Húsvét 5. vasárnap

Szerkesztette: Kiss Ullrich SJ

Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek, és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket,hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek! Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki se juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek õt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk! Jézus így válaszolt: Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek! Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sõt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Ha ma Jézus "Atyja háza" helyett a "Lélek házát" emlegetné, feltételezem, a különös párbeszéd Tamással és Fülöppel egy az egyben megismétlõdhetne. Mert a kereszténynek Jézus ma annyit jelent, mint akkor egy zsidónak az Atya: a zsidó az Atyára szomjazott, vele akart kapcsolatba lépni, mint elõtte Mózes és a próféták. Nem csoda, ha Jézusban csak tanítót láttak, aki elvezeti õket az Atyához, egyfajta kalauzt. Jézus ezt annyiban elfogadja, hogy magát az Atyához vezetõ útnak nevezi, de persze valahol és valahogy több mint egy út a sok közül - ahogy kortársaink is gyakran látják - õ ugyan az út, az egyetlen, de egyúttal az igazság is, meg az élet is. Az élet pedig Isten maga. Ezt már nehezebb megemészteni, megérteni. És ez így volt akkor és így van ma. Mert mit jelent, hogy Jézus az Atyában van és az Atya õbenne? Azt, hogy nem kell sehova mennünk, csak vele lennünk. Tulajdonképpen ez roppant kényelmes megoldás nekünk, de mi mégis habozunk: ilyen könnyû lenne? Úgy látszik, szeretjük a nehézségeket, mert azok - úgy reméljük - érdemeket szereznek, hõsökké avatnak. S ha mindenáron ki akarunk tûnni, az is könnyû, hisz Jézus még arra is ígéretet tesz, hogy nagyobb tetteket hajthatunk végre, mint õ maga, éppen azért, mert egysége az Atyával minket is ezen egység részeseivé tesz. Látjuk ezt?

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30