Húsvét 05 vasárnap

Szerkesztette: Benyik György

1Jn 3,18-24 Ne szeressünk szóval „18Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. 19Errõl ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe elõtt a szívünket. 20Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, õ mindent tud. 21Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. 22Bármit kérünk, megkapjuk tõle, hisz megtartjuk parancsait, és ami tetszik neki, azt tesszük. 23Az az õ parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást parancsa szerint. 24Aki teljesíti parancsait, benne marad az Istenben, és az Isten is õbenne. Azt, hogy õ bennünk marad-e, a Lélektõl tudjuk meg, amelyet nekünk adott.” János talán legtöbbet használt szava a szeretet, azonban ez mindig tetteket jelent és nem szavakat és érzelmeket (18.v.). Feltehetõen minden kereszténynek, aki akár zsidó-keresztény volt, akár pogány-keresztény és kereszténnyé lévén megváltoztatta a vallási szokásait, számos lelkiismereti kételye akadt, hogy jól cselekedett-e? Az ókorban az isteni rendelések teljesítése, kategorikus imperatívuszként mûködött és nem tudta senki elintézni egy vállrándítással azt, hogy egy isteninek vélt törvényt áthágott. Ezt nem csak a szûkebb társadalom büntette, gyakorta halállal, hanem az ember is úgy érezte, hogy az istenek haragjának céltáblája lett és bizonytalanságba került az élete. Ez a szívbeli félelem (20v.), sokkal nagyobb gyötrelmet okozott, mint a társadalmi nyomás, mert ez elõl nem lehetett bezárkózni, elmenekülni, ez ott volt az emberben éjjel és nappal, ha állt, ha ült, ha dolgozott, ha lefeküdt és még álmában is kísértette az istenek félelme. A legfontosabb tehát a hívõnek elrendezni magában ezt a szívbéli háborgást. Ezt csak egy úton tudta megtenni, ha Isten félelem, az un „horror sacri” helyett az isten iránti bizalmat erõsítette (21.v.). A gondolat menet Jánosnál itt fordul meg, eddig ugyanis, a szeretet és az Isten-félelem állt a központban és ezzel kapcsolatos emberi érzésekkel foglalkozott a szöveg. Most viszont a szöveg második részében az Isten bizalmára épülõ folyamatot részletezi a szerzõ. Istentõl kérni, csak akkor van értelme, ha bízunk benne (22.v), a keresztény nem Istentõl félve kér az Istentõl, hanem az Istenben bízva fordul kérésével ahhoz, akit szeret. Azonban János gondolkodása nem oldódik fel a szeretet parttalan érzésében, hanem amint a szöveg elején definiálta, hogy az Istent szeretni, nem szavakat és imádságot jelent csupán, hanem inkább tetteket, itt is parancsok teljesítésérõl beszél. Ez a zsidó-keresztényeknek alapvetõen nem jelentett újdonságot, hiszen ahhoz voltak szokva, hogy rengeteg vallási elõírást kell teljesíteni. Ehhez képest Jézus Jánosnak és a keresztényeknek is feloldotta ezt a sok esetben nehezen követhetõ elõírásokat. Elegendõ, ha teljesítik Isten szeretet parancsát, amelyrõl egyébként Pál korintusi levelében olvashatunk (1Kor 13). Aki ezzel a szeretet paranccsal azonosul, az nem egyszerûen vallási elõírásokat teljesít, hanem minden cselekedetével lelkében kerül közelebb az Istenhez. Ennek a folyamatnak a garanciája, hogy Isten lelke mûködik bennünk. Ebben az esetben nem szabad még a szentháromságra gondolnunk, hiszen az a tanítás késõbbi az egyházban, de a folyamat leírás alapot szolgáltatott a késõbbi szentháromságtan és a Szentlélekrõl szóló tanítás kifejtésére. A vallásosság elmélyítésére még mindig a legjobb bibliai szövegeket János írásai kívánják. Aki nem egy tanrendszert, akar megismerni, nem egy nemzetközi intézményhálózatban akar karriert csinálni, hanem egyszerûen az Istenhez akar közelebb kerülni és lelkében nyugalmat akar teremteni, annak most is János írásain kell meditálni. Talán még azok az utak is megnyílnak, amelyek vallási identitás feladása nélkül termékeny párbeszédhez vezetnek minden más konfesszió és vallás azon képviselõivel, akik szintén az Isten-közelség útjának megközelítésén fáradoznak.

Eseménynaptár

Április 2021
HétKeddSzeCsüPénSzoVas
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30