Húsvét 6. vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Pét 3,15-18 Jótetteitekért szenvedjetek 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha az Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. 18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bûnökért, az Igaz a bûnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. A levél címzettjei már nem a frissen megtért keresztények, hanem az egyházzá szervezõdött hívek sokasága, akik éppen átélték a keresztény üldözés különbözõ formáit. Mivel a kereszténység a római birodalomban ebben az idõben nem volt az engedélyezett vallások listáján, tehát adminisztratív okok miatt is üldözhették õket. Ha feljelentették õket üldözni kellet a keresztények illegális összejöveteleit. Ránk maradt egy jóindulatú római tisztviselõnek ifj. Pliniusnak (61/63 - kb. 113), egy levele, melyet valószínûleg Trajanus császárnak írt a keresztényekrõl, miközben tanácsot kért, hogy a keresztényekkel kapcsolatban milyen jogi eljárást kövessen. Ebben a levélben kétségeit fejezi ki, hogy van-e értelme üldözni a keresztényeket, mert a következõket tapasztalta: „ Biztosítottak azonban, hogy a bûnük, vagy a tévedésük fõként abban állott, hogy meghatározott napokon napkelte elõtt össze szoktak gyûlni és Jézusnak, mint Istennek váltakozva éneket zengeni és hogy esküvel kötelezik magukat nem valami bûnre, hanem ara, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el, szavukat nem szegik meg és a rájuk bízott jószágot le nem tagadják.” Ez a levél a századfordulón kelt, de biztosak lehetünk benne, hogy az üldözött keresztény közösségre jellemzõ adatokat írt le Plinius, hiszen nem állt érdekében dicsérni a keresztény közösséget, mert nem volt tagja, hanem kívül állt rajta, de mégis a jogi eljárások kapcsán ez a kép alakult ki benne. A keresztény közösség az elsõ századokban megdöbbentette a korrupt és meglehetõsen züllött római társadalmat. Az üldözés bekövetkeztén a legõsibb mártír akták is azt tanúsítják, hogy az üldözött keresztények a Plinius által felsorolt tulajdonságokat birtokolták és mint közösség a keresztény egyház tagjai tágabb társadalmat kísértette a jóra. Az is figyelemre méltó, hogy a keresztényeket arra kéri a levél szerzõje, hogy tanúságtételüket „szelíden tegyék” (16.v.). Ezért a levél stílusa sokban különbözik a középkor és a reneszánsz korból ismert ostorozó erkölcsi prédikációktól. A hívek és a közösség meglévõ értékeire alapoz és annak megõrzését, gyarapítását szorgalmazza csupán. Egyáltalán nem naiv a szerzõ, nem ígéri a híveknek, hogy emberi jósággal és tisztességgel megszabadulhatnak a rágalmaktól és az üldöztetéstõl. Inkább azt mondja, ha már szenvednetek kell és elkerülhetetlen akkor „inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. (17.v.). A jócselekedetek és az erkölcsi tartás alapja nem egy kereskedelmi jellegû alku a Jó Istennel, hogy itt a földön mi jók vagyunk és szenvedésünkért a mennyországot fogjuk megkapni, ahol nem lesz többé semmi szenvedés. Ez a fizetségért végzett erény. A levél írójának mondandója, hogy az erény jutalma az erény maga. Ennek a garantálója pedig Jézus Krisztus, aki ugyanezt tette minden fizetség nélkül, minden bûn nélkül a bûnösökért. Mintha Pál Kolosszei egyházhoz írott levelének egy mondata csengne vissza „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedésébõl hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (1,24). Ezt a bölcsességet csak az tudja megérteni, aki már szenvedett mások vétke miatt, akit ez a szenvedés nem keserített meg, és aki komolyan hisz abban, hogy a másokért felajánlott szenvedésnek értéke van. Ezt teoretikusan sokkal könnyebb elfogadni, mint gyakorlatilag jó lélekkel és derûs szívvel elviselni. Mégis ez teszi az egyént és a közösséget igazán kereszténnyé.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30