Húsvét 3. vasárnap

Szerkesztette: Kiss Ullrich SJ

Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevû faluba mentek, amely Jeruzsálemtõl hatvan stádiumra (két-három órai járásra) fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegõdött. Õk azonban nem ismerték meg õt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte õket: Milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki: Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mit történt ott ezekben a napokban? Õ megkérdezte: Miért, mi történt? Azok azt felelték: A názáreti Jézus esete, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép elõtt. Fõpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták õt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy õ váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik az állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok mondták, õt magát azonban, nem látták. Jézus erre így szólt: Ó, ti oktalanok, késedelmes szívûek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsõségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, ami az Írásokban õróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahova tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták, és kérték: Maradj velünk, mert esteledik, és lemenõben már a nap. Betért hát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De õ eltûnt elõlük. Akkor azt mondták egymásnak: Ugye, lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az Írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyûlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták õket: Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak! Erre õk is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Mit jelent vajon az, hogy "nem ismerték meg õt, mert látásukban akadályozva voltak"? Nem lehet lényegtelen dolog, hisz emiatt hagyták el csüggedten a közösséget. Ha nem találkoznak az úton Jézussal, elvesztek volna a születõ Egyház számára. S persze Jézus szegõdött hozzájuk. Vitatkozva, beszélgetve, ugyan ébren tartották magukban az érdeklõdést, de nem jutottak elõre. Némely teológusnak is ez a problémája, mind a mai napig. Pedig Kleofás és útitársa kulcsemberek voltak. Ez legkésõbb akkor derül ki, amikor Jézust a kenyértörésben ismerik fel: ezek szerint õk is ott voltak az utolsó vacsorán! És erre utal a Jeruzsálemben maradottak gyülekezése is: "A tizenegy és társaik". Õk mindnyájan a feltámadás tanúi, õk mindnyájan apostolok. Sola scriptura - hitték egykor barátaink, akik az Írásokból, és kizárólag azokból, merítették hitüket. De ezeket az írásokat meg is kell érteni, meg is kell magyarázni: mit jelentenek a hit számára? Jézus épp ezt teszi. Amikor Jézus utánuk ment, és ma is utánunk megy, azért teszi, mert fontosak vagyunk számára. Azt akarja, hogy munkatársai legyünk. Ehhez három dolog szükségeltetik: elõször is túl a puszta tényeken - ezeket a média is "hozza", a történész is ismeri; - fel kell ismerni ezekben az idõk jeleit; másodszor is nyitottnak kell lennünk azok tanúsága iránt, akik - bár látszólag kevésbé alkalmasak, kvalifikáltak, mint mi magunk, - de az Úr üzenetét hozzák, akkor is, ha tanúságuk elsõ hallásra "megzavar minket". S végül, sem az Ige, sem annak lánglelkû magyarázata nem elég! Az eucharisztiában nyílik ki végképp a szemünk: a végsõ jel Krisztus áldozata, azaz meg kell törnünk testét újra és újra.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30