Nagyböjt 04 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

Ef 5,8-14 „Sötétség világosság” „8Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. 9A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. 10Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. 11Ne legyen részetek a sötétség meddõ tetteiben, inkább ítéljétek el õket. 12Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. 13Mindarra, amit elítéltek, fény derül, 14és ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják: Ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog.” Az efezusi levél írója a gnosztikus terminológiához hasonlót használ. Qumránból 1947-ben elõkerült un. „Háborús tekercs”, a fény fiainak küzdelmét írja le a sötétség fiaival, amely nem más mint egy lelki harc a bûnös világ ellen. Ezek a szimbólikus spirituális kifejezések ismertek voltak az efezusi levél címzettje elõtt is, ezért használhatja a levél írója ezt a terminológiát. Egy lényeges különbség van azonban a fogalom pár qumráni és keresztény használata között. A qumráni közösség egyértelmûen magát a fény fiainak definiálja. Itt pedig azt olvassuk „Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban”(8.v.) Vagyis nem feledi az író, hogy a címzettjei nem így születtek, hanem Isten kegyelmébõl lettek mások. Ez a túlságosan általános kifejezést a levélben kicsit korábban a sztoikus erkölcsprédikációkra jellemzõ bûn listával konkrétabbá teszi. A korábbi állapotról a következõket írja: „Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmû szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás.” (3-4.v) A megtérés, egy új valláshoz tartozás lelki kuriózuma, nagyobb vonzerõt jelentett a híveknek, mint az életmód váltás. A zsidó keresztény közösségek többek között azzal vádolták gyakorta a pogány keresztény közösségeket, hogy erkölcsi szintjük alacsonyabb mint a zsidó keresztényeké. Ez a vád többé kevésbé igaz volt. Szerte a római birodalomban élõ különbözõ vallásokat követõ hellének erkölcsi szokásai és erkölcsi tabui lényegesen eltértek a zsidókétól. A törvény szigorához szoktatott zsidó közösségekben a külsõ társadalmi nyomás gyakorta nagyobb rendet tartott a közösségekben. A zsidó-keresztény és a pogány-keresztény vita egyben etikai tanítás módszerének a vitája is. Ezt úgy foglalhatjuk össze, vajon a külsõ kényszerrel fenntartott etikai magatartás erõsebb-e mint a belsõ meggyõzõdésbõl fakadó önkontroll. Az egyéni felismerésnek a levél szerzõje nagyon nagy jelentõséget tulajdonított. Erre vonatkozik óvó kijelentése „Ne legyen részetek a sötétség meddõ tetteiben, inkább ítéljétek el õket”.(11.v.) Más levelében Pál ezt is részletezi, a test cselekedetei (Gal 5,19) és a lélek gyümölcsi (Gal 5,22-23) címszó alatt felsorolt erény és bûn katalógusokban. A levél másik gondolata a titkos és a nyilvános bûnökre utal (13). Már Jézus is figyelmeztetett arra, hogy amit fülbe súgva mondotok azt hirdetni fogják a háztetõkrõl (Lk 12,3), de itt inkább a titkos és a nyilvános bûnök közötti különbségtételre utal a szerzõ. A titkos bûnrõl azt tartották az magánügy, a nyilvánossal kell csak foglalkozni. Pál igen jól tudja, hogy minden bûn, titkos és nyilvános, magán és egyéni mindegyik gyengíti a keresztény közösséget. Ezért nagyon nagy jelentõsége van annak, hogy ne mások, hanem minden keresztény önmaga legyen kontrollja belsõ meggyõzõdés alapján saját tetteinek. A titkos bûnöket ugyanis sohasem nem lehet száz százalékig felderíteni, és a felderítés ugyan a megfélemlítés erejével hat, de korántsem olyan hatékony, mint a belátás. Ez a belátás amely világosságot visz az emberbe. Ez a keresztény élet kezdete. A megkeresztelkedett emberek és az egyházi adót fizetõ hívek közül nem mindegyik esett át ezen a folyamaton, amelyet belsõ, lelki megvilágosodásnak, megtérésnek, erkölcsi érlelõdésnek szoktak nevezni. Ez nem történik meg azonnal, a gyerek, vagy felnõtt keresztség alkalmából. Idõ és tapasztalat kell ahhoz, hogy ez a világosság megszülessen a megkeresztelt emberben. Ezt a folyamatot a közösségnek segíteni kell, de valójában Isten kifürkészhetetlen útja az egyénekkel. Aki ezt a lelki értelemben vett megvilágosodást megharcolja magában, valóban világító ember lesz, olyan valaki aki mások életébe is fényt tud hozni, mint Krisztus, akitõl az igazi világosságot nyerte.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30