalatból kiindulva tanúskodjunk a feltámadt és megdicsőült Krisztus erejéről, szeretetéről. Ne legyünk bezárkózottak, és elszigeteltek a Szentlélek indításaival szemben. Lehet hogy néha, lehetetlennek tűnő helyzetebe fog bennünket állítani, de ezt nem azért teszi, hogy sikertelenségbe torkoljon az egész, hanem a megpróbáltatások, és a szenvedések által, akar minket győzelemre vezetni. Jézus megjárta előttünk a kereszt útját. Júdás elárulta, a hatóságok halálra ítélték, meghalt, de Isten igazolta őt. Feltámadt és él! Ugyanennek a vagyunk mi is a várományosai! A kereszt és a szenvedések által jutunk el mi is a megdicsőülésre. Ha a Lélekre hallgatunk, akkor Ő mint Vigasztaló fog megmutatkozni életünkben, és valóban Krisztus békéje lesz bennünk, amely nem olyan mint a világ által felkínált béke!

     Kegyelem és béke legyen veled mindenkor!

Eseménynaptár

Június 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30