December 25. - Urunk születése: Karácsony

Szerkesztette: Masa Tamás

     Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.
     Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ô volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ôbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
     Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
     Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
     És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
     János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: ,,Ô az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.'' Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg.
    Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.
/Jn 1, 1-18/

                  

                                                   Királlyá lett a te Istened. (Iz 52,7)

     Krisztusban kedves testvérem!

     Sok szeretettel és szívből kívánok neked áldott és békés Karácsonyt! Örvendező lélekkel ünnepeljük ma a Megváltó születését. Az egész világon ma nagy öröm van. Isten emberré lett, hogy minket embereket az Ő isteni életének részesévé tegyen. Csodálatosan szép ez az ünnep. Isten belépett a mi világunkba, hogy átvezessen minket az Ő csodálatos Országába.

     A mai ünnepi szentmise első olvasmánya ismét Izajás próféta könyvéből való. A prófétai könyv ezen szakasza része az úgynevezett másod-Izajás könyvének (Izajás próféta könyve 40-56 fejezetek) a prófétai könyv ezen része a babiloni fogság idején keletkezett. A próféta előremutat a választott nép fiainak hazatérésére Babilonból a saját földjükre. A próféta a Messiásban, látja azt akiről a címsorban is szó van. Királlyá lesz az eljövendő Isteni Küldött, és meghozza a békét és a szabadulást.

     Krisztusban kedves testvérem! A mai szép ünnepen, amikor mindannyian lélekben betlehemben vagyunk, és örvendezünk a pásztorokkal együtt az Isteni Gyermek születésének, kiáltsunk örvendezve, úgy mint ahogyan a próféta is leírja:  Őrszemeid felemelik a hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szemben látják, hogy visszatér az Úr a Sionra.(Iz 52,8). Legyen a mai nap valóban egy ilyen örvendetes nap, hiszen a megszületett Megváltó átveszi a hatalmat és megváltoztatja az életünket. Ahogyan a próféta a saját korában változást jövendölt, úgy legyen a mi életünkben is egy változás. Ebben az élethelyzetben, amiben vagyunk, kiáltsunk fel mi is örömmel. A Megváltó megérkezett és ahogyan a próféta is leírta :  „Királlyá lett a te Istened.”(Iz 52,7).

     Kívánom neked, és mindenkinek a világon, hogy a mai ünnep adjon valódi örömet és békét. Töltse be szívünket világossággal, örömmel, és szeretettel. Krisztus születésének ünnepe szüntesse meg a bennünk lévő sötétséget, űzze távol tőlünk a félelmet és a borúlátó, aggályos gondolkodást. Isten jelen van az életünkben. Engedjük, hogy végbevigye akaratát bennünk,és majdan a teljes valóságában lássuk meg Őt úgy ahogyan Ő van!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30