Isten anyasága (Jan 1.)

Szerkesztette: Benyik György

Gal 4,4-7 Asszonytól született „4De amikor elérkezett az idõk teljessége, az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és õ alávetette magát a törvénynek, 5hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 6Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja: Abba, Atya! 7Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelmébõl örökös is.” Mária és Jézus kapcsolatának érdekes epizódjait olvashatjuk az evangéliumokban. Jézus születésérõl szóló szakaszok idilli kapcsolatot tételeznek fel Mária és Jézus között. A gyermek Jézus templomi jelentének leírása azonban ezt az idillt megtörni látszik. Jézus nyilvános mûködése kapcsán Jézus idõnként lekezelõen nyilatkozik anyjáról, de a szenvedéstörténetben ismét gondoskodó gyermekként hagyja anyját János apostolra. Az õskeresztény egyházban Jézus anyja kiemelt tiszteletnek örvendett, nem csak a Jézushoz fûzõdõ testi kapcsolat miatt, hanem az elsõ keresztény közösségben felismerték töretlen hitét fia missziójában. Ebben a levélben a szerzõ kísérletet tesz Mária üdvrendi helyének meghatározására. Pál számára Jézus anyja Mária, Jézus emberségének bizonyítéka. De feltûnõ talán, hogy a nevét sem említi meg ez a szakasz, csak „az asszony”-ról beszél (4.v.). Pál nem említi Jézus családját, egyedüli kapcsolatát anyjával úgy említi, mintha ehhez a kapcsolathoz más embernek semmi köze nem lenne. Számos szövegmagyarázó Th Zahn ebben a szövegben a szeplõtelen fogantatás tanának legkorábbi megfogalmazását látta. Azonban ez esetben inkább csak arám köznyelvi fordulatról van szó, mint Keresztelõ János esetében (Mt 11,11). Ez a köznyelvi fordulat megtalálható a rabbik szótárában is, de ott is és itt is, inkább csak annak a hangsúlyozására szolgál, hogy a kiválasztott mennyei személynek van emberi, földi vonatkozása is. Bultmann úgy véli, hogy ez a szöveg Mária szerepének pneumatikus értékelésére vonatkozik. Jóllehet Mária személye háttérbe szorul, de elõtérbe kerül anyasága, amely révén Krisztus élete kapcsolódik a mi emberi életünkhöz. Sõt úgy tûnik nekem, hogy ez esetben Mária mint a keresztény nõ típusa jelenik meg a szövegben. A levél szerzõje elsõsorban az üdvtörténet fázisainak leírására koncentrál. Azt a folyamatos összegzi sajátos módszerrel, amelyet Isten vezérel az ember bûntõl való megszabadítása érdekében. Az asszonytól született Jézus a mi testvérünk és ez alapján nevezhetjük magunkat Isten fiainak, de éppen ez az elnevezés emel ki bennünket a bûnös szolgai státusból és tesz Isten családja tagjaivá. Így bevonva életünket Isten életébe részesülünk a Szentlélek segítségében is, amely átformálja lelkünket. Pál tehát igen tömör formában gyakorlatilag két mondatban egyrészt egy üdvtörténeti folyamatot ír le, másrészt ennek hatásaként a mi megszentelõdésünk állomásait rögzíti. Mindkét folyamatban a fordulópont Mária anyasága. Az ó-keresztény egyházban részint Jézus emberségérõl folytatott vita eredményeként nevezték Máriát Isten-szülõnek. Ez a cím az ortodox egyházban alapvetõen meghatározta a Máriáról való beszédmódot és ennek következtében Mária isten-anyasága az embert Isten világához kapcsoló pont lett. A nyugati keresztény egyházban talán a mondat másik részét jobban hangsúlyozták, hogy mi is isten fiai vagyunk (6.v.). Vagyis minden hívõ fiú vagy leány, Mária gyermeke is a hitben. Ez a gondolati kapcsolat teremtette meg a „Mária mindannyiunk édesanyjának” érzelmi ragaszkodásra épülõ katolikus érzésvilágát. Minden hívõ a szentcsalád része szeretne lenni, hogy közelebb kerüljön Istenhez és Máriához. De a kissé érthetetlen isteni világ között az összekötõ kapcsolat érzelmileg, és a hitben is Mária marad. Közvetítõ szerepe vitathatatlan, hiszen minden ember egyik legfontosabb érzelmének, az anyával kapcsolatos érzelmeknek a hívõ megélésére indít bennünket. Az anyákat pedig Mária anyasága mindig arra figyelmezteti, hogy érzelmi, nevelési feladatuk nem fejezõdik be a sikeres szüléssel, hanem gyermeknek a hitben valló megszületéséig tart. Mária a szent édesanya egyben a keresztény anyák példaképe is marad mindörökre.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30