Virágvasárnap

Szerkesztette: Benyik György

Fil 2,6-11 „Kiüresítette önmagát” „6Õ Isten formájában volt, és az Istennel való egyenlõséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, 7hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. 8Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, 10hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, 11és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsõségére, hogy Jézus Krisztus az Úr." Az ókeresztény teológia legfontosabb megnyilvánulásait nem teológiai kézikönyvekben tette közzé, hanem himnuszokba. Már a hellenista zsinagógákban is divat volt, egy-egy fontosabb meglátást az Istenrõl himnikus formában megfogalmazni, hogy a gondolati újdonság esztétikai szépséggel párosulva könnyen megragadhatóvá tegye a teológiai igazságot. Ezeket a himnuszokat beiktatták a zsinagógai liturgiába és imádkozták, esetenként énekelték is. A zsinagógától eltávolodott keresztény házakban azonban átvették ezt a szokást, a legszebb himnuszok azonban Jézus Krisztus alakjának és jelentõségének teológiai megfogalmazásai lesznek, amely minden valószínûség szerint beépül a keresztény közösség liturgiájába is. Jézusra igen korán Izajás próféta könyvében olvasható szenvedõ szolga himnuszát alkalmazták. Apcsel 8,26-32-ben olvashatjuk, hogy Fülöp az Izajás tekercsét olvasó etióp tisztviselõnek a szenvedõ szolga énekébõl kiindulva hirdeti Krisztus helyettesítõ szenvedését és megváltását. Ez azt jelenti, hogy az õskeresztény igehirdetés igen korán összekapcsolta a Szenvedõ szolga izajási képét a szenvedõ Krisztus alakjával. A szenvedéstörténet jeleneteit is Izajásból vett idézetekkel teologizálják. Az õskeresztény igehirdetésben Jézus az Isten-ember mivolta a közvetítõ Isten mindenhatósága és az ember elesettsége között. Jézus Krisztusban az újdonság, hogy bár semmilyen bûnt nem követett el, mégis közösséget vállalt a bûnösökkel, nem csak külsejét tekintve, hanem a szenvedés és a bûnösök sorsának vállalásával is. Jézusnak ezt a képességét magasztalja a himnusz, ez az önkiüresítés amely a bûnös állapotban lévõ ember számára a legnagyobb segítség. Isten sorközössége a bûnösökkel. A lelki életre törekvõk gyakorta esnek abba a hibába, hogy fizikailag is elkülönülnek a bûnösöktõl és saját bûntelenségük mítoszának fenntartása végett óvakodnak olyan szituációktól amelyben összekevernék õket a bûnösökkel. Az egyházvezetõk jól felfogott közösségi érdekbõl is óvakodnak a kétes helyzetekrõl, nehogy „rossz példa” látszatát keltve elveszítsék jó hírnevüket. Jézus elveszítette a jó hírnevét, viszont számos bûnös embernek adott erõt. Vállalta, hogy megkülönböztetés nélkül együtt feszítsék keresztre a köztörvényes bûnözõkkel. Hiszen nem azért jött, hogy a jó hírét megóvja, hanem hogy Isten bûnösök iránti könyörületét a bûnösök között hirdesse. A bûnösök érzik úgy, hogy velük az Isten. Az önmagukat igaznak érzõk privatizálják maguknak az Istent, sõt a jóhírük érdekében kimondatlanul azt gondolják, az Isten olyan fennkölt mint õk maguk, olyan elkülönült a bûnösöktõl, mint az igazak. Amit a passió történetben elbeszélve, jelenetrõl jelenetre olvashatunk, azt sûríti bele a szerzõ egy jól szerkesztett himnuszba. Az evangéliumokban a szenvedés történetben ugyanezt olvashatjuk, csak más megközelítésbõl, a szemtanúk döbbenetes elbeszélésében. Lépésrõl lépésre mutatja be a szenvedéstörténet, hogyan különül el Jézus a vallásos zsidóktól, a politikusoktól, hogyan marad egyedül a választott 12 körében. A getszemáni kerti jelenttõl kezdve Jézus legbelsõbb barátai értetlensége ellenére megy elõre a szenvedés útján a bûnösök között. A hatalom és a rendfenntartó apparátus brutalitása teljessé teszi Jézus önkiüresítését testének megtörése és meggyalázása által. De éppen a megtöretett testben lesz nyilvánvaló a töretlen lélek. A haláltusa közelképében mutatkozik meg Jézus mélységes Isten kapcsolata. Ezt a történetet himnuszba fogalmazta az a hívõ közösség, amely saját bõrén érezte, Jézus szenvedéstörténete nem krimi és horror, hanem vigasztaló örömhír minden bûnös számára. Jézus föltámadása a bûnösök feltámadása is egyben.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30