Evangélium - 2019.12.01.

Advent 1. vasárnapja

     Abban az idôben Jézus így szólt tanítványaihoz:
     Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön elôtti napokban az emberek ettek, ittak, nôsültek és férjhez mentek --, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezôn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ha két asszony ôröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.

     Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. /Mt 24, 37-44/

                                     

                     „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg 

                                       minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk.” (Iz 2,3a) 

     Krisztusban kedves testvérem!

     Ma megkezdődött egy új egyházi év. Advent első vasárnapja van. Minden esztendőben visszatér ez az időszak, amikor lelkiekben készülődünk karácsony ünnepére. Adventnek, mint ahogyan tudjuk, a karácsonyi készület mellet még más jelentése is van. A ma hallott szentírási olvasmányok inkább Jézus második eljövetelére hívják fel a figyelmünket. Adventnek ez a másik nagyon fontos üzenete. A Karácsonyra való felkészülés mellett oda kell figyelni a végidőbeli dolgokra is.

     A mai első olvasmányban Izajás próféta egyik beszédéből hallottunk néhány verset. A próféta ezt a beszédet, a kutatók szerint a szír-efraimita háború (Kr. e 734-732) előtt mondta  el. Ezen háború bevezetője Szamaria bukásának. A próféta korában Júda békét élvezett, és a próféta indíttatást kapott az Úrtól, hogy hangsúlyozza Jahve természetfelettiségét,és hangoztassa a nép körében uralkodó igazságtalanságot. (vö. /www.ktabkbih.net/info.asp?id=115)

     A prófétai szózat meghív az Úrral való találkozásra: „Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk.” (Iz 2,3). Advent ideje  most minket is meg akar hívni az Úrral való találkozásra. Induljunk mi is az ószövetségi zarándokok módján az “Úr hegye” felé. Készítsük elő  szívünket, hogy krisztus jövetele betölthesse örömmel, békével és szeretettel.

A ma hallott prófétai szöveg egy másik nagy üzenete az az, hogy a Messiás jövetele minden népnek békét akar hozni:” Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában!” (Iz 2,4b-5).

     Krisztusban kedves testvérem! Kívánom, hogy az előttünk álló adventi szent időben mibennünk is éledjen fel az Úrral való találkozás vágya. Készítsük elő szívünket, befogadjuk az Ő szeretetének törvényét, és engedjük, hogy megteremtse bennünk és az egész világban a szeretetben és az igazságban gyökerező békét!

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30