SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE

Szerkesztette: Dobó Tibor

Olvasmány Jón 3,1-5.10 Ekkor ismét szólt az Úr Jónáshoz, s ezt nondta: ,,Kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked.” Felkelt erre Jónás és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive háromnapi járóföldre terjedõ nagy városa volt Istennek. Alighogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!” Ninive lakói hittek Istenben és böjtöt hirdettek, és nagyjaik, kicsinyeik egyaránt szõrruhát öltöttek. Mikor látta Isten az õ cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta Isten a rosszat, amelyrõl azt mondta, hogy rájuk hozza, és nem hozta rájuk. Szentlecke 1Kor 7,29-31 Azt mondom tehát, testvérek: Az idõ rövid. Ezután azok is, akiknek feleségük van, legyenek olyanok, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik örvendeznek, mintha nem örvendeznének, akik vásárolnak, mintha nem volna tulajdonuk, és akik élnek ezzel a világgal, mintha nem élnének vele; mert elmúlik ennek a világnak a formája. Evangélium Mk 1,14-20 Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idõ, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.” Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!” Õk azonnal elhagyták hálóikat, és követték õt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint õk is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta õket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, követték õt. Elmélkedés A megtérés feltétele Miként a születés, úgy a megtérés is egyedülállóan fontos dolog az életünkben. Az elsõ bibliai olvasmány azt üzeni, hogy, milyen fontos hirdetni a megtérést, hiszen ez indítja be a folyamatot. Az emberek elkezdenek gondolkodni, s aki hisz, az a megtérés útjára lép. Hit nélkül nincs megtérés, hiszen a nem hívõ ember egészen másként értékeli a világot, s önmaga cselekedeteit is. A hívõ emberben érzi, cselekedeteivel a legfõbb jót, Istent bántotta meg. Pál apostol megtérésének kapcsán el kell mondani, hogy az apostol megtérése elõtt is hitt Istenben, sõt igen buzgó zsidó volt, a törvények szigorú megtartója. Számára a megtérés azt jelentette, hogy megszületett az igazi istenkép, s most már azt az Istent szolgálja, aki megvilágosította értelmét. Hitt eddig is, csak nem jól. Ez pedig azt is jelenti, hogy minden embernek szüksége van a megtérésre, mert az Isten igazi arcát csak érte szenvedve és szeretve lehet megtalálni. Senki sem állíthatja, hogy ismeri már Istent. Jézus Pál apostolt nem választja ki földi életében, ez késõbb történik. Szent Pál apostol egész élete azt a nagy igazságot sugározza szerte a világban, hogy Jézus ma is él. Pál apostol késõbbi kiválasztása arra is utal, hogy Jézus egyházát hosszútávra tervezte. Ez azóta bebizonyosodott. Valamint azt is, hogy Isten ma is választ apostolokat. Ma is számít azokra, akik képesek meghallani a hívó szót, s szívük eléggé nyitott tud lenni ahhoz, hogy azt befogadják. Pál leesett lováról. De nem esett át a „ló másik oldalára”. Nem lett belõle fanatikus hithirdetõ a szó rossz értelmében, bár egy kevés megszállottságra azért szükség van. Nem alapított saját hitgyülekezete. Megértette, hogy akiért élni és halni kell, az a megfeszített Krisztus. Õt hirdette és hirdeti ma is.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30