Péter és Pál ünnepe

Szerkesztette: Benyik György

2Tim 4,6-8.17-18 6Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul, eltávozásom ideje közel van. 7A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam. 8Készen vár az igazság gyõzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét….17Ám az Úr mellém állt, és erõt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. 18Az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstõl és átment mennyei országába. Dicsõség neki mindörökké, Ámen. Péterrõl az evangélium közöl néhány életrajzi részletet, halász volt, indulatos személyiség, Jézus elfogása elõtt fogadkozik hogy élete árán is megvédi mesterét, a szenvedéstörténetben pedig letagadja, hogy ismeri Jézust. A feltámadás utáni jelenések egyikében Jézus rá bízza a fõhatalmat. Márk evangéliuma az õ hagyományára épül és két levelet tulajdonítunk neki az újszövetségben. A hagyomány szerint Rómában végezték ki Pállal egy idõben. A nevéhez számos apokrif irat is fûzõdik amely kompenzálni hivatott, hogy a fõ apostol irodalmi hagyatéka szegényesebb mint Pálé. Pál életérõl legtöbbet Lukács írta az Apostolok Cselekedetei c. könyvben és a ránk maradt 14 levél tartalmazza a gondolatait. Legkülönösebbek azok amelyeket a pasztorális levelekben a közösség élére állított vezetõkkel püspökökkel oszt meg élete végén. 67-körül Rómában végezték ki karddal. Sem nem Péter sem nem Pál alapította a római keresztény közösséget, de mindketten mûködtek benne. Közös vértanúságuk a kereszténység két irányzata melletti az azonos rangú tanúságtételt jelentette. Közös halálukról való megemlékezés segítette ezt az ünnepet, különösen akkor, amikor Nagy Konstantin Pál sírja fölé pompás bazilikát épített. Közös ünnepüknek 258-ban bukkan fel az elsõ nyoma, feltehetõen kapcsolatban ál azzal, hogy Péter holtestét áthelyezték a vatikáni dombra. 5. században nagy-szent Leó pápa világszerte elterjed ünneprõl beszél. Magyarországon elõször 1009-ben a Pécsi székesegyházat dedikálták a tiszteletére. Pál végrendeleteként is emlegetik a Timóteus-nak írt második levelet, mely a tõle származott utolsó hiteles írás, amely a halálba készülõ Pál zaklatott gondolatait tükrözi. A hagyomány szerint a két fõapostolt a Néró féle keresztény üldözés végén fogták el és ítélték halálra. Régen azt vallották, hogy valahol keleten fogták el Pált aki nem volt elég ügyes, hogy üldözõi kezébõl kimeneküljön. A mai ismereteink alapján ezt egy kicsit másként látjuk. Úgy tudjuk, hogy Pétert fogták el hamarabb, mivel õ Rómában tartózkodott. A keresztény üldözések váratlanul érintették az újonnan alakult keresztény közösségeket, amelyek két nagy irányzatra oszlottak az egyik a zsidó-keresztény irányzat Jakab apostol halála után márt Pétert tekintette szimbolikus vezetõjének. A pogány-keresztény irányzat, amelynek legalább annyi, vagy még több követõje volt Pál apostolt. Amennyiben Pétert kivégzik és Pál életben marad, akkor a péter irányzatának egy mártírja van, Pál irányzatának pedig egy túlélõje ami az egyébként is a másik irányzat részérõl erõsen támadott közösségnek, jelentõs erkölcsi veszteséget jelentett volna. Pál a keleti útja alkalmából tapasztalta, hogy a közösségi riadalmon és az irányzatok harcán alig vagy egyáltalán nem tud úrrá lenni. Életének vége tehát egyáltalán nem sikertörténet, maga sem látja emberileg milyen lesz az elkövetkezõ idõben az általa alapított közösségek sorsa. Azt teszi tehát, amit még megtehet közösségeiért és irányzatáért, a pogány-keresztényekért, szándékosan elfogatja magát, hogy a mártíriumot õ is leszenvedje és ezzel közösségei erkölcsi alapját az alapítói vértanúsággal megerõsítse. Pál halálának van egy másik vonatkozása is. Közösségei a szétszórt eges közösségek birtokában lévõ leveleit, villámgyorsan összegyûjtik és mint létalapjuk bizonyítékát a keresztény közösségben igyekeznek minden keresztény közösséghez eljuttatni. Ezzel kifejezik tiszteletüket Pál a vértanú apostol iránt és jelentõs szolgálatot tesznek a kánoni újszövetség anyagául szolgáló levelek megõrzésével. A levél szövegének tanúsága szerint Pál eljutott a fenti következtetésre, hogy eddig Krisztus áldozatáról beszélt, de most mártíriumával teljesíti be amit a Galatáknak írt: „testében egészíti ki azt ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik az egyház javára.” A krisztus követésnek az a különleges útja ez amely a keresztény közösségek vezetõi számára alig elkerülhetõ. A pasztorális teljesítményt hitelesíteni kell egy élettel különben súlytalanná válik a csak szóban végzett tanúságtétel. Talán ezért is vonakodnak sokan fõállásban egyházi közösség vezetõk lenni, mert a dolgok logikája szerint vagy belefásulnak a munkába és visszavonulnak tõle, vagy felemészti életüket ez a tanúságtétel. Péter és Pál ünnepe a befejezett misszió ünnepe is, amely minden esetben számadást jelenet az egyházi vezetõknek és nem csupán ünnepet.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30