Evangélium - 2016.04.24.

Szerkesztette: Masa Tamás

Húsvét 5. vasárnapja

 

 "Abban az időben:
    Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti.
    Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.''
/Jn 13, 31-33a. 34-35/


     

                            „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!” (Jn 13,34a)

     Krisztusban szeretett testvérem!

     A mai vasárnap evangéliumi története az utolsó vacsora termében játszódik le. Jézus megjövendöli, hogy egyik tanítványa el fogja árulni őt. Júdás távozása után Jézus beszélni kezd. Előre mutat a saját megdicsőülésére (vö. Jn 13,31-33), és azonnal megfogalmazza az új  parancsot amit  ezen elmélkedés címéül is választottam.

     „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34)-hangzik fel Jézus szava a tanítványok felé és felénk is.

     Megünnepeltük Jézus szenvedését és feltámadását,hálát adtunk Istennek a Feltámadottért, és azért hogy általa újjáteremtette a mi életünket is. Mi is várományosai vagyunk a boldog örök életnek Jézus Krisztus halálának és feltámadásának érdeméből. A mai evangéliumban pedig Jézus megfogalmazza, hogy mi az új élet legfontosabb ismertetőjele. A szeretet! Mégpedig az olyan szeretet mint am,ilyennel Jézus szeret minket.

     Jézus nem maradt meg a beszéd és az ígéretek szintjén, hanem továbblép.  Amikor kijelenti:” Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.” (Jn 13,31b), akkor arra utal, hogy a mi következik, a szenvedés és a halál a szeretet cselekményeként megy végbe. A végtelen és a mindent odaadni vágyó szeretet vezérli Jézust, amikor vállalja az ember üdvözítéséért a borzalmas fájdalmakat és kínokat. Erre mutat rá amikor kijelenti: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.”(Jn 13,34b). Isten végtelen szeretetének a legnagyobb és legszebb megnyilatkozása az hogy ő mindent odaad az emberért. Mindent. Egyszülött Fiát Jézus Krisztust, teljesen. Elmegy a végső pontig, a kereszthalálig, hogy megmutassa, mennyire fontos neki az ember. Nincs semmilyen feltétel, ingyenes Jézus megváltói cselekedete.

     Aki követni akarja Jézust, mert a Krisztus követés első és legfontosabb feltétele: megtanulni szeretni. Nem szavakkal, nagy ígéretetekkel, hanem a saját magunk odaadásával. Aki eléri ezt a célt, akkor kezd hasonlítani Jézusra. Ekkor lesz valósággá Jézus szava az ő életében: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást”(Jn 13,34b). Ez a mi keresztény, Jézust követő életünk legnagyobb kihívása: megtanulni másokért élni. Úgy ahogyan Jézus tette, és teszi ma is Egyháza által.

     Az Isteni Irgalmasság Szentévében, nagyon is érdemes erről a szeretet parancsról többet és átfogóbban elgondolkodni. Beszélünk az irgalmásságról, és a belőle fakadó cselekedetek gyakorlásáról, de nem szabad elfelednünk, hogy ha szeretet nem tölti be ezeket, akkor jó nagy színészek leszünk. Külsőleg megteszünk mindent, látványos lesz az életünk, talán sokan meg is fognak bennünket dícsérni, talán sokaknak nagyon nagy látvány lesz az egész, de a lelkület? Az hol van? Fel kell tenni a kérdést, hogy mindaz, amit teszünk, vajon Jézus lelkületével történik-e. Bennem van-e aszeretet, az a szeretet, ami Jézust is vezette egészen a kereszthalálig? Jézus megrtanít arra, hogy  szeretetben élni, az egyetlen boldogság. Ebből fakad minden, ami bet tudja tölteni az életünket. Ahogy már többször is megfogalmaztuk, ki kell lépnünk magunkból, ki kell lépnünk a mindennapi, bezárt kis „bunkerünkból”. Ki kell nyitnunk a szívünket, és a szemünket is. Meg kell nyitnunk a szívünket, hogy Jézus szeretete töltse be, és ki kell nyitnunk azért is, hogy ezt a szeretetet tovább tudjuk adni azoknak, akikkel találkozunk.

     Jézus szava: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn 13,34), ezen a csodálatos vasárnapon  indítson meg bennünket mindarra, amiről szót ejtettünk a fenti elmélkedésben! Isten végtelenül szeret, és mindent odaad az emberért. Mi is legyünk hozzá hasonlóak, legyünk ajándék és áldás mindazoknak akikkel találkozunk az életünk útján!

     Kegyelem és békesség legyen mindannyiunkkal!

Eseménynaptár

Január 2020
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31