Húsvét 2. vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1 Pét 1,3-9 Az Isten hatalma megõrzött titeket 3Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élõ reményre, 4hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. 5Az Isten hatalma megõrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó idõben majd megnyilvánuljon. 6Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, 7hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tûz próbálta veszendõ aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsõségre és a tiszteletre. 8Akit noha nem láttatok, mégis szerettek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsõültek kimondhatatlan örömével, 9mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét. A levél a katolikus levelek közé tartozik, amely félreérthetõ kifejezés, nem felekezeti hovatartozást jelent, hanem azt, hogy nem egy egyházközségnek, hanem minden keresztény egyházközségnek íródott. Valószínûleg Rómában íródott, amennyiben Péter apostol idején, akkor 67 elõtt, amennyiben a 19. századig vallott péteri szerzõséget elvetjük, akkor Kr.u. 90-95 között elsõsorban kis-ázsiai zarándokoknak (1,1). Ezt a kifejezést azonban nem szabad félreértenünk, hiszen ebben a korban a zarándok kifejezés a pogány világban élõ keresztények bizonytalan helyzetének szemléltetésére használták. A levélben olvashatunk üldözésekrõl is, amelyet nem kell korai keresztény üldözésekre értenünk, hiszen az õskeresztény egyház tagjai a pogányokétól eltérõ életmódjuk miatt mindig ki voltak téve a társadalom elitélésének. Ilyen értelemben Péter és Pál mártíriuma (Kr.u. 66) elõtt is igaz volt, hogy a kis-ázsiai egyházközségek üldözésnek voltak kitéve (4,12sköv; 5,8sköv). A szerzõ azt tanácsolja az olvasóinak, hogy kerüljék el az összeütközést a római állami hivatalokkal (2,13). Ez azért fontos tanács, mert a kereszténység ekkor a római birodalomban nem legális vallás( religio licita) , és a keresztények nem mutatnak be tömjén áldozatot a császár képe elõtt, csak imádkoznak a császárét és minden elöljáróért. A fokozódó társadalmi nyomást a szerzõ Isten próbatételének tekinti. (1,6sköv), amelyet talán elõször tapasztalnak a frissen alapított keresztény közösségek. Kitartásra és a keresztségben vállalt kötelezettségekre, valamint szent életre hívja fel a címzett közösségek figyelmét (1,3sköv; 2,1sköv). Azt kéri a keresztényektõl, hogy az üldözések közepette is teljesítsék állapotbeli kötelességüket. Az üldözést a hit próbájának tekinti (7.v.), amelyben a helytállás a legnagyobb tanúságtétel és misszionáló erõ. A keresztény egyház történetéhez az elsõ három évszázadban számos üldözés volt. A késõbb a világon elterjed keresztény egyházak életének periodikusán visszatérõ élménye a különféle szempontú és formájú üldözések. Minden szervezetileg kiépült egyház arra törekszik, hogy szervezetét gyarapítsa és vezetõinek és tagjainak társadalmi elismerését növelje. A társadalmi nyomás, vagy üldözés idején sérül a szervezet és a tagok is elveszítik automatikus közmegbecsülésüket. Aki ebben a korszakban él, úgy érzi, porlik, veszik, tönkre megy az egyház. Pedig ez a korszak mindig az egyházerkölcsi tekintély növekedésének az ideje. Az egyetemes egyházat mindig valahol üldözik. De azok a tagok vállnak igazán feledhetetlenné, akik akkor is kitartanak hitük mellett, amikor ebbõl nem elõnyük, hanem hátrányuk származik. Kempis Tamás Krisztus követése c. mûvében azt írja: „Nem lehet mienk egyszerre a tövis korona és a harminc ezüst pénz is.” Az egyház gazdasági ereje, soha nem jelent akkora erkölcsi tõkét, mint az üldözések közepette, a tagok által megszerzett erkölcsi tekintélye. Ez a „tûz próba” (7.v.) értékesebb a veszendõ aranynál. Ez a zarándok egyház igazi kincse, amelyet a társadalomnak át tud adni. Talán az a szokatlan, hogy Európában ezt a hagyományos tekintélyt, most nem csak más felekezetek, hanem más vallások tagjaival versenyezve kell megszereznünk. Ilyen értelemben számunkra is nyugati zarándokoknak is nagyon is aktuális ez a levél.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30