Vízkereszt

Szerkesztette: Benyik György

Ef 3,2-6 Isten titka „2Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. 3Kinyilatkoztatásból ismertem meg a titkot, mint föntebb röviden megírtam. 4Ha elolvassátok, megérthetitek, hogy betekintettem Krisztus titkába, 5amelyrõl korábban nem tudtak az emberek úgy, ahogy most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. 6Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és részesei az ígéretnek, az evangélium révén.” Szent Pál Isten titkának leírására a görög „misztérium” szót használja. Az evangéliumokban csak egyszer szerepel ez a szó (Mk 4,11) és ott az Isten országa titkáról van szó, amelybe a tanítványi kör be van avatva, de a kívülállók nem. Pál a görögök között igehirdetése kapcsán igen gyakran találkozott ezzel a szóval a széles körben elterjedt miszérium vallások, az eleuziszi misztériumok, a Kübele, a Düonisziosz és a Mitrász kultusz közismert vallási szövegei és tanításai kapcsán. Pál szóhasználatában azonban Isten titkos bölcsessége (1Kor 2,7) a megfeszített és feltámadt Krisztus mûvét jelenti. Maga is tapasztalta, hogy ezt a titkot, mint értékes újdonságot a világ nem képes felfogni, csak azok akik képesek megérteni az általa hirdetett kinyilatkoztatást. Pál úgy értelmezi a saját küldetését, hogy éppen ezt a misztériumot, titkot kell igehirdetésével feltárni, és hallgatói az õ igehirdetése által és Isten kegyelmével képesek megérteni ezt a titkot. A megértés minden esetben megvilágosodás szerû folyamat, mely azonos értékûvé tesz az egyházban zsidót és pogányt egyaránt. Olyan vallási élményrõl van szó, amelyet Pál is átélt és ennek átélésére segíti a híveket is. Pált ez a vallási élmény egyenrangú apostollá teszi a többi apostollal, akik „testileg” is ismerték Jézust nyilvános mûködése kapcsán. Emiatt Pál leveleiben az evangéliumi igehirdetést soha nem ismétli el, mert annak õ nem volt tanúja, hanem az evangéliumi igehirdetés teológiai összefoglalóját adja. Pál nagyon tudja, hogy a megfeszített Krisztus titkának hirdetése a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, de azoknak akik hisznek Isten bölcsessége (1Kor1, 23sköv). Azok a természetes embereknek (Pálnál pszihikusok), akik csak saját természetes erejükben bíznak ez a titok érthetetlen. Csak a lelki (Pálnál Pneumatikosz) emberek számára érthetõ, akiket megtanít erre a lélek (1Kor 2,15). Kétségtelen, hogy nagy lelki változáson kell keresztülmenni valakinek ahhoz, hogy Jézus keresztjét szépnek lássa, és Krisztus megváltását értelmes dolognak fogja fel. Pál nem úgy fogja fel saját vallási élményét, mint amely õt rendkívülivé teszi, hanem úgy értelmezi, hogy ez a vallási felismerés rója rá az igehirdetés feladatát, vagyis neki ezt az élményt tovább kell adnia. Pál Krisztus megértése, nem fogalmi jellegû és idõben kivetíthetõ megértési folyamat. Pál Krisztus megértése egyetlen élménybõl származik, melyet egy életen keresztül magyaráz és hihetetlen aktivitása is ebbõl az élménybõl táplálkozik. Ezért Pál gondolkodását és teológiáját nehezen értik meg azok, akik minden vallási élményt nélkülöznek. A világ és az egyén élete ilyen megvilágosodási élmény után egészen másként néz ki, mint annak elõtte. A vallási megvilágosodás, nem a vallási turizmus terméke. Amikor ellátogatunk a szent helyekre, akkor nem feltétlenül találkozunk azokkal a lelki élményekkel és azzal a megvilágosodással, amelyet a vallási élet nagyjai átéltek. Csak helyeket látunk és nem azt amely azon a helyen történt Isten és ember között. A vallási szövegek puszta olvasása vallási élmény nélkül szintén érthetetlen gondolkodásba vezet be bennünket vallási élmény nélkül. A szellem és a személyiség fejlõdésnek számos állomása van, akadnak akik számára a kínai zene élvezhetetlen és monoton, fõleg ha nem ismerik a hozzá tartozó kultúrát és filozófiát. Van, akik számára Beethoven szimfóniák is élvezhetetlenek, mert õ csak a rock zenét tudja élvezni erõs ritmusával és felkavaró élményével. Ahhoz, hogy ezt élvezni tudjuk lelkünknek egy bizonyos fejlõdésen kell átmenni. Ez egy elég bonyolult folyamat, nehéz megmondani, hogy kinél mikor, és minek a hatására nyílik meg a lélek az Isten kinyilatkoztatása számára. Annyi biztos, hogy szükséges az életnek egy átfogó szemlélete. Van aki egy életen keresztül eljátszik apró újdonságokkal, anélkül, hogy átfogó szemléletet alakítana ki. Van aki képtelen saját életének és tevékenységének folyamatos összerendezésére. Van aki soha nem tud elvonatkoztatni a saját életétõl és a saját érdekeitõl. Mindezek számára Isten kinyilatkoztatása nehezen lesz érthetõ. Pálnak volt egy nagy megvilágosodási élménye és ez megváltoztatta nem csak a gondolkodását, hanem tevékenységét és egész viszony rendszerét. Amikor õ igehirdetést végzett soha sem valami elvont tanítást akart átadni, hanem ebben a vallási élményben akarta részesíteni hallgatóságát. Ez a vallási élmény tette naggyá az õsegyházat e-nélkül az egyházi élet csak monoton tevékenység lesz. Csak Isten titkába való betekintés teszi élõvé a vallásosságot.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30